dopust, Vpis povezave, Slovenski spletni iskalnik, dopust, vpis povezave, najbolj iskano, vreme
Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

dopust


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • oz. nimajo stalnega delovnega dovoljenja) in povračilo dela terjatev iz naslova plač, odpravnine in letnega dopusta, ki ga izplača Jamstveni in preživninski sklad. Glede na to, da na je uvedba stečajnega postopka na družbo že dolgo vprašanje časa , upamo, da se no bo spet »zalomilo« in bodo potrebni postopki
[100.0 %] | http://www.sdgd.si/ - 23.9 kb Grafični pregled dopust, Visual search
 • Mladina, 22.04.2011 REVIZIJA SODBE Vrhovno sodišče je odločilo dopustiti revizijo sodbe višjega sodišča v Celju o ničnosti skupščine Pivovarne Laško, ki so jo 29. maja 2009 izvedli na stopnicah, ker je takratna uprava pivovarne skupščino tik pred zdajci preklicala. Vrhovno sodišče je
 • Novice PIVOVARNA LAŠKO – Vrhovno sodišče RS sklenilo dopustiti revizijo sodbe Višjega sodišča v Celju o ničnosti »stopniščne« skupščine in ugodilo vztrajanju VZMD pri zagotavljanju ustrezne pravne in korporacijske prakse z izrednim pravnim sredstvom


 • prihodnje leto, mora pa se izrabiti do 30. junija. V primeru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka je možen prenos vsega dopusta v naslednje leto, če je bil delavec v letu odmere dopusta na delu vsaj šest mesecev. En dan dopusta lahko delavec izrabi na dan, ki ga sam določi, mora
 • izrabiti tiste dneve, ki jih sam določi, če o tem obvesti neposrednega vodjo najkasneje en dan pred nastopom dopusta. (9) Delavcu, ki izpolni kriterij za povečanje letnega dopusta, se povečanje upošteva pri odmeri v tekočem letu. 23. člen Delavec, ki dela v tujini, lahko v primeru, ko delovni proces ne omogoča
 • prihodnje leto, mora pa se izrabiti do 30. junija. V primeru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka je možen prenos vsega dopusta v naslednje leto, če je bil delavec v letu odmere dopusta na delu vsaj šest mesecev. En dan dopusta lahko delavec izrabi na dan, ki ga sam določi, mora
 • 11.000, leta 2006 dobrih 14.000 očetov, leta 2008 pa skoraj 16.000 očetov. Leta 2009 se je za 15 dni očetovskega dopusta odločilo 17.500 očetov, za več kot 15 dni pa že 3.300 očetov. Vse več  očetov uveljavlja tudi dopust za nego in varstvo otroka dopust za nego in varstvo otroka je dopust, ki ga upravičenke/upravičenci
 • katere od prireditev ob občinskem prazniku? Ste ZA samostojno pokrajino Posavje? Kdaj greste letos na dopust? občina Krško se razvija: Občina Krško je leta 2005 pridobila certifikat kakovosti ISO. V tem času je po vašem mnenju... Kateri medij najraje spremljate? Bi za vsakdanje opravke po mestu, v primeru ureditve


 • za Violinski koncert, 1991,- štipendija s strani Sydney Conservatorium of Music Research, 1994,- študijski dopust (SSP) v času med 1. julijem in 31. decembrom, The University od Sydney, Avstralija, 1995,- študijski dopust (SSP) v času med 1. julijem in 31. decembrom za naročilo dela Viola Concerto, The University od Sydney,
 • 2. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2006 in do določitve zneska regresa za letni dopust za naslednje leto znaša 145.000 sit. 3. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom,
 • varnost tudi za osebo, ki jo zaposlijo za čas nadomeščanja enega od staršev na starševskem dopustu. S tem se skuša doseči, da se delodajalci ne bi izogibali zaposlovanju mladih zaradi možnosti starševstva. Z usmerjanjem sredstev v območja z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, smo zmanjšali
 • želje delavcev oziroma njihove potrebe, ce imajo denimo šoloobvezne otroke in podobno. Vendar pa bolniški dopust enega samega delavca na cestninski postaji mesecni razpored dela obrne na glavo. Zato na dolgi rok dejansko nikoli natancno ne vemo, kdaj bomo lahko prosti.« Na cestninski postaji v Pesnici je trenutno okoli 30
 • iz Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani o izrabi letnega dopusta (prenos v naslednje leto, koriščenje, kakšne so obveznosti delodajalca in kakšne pravice delavca). Izraba letnega dopusta 19/02/2007 Odpravnina in pravice na Zavodu za zaposlovanje 18/01/2006 Starejši


 • položaj mora biti trden, naše aktivnosti pa usmerjene v izboljšanje položaja zaposlenih. Nikakor ne smemo dopustiti zniževanja pravic, ki smo si jih že izborili. Pravno varstvo mora biti na prvem mestu, nato medsebojni odnosi in pogoji dela vseh zaposlenih v MNZ in policiji. Delodajalcu ne smemo dopustiti manipulacij,
 • v katero so všteti vsi dodatki in morebitne nadure, ki jih mora opraviti ter pripadajoèi regres za letni dopust. Poleg tega mu pripadajo boniteta za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in materialni stroški (prevoz na delo in prehrana med delom najveè v višini kot jih doloèa vsakokrat veljavna vladna uredba o
 • PLAČA 3 KLAUDI 1975 29 Jun 2009, 20:42Srečko Čater PRENOS DOPUSTA! 1 monika 1058 12 Jun 2009, 18:27Srečko Čater Odstop predsednika sindikata pred iztekom mandata? 1 roadrunner 971 2 Jun 2009, 21:59Srečko Čater
 • s težkimi tovornimi vozili... - Koliko časa smejo delati vozniki tovornjakov? ... - Regres za letni dopust po dvignu minimalne plače ... - Uskladili so stališča ... - Javna razprava o pokojninski reformi ... - Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ... - Ključne rešitve o pokojninskem
 • podjetja uskladil metodo in pristop k pripravi poračuna, dogovorili pa so se tudi, da bo letošnji regres za letni dopust v skladu KPPI. Del dogovora je tudi, da bodo sindikalne strokovne službe višino poračuna kasneje preverile. M. B.


 • regres. Stroške prevoza podjetje vrača delavcem stoodstotno, prav tako pa vsako leto prejmemo regres za letni dopust. Vsako leto prejmemo božičnico in glede na rezultate dela tudi trinajsto plačo. Gledano generalno je ekonomski položaj zaposlenih v Telekomu v primerjavi s položajem zaposlenih v drugih panogah še kar ugoden, vendar
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

dopust

Poročni fotograf