Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

določila


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • politična stranka - KS Kanal, ki so jo določili volivci s podpisovanjem - KS Kal nad Kanalom, ki jo je določila politična stranka - KS Kal nad Kanalom, ki so jo določili volivci s podpisovanjem - KS Levpa, ki jo je določila politična stranka - KS Levpa, ki so jo določili volivci s podpisovanjem - KS Ročinj, ki jo
 • vsakič, ko mu odredi nadurno delo, ki presega letno omejitev 170 ur. Seveda je potrebno upoštevati zakonska določila o minimalnem dnevnem in tedenskem počitku. Delodajalčeva dolžnost je, da delavcu nadurno delo odredi v pisni obliki (odredba, sklep, nalog) pred začetkom dela. Samo če to ni mogoče, bodisi zaradi narave dela ali
 • vsakič, ko mu odredi nadurno delo, ki presega letno omejitev 170 ur. Seveda je potrebno upoštevati zakonska določila o minimalnem dnevnem in tedenskem počitku. Delodajalčeva dolžnost je, da delavcu nadurno delo odredi v pisni obliki (odredba, sklep, nalog) pred začetkom dela. Samo če to ni mogoče, bodisi zaradi narave dela ali
 • uporabljati pa se začne 8. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če s to pogodbo za posamezna določila ni določeno drugače. Pogodba je sklenjena za dve leti od datuma podpisa. (2) Če nobena od pogodbenih strank najkasneje 3 mesece pred iztekom veljavnosti te pogodbe pisno ne izjavi, da ne želi podaljšati njene


 • Obligacijski zakonik - stvarna napaka: OZ, Ur.l.RS, 83/2001 Oglejte si določila. Obligacijski zakonik: garancija za brezhibno delovanje prodane stvari Obligacijski zakonik
 • za župana - Podpora kandidaturi za župana - Zapisnik o delu organa politične stranke ki je določila kandidaturo za župana - Priloga zapisnika lista prisotnosti - politične stranke 2 Kandidatura za občinski svet - Soglasje kandidata za člana občinskega sveta - Lista kandidatov za volitve članov
 • RK Nova Gorica, za morebitno uporabo na drugih ogroženih območjih, če sami ne bomo imeli takrat potrebe po njej. Določila pogodbe so bila recipročna, saj nam je RK ekipo opremil z nujno interventno opremo, ki jo mora imeti posameznik v ekipi ter z defibrilatorjem (medicinski pripomoček za oživljanje). Vseh članov CZ, torej
 • Obveščamo Vas, da je Občinska volilna komisija Občine Bled, skladno s priporočili Državne volilne komisije, določila kot dan predčasnega glasovanja, sredo, 20. oktobra 2010. Predčasno glasovanje bo potekalo med 8.00 in 19.00 uro, v prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled.   četrtek, 30.9.2010 -
 • · Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka · Soglasje kandidata za člana krajevne, vaške oz. četrtne skupnosti · Zapisnik o delu politične
[22.7 %] | http://www.trzic.si/lv2010.aspx - 24.5 kb Grafični pregled določila, Visual search


 • UVELJAVLJANJE KPPI V PRAKSI Sindikat sprožil zahtevo za eskalacijo plač v podjetju Določila Kolektivne pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPI), ki se nanašajo na enkratno uskladitev
 • odbora PDF dokument Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Šenčur, ki jo je določila skupina volivcev s podpisovanjem PDF dokument Seznam občanov, ki so dali podporo listi kandidatov za svet krajevne - vaške skupnosti PDF dokument Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma
 • temeljnih vprašanj o vsebini, načinu in postopkih priprave prostorskih aktov ter uvaja mnoga premalo dorečena določila. Hkrati se besedilo, tako z imenom akta kot deloma z vsebino, odreka nameri celovito obvladovati potrebe urejanja prostora . Krajinski arhitekti opozarjamo, da ta predlog zakona dosledno izključuje iz okvirov
[22.7 %] | http://www.dkas.si/.?id=1,2,163 - 9.1 kb Grafični pregled določila, Visual search
 • Pravilnik vsebuje nabor teh znakov in njihov pomen, grafični prikaz informativne vsebine znakov, splošna določila glede barve, oblike in velikosti znakov ter osnovna določila glede njihove postavitev. Ø  Zakon o javnih cestah ima vse pristojnosti glede postavljanja, prestavljanja in odstranjevanja prometne signalizacije
 • predsednik društva pa na seje sekcij. 13. člen (študentska sekcija) Za študentsko sekcijo veljajo določila iz 12. člena. Študentsko sekcijo sestavljajo študentje Oddelka za krajinsko arhitekturo. Člani študentske sekcije pridobijo poseben status, pri katerem imajo vse pravice in dolžnosti članov DKAS-a, z razlikami
[22.7 %] | http://www.dkas.si/.?id=2,7,14 - 28.1 kb Grafični pregled določila, Visual search


 • predsednik društva pa na seje sekcij. 13. člen (študentska sekcija) Za študentsko sekcijo veljajo določila iz 12. člena. Študentsko sekcijo sestavljajo študentje Oddelka za krajinsko arhitekturo. Člani študentske sekcije pridobijo poseben status, pri katerem imajo vse pravice in dolžnosti članov DKAS-a, z razlikami
[22.7 %] | http://www.dkas.si/.?id=2,7 - 28.1 kb Grafični pregled določila, Visual search
 • 25.05.2011 Delo, 25.05.2011 Na podlagi določila 300. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., uprava Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto objavlja nasprotna predloga k posameznim točkam predloga sklica 16. skupščine
 • oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK). Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega sklepa, bo odstranila pooblaščena oseba Režijskega obrata Občine Polzela. IV.
[12.5 %] | http://www.polzela.si/node/1136 - 13.2 kb Grafični pregled določila, Visual search
 • nanosnika zveze (v primeru Tromostovja je to ena sama entita), je dodajanje določil možno. In če so takšna določila možna, bi lahko zaključili, da bi tudi 'opel' v zvezi 'nova opel astra' lahko bilo določilo. Seveda je vprašanje ali so takšna določila sploh določila, o tem nekaj več malo nižje. Za zveze tipa 'Hilton hotel',
 • evrov, na trgu pa bi dokazala, da verjame v svoje poslovanje. Uprava zavarovalnice meni, da je predlog glede na določila Zakona o gospodarskih družbah pomanjkljiv, saj ne vsebuje obdobja veljavnosti takšnega pooblastila upravi, kakor tudi ne najnižje nakupne cene delnic. Poleg tega so določila zakona stroga glede morebitne nedovoljene


 • petek, 25.3.2011 Občinska volilna komisija je za izvedbo predčasnih volitev članov občinskega sveta določila osem volišč, volišče za predčasno glasovanje in volišče za invalide. Volišča bodo na dan volitev 10.04.2011 odprta od 7. do 19. ure. preberite več o tem Predčasne volitve občinskega sveta
[11.4 %] | http://www.moravce.si/novice - 14.2 kb Grafični pregled določila, Visual search
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

določila