Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

cestnega


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • motornega vozila, dokler traja taka prepoved. Dovoljenje za izvajanje programa v skupinskih delavnicah o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika lahko dobi fizična oseba, ki: ima ustrezno univerzitetno izobrazbo, ima znanje s področja varnosti
[100.0 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=453 - 29.9 kb Grafični pregled cestnega, Visual search
 • kilometrov na državnih cestah je bilo opravljenih na avtocestah in hitrih cestah (9% dolžine državnega cestnega omrežja). 21.4% prevoženih kilometrov na državnih cestah je bilo opravljenih na glavnih cestah (13% dolžine državnega cestnega omrežja). 39.2% prevoženih kilometrov na državnih cestah je bilo opravljenih na
[75.0 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=445 - 34.4 kb Grafični pregled cestnega, Visual search
 • aktivnosti in nadzore na nivojskih prehodih cest preko železniških prog. Kaj določa Zakon o varnosti cestnega prometa ? Na prehodu ceste čez železniško progo ima vlak ali drugo prevozno sredstvo tirno vozilo, ki se premika po železniških tirih (vlak), prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa.
 • vključijo v proces kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na območju občine. V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006, ZVCP-1-UPB4) so opredeljena pooblastila občinskega redarstva na področju cestnega prometa v občini. Skladno z določbo 14. člena ZVCP občinski redarji zaradi zagotavljanja


 • Izola 10/11 RAZGLAS in ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola 111002.doc (62.00 kB) besedilo sprememb odloka
 • Usmerjajo prometni vzgojo in preventivno dejavnost organoiv in organizacij, ki se ukvarjajo z vjorašanji varnosti cestnega prometa ter usklajuje njihovo delo, Predlaga ukrepe za izbolšanje varnosti organom, ki urejajo s prometno vzgojo izobraževanjem  in drugimi področji, pomembnimi za varnost cestnega prometa, Organizira
 • Danes se je v sejni dvorani Občine Kamnik sestala delovna skupina za izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (NPVCP). 05.04.2011 - Odprtje pločnika in javne razsvetljave v Podgorju Popoldan je župan, Marjan Šarec, skupaj s direktorjem cestnega podjetja Ljubljana, Stanetom Petričem in predsednikom KS
[50.0 %] | http://www.kamnik.si/aktualno - 118.5 kb Grafični pregled cestnega, Visual search
 • Občinski svet Občine Tržič je na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič (Ur.l.RS, št. 25/04). Svet šteje šest članov, ki jih imenuje župan Občine Tržič in ga sestavljajo predstavnik
[37.5 %] | http://www.trzic.si/spv.aspx - 14.0 kb Grafični pregled cestnega, Visual search
 • z občinskimi cestami, urejanje in razvoj prometa, vodenje postopkov in odločanje v zadevah iz področja cestnega prometa, upravljanje in skrb za grafične in atributne podatke iz področja cestnega prometa (kataster občinskih cest in prometne signalizacije ter drugih vsebin). J) Upravljanje z javnimi parkiriąči obsega:


 • registru pripravilo slovensko predsedstvo ter tako omogočili, da se razprava o treh uredbah s področja ureditve cestnega prometa v EU nadaljuje. V razpravi o treh uredbah – o dostopu do mednarodnega trga cestnega prevoza blaga, o dostopu do poklica prevoznika v cestnem prometu in dostopu do mednarodnega trga avtobusnih prevozov – je
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek OS6-5R-02604-1.doc
 • tehničnih osnovah delovanja ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila 3. Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med uceleženci cestnega prometa. Vir: MNZ Od 13.07.2009 naprej so v veljavi nova vozniška dovoljenja na obrazcih v obliki polikarbonatnih kartic. Obrazec novega vozniškega
 • o treh zakonodajnih predlogih cestnoprometnega svežnja, in sicer o predlogu uredbe o dostopu do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga, predlogu uredbe o pogojih za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ter predlogu uredbe o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov. Svet ministrov je po dolgotrajni razpravi
 • daje navodila in popravlja njihove napake. Praktični del (5 ur): Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa kjer se udeleženci seznanijo z razlogi in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji. Skupinska delavnica (2 uri). Cena dodatnega


 • tudi postopek, kako ravnati v vaši situaciji. Vloga za pridobitev lokacijske informacije Vloga za izdajo cestnega soglasja Vloga za izdajo kmetijskega soglasja Vloga za izdajo projektnih pogojev h gradnji Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča Vloga za izračun komunalnega
 • G1 G1-1, Dravograd - Maribor, pri Vurmatu, polovična zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce, cestnega priključka in javne razsvetljave do 29. 7. 2011. Promet poteka izmenično enosmerno. G1 G1-1, Dravograd - Maribor, Brezno - Ruta, pri Javniku, polovična zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce in
 • gume tudi namestijo, pravtako pa so dolžne prevzeti vaše stare obrabljene in dotrajane gume. Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 56/08) v 114. členu določa, da morajo biti vozila pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko opremo in določa, da morajo imeti vozila na cesti v Republiki Sloveniji med 15.
[25.0 %] | http://www.sindikat-ddo.si/ - 5.6 kb Grafični pregled cestnega, Visual search
 • G1 G1-1, Dravograd - Maribor, pri Vurmatu, polovična zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce, cestnega priključka in javne razsvetljave do 29. 7. 2011. Promet poteka izmenično enosmerno. G1 G1-1, Dravograd - Maribor, Brezno - Ruta, pri Javniku, polovična zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce in
 • (ZP-1), - Zakon o policiji (ZPol), - Zakonu o redarstvu (ZORed), - Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Pravna podlaga za izvajanje pooblastil inšpektorja pa je poleg omenjenih zakonov Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). Poleg zakonov pa inšpektor in redarji izvajajo svoja pooblastila na podlagi


 • tehničnih osnovah delovanja ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila 3. Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med uceleženci cestnega prometa. ŽELIMO VAM VARNO IN STRPNO VOŽNJO!
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

cestnega

Poročni fotograf