Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

gorenja


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.02 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • 7 4225 Sovodenj Bogo Žun Fužine 5 4224 Gorenja vas Roman Demšar Hotavlje 6a 4224 Gorenja vas Stanko Bajt Podjelovo Brdo 18a 4225 Sovodenj Jože Novak Poljanska cesta 81 4224 Gorenja vas Mirjana Možina Dolenja Dobrava 37 4224 Gorenja vas Jurij Krvina Poljanska cesta 7 4224 Gorenja vas
 • Bukov Vrh (2, 3, 3a, 4 in 5). Urnik 2011 Smoldno, Volča, Četena Ravan, Delnice, Dolenčice, Dolenja Žetina, Gorenja Ravan, Gorenja Žetina, Jarčje Brdo, Javorje, Jazbine, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh, Mlaka nad Lu& (38 kB) Urnik odvoza ostanka komunalnih odpadkov v letu 2011 za naselja Smoldno, Volča, Četena Ravan,
 • nadzora. OBVESTILO O NAČINU OBVEŠČANJA UPORABNIKOV VEČJIH IN MANJŠIH (HACCP) VODOVODOV V OBČINI GORENJA VAS -POLJANE (42 kB) Občina GORENJA vas-Poljane izvaja analize (notranji nadzor) pitne vode v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi in dokumentacijo HACCP. Vzorci pitne vode se redno odvzemajo na zajetju in na
 • okviru LEADER projekta Male komunalne čistilne naprave, ki smo ga partnerji projekta Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane in Razvojna agencija Sora začeli izvajati v oktobru 2010, vas vabimo na predstavitev z naslovom: ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH, ki bo potekala v sredo, 12.1.2011, ob


 • okviru LEADER projekta Male komunalne čistilne naprave, ki smo ga partnerji projekta Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane in Razvojna agencija Sora začeli izvajati v oktobru 2010, vas vabimo na predstavitev z naslovom: ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH, ki bo potekala v sredo, 12.1.2011, ob
[50.0 %] | http://www.obcina-gvp.si/ - 40.2 kb Grafični pregled gorenja, Visual search
 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega
 • denarne socialne pomoči. Kje dobiti in kje oddati vlogo? Vlogo dobite v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas-Poljane ali na internetnih straneh http://www.obcina-gvp.si/ (glej spodaj)Oddate jo v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane, ali jo pošljete po pošti na naslov Občina Gorenja vas - Poljane,
 • če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Vodvodna omrežje v Občini Gorenja vas-Poljane Vodovodno omrežje v O bčini Gorenja vas-Poljane obsega 26 ločenih vodovodnih sistemo v s skupaj 39 vodnimi zajetji . Vodovodni sistemi obsegajo 1425 hišne priključke s 5129 oskrbovanimi
 • vas - Poljane urejeno za nekaj več kot 17 % prebivalcev. Zgrajena sta dva kanalizacijska sistema Poljane in Gorenja vas, ki skupaj obsegata 21 km fekalne kanalizacije in dve mali komunalni čistilni napravi. Poleg navedenega je zgrajenih tudi 4,8 km kanalov meteornih vod. Kanalizacijski sistem Gorenja vas je zgrajen na območju


 • ravnanje s komunalnimi odpadki, ki zajema zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov na območju občine Gorenja vas-Poljane. Izvaja jo Režijski obrat Občine Gorenja vas-Poljane. V primeru, da v zvezi z odpadki potrebujete dodatne informacije , bi želeli zamenjati zabojnik , urediti oddajo odpadkov ali bi želeli izvedbo storitve
 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega
 • Zdravstveno varstvo » Zdravstveni dom Gorenja vas Zdravstveni dom Gorenja vas Spodaj si lahko ogledate delovni čas lekarne in zdravnikov v Zdravstvenem domu Gorenja vas: Lekarna Gorenja vas 04/51 83 720 Vsak dan od ponedeljka do
 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega
 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega


 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega
 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega
 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega
 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega
 • 8-12 h sreda: 8-12 h in 14-17 h petek: 8-12 h OBČINA GORENJA VAS - POLJANE Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA vas T: 04 518 31 00 F: 04 518 31 01 info@obcina-gvp.si Domov Informacije javnega


 • nad Škofjo Loko 77, 4223 Poljane nad Škofjo LokoTel: 04/518 33 80; Izposojevališče GORENJA VAS ponedeljek od 11.00 do 17.00 ure torek od 13.00 do 19. 00 ure;četrtek od 13.00 do 19.00 ureSestranska vas 14, 4224 GORENJA vasTel: 04/510 71 00 e-pošta: knjiznica.GORENJA-vas@netsi.net Izposojevališče
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

gorenja

Poročni fotograf