Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

gradnji


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Domov PROJEKTNI POGOJI K GRADNJI STANOVANJSKE STAVBE Avtor Danilo Zrim < Nazaj na prvo stran PROJEKTNI POGOJI k GRADNJI
 • pogodbe za grob, kopija smrtovnice. Taksa: Vloga je oproščena plačila upravne takse. Projektni pogoji h gradnji Priloga: Idejni projekt ali idejna zasnova, lokacijska informacija. Taksa: Projektni pogoji so oproščeni plačila upravne takse po 51. členu Zakonu o gradnji objektov (Ur.l. Št. 126/07) Soglasje za priključitev
 • Škofljica. Med drugim smo mu zastavili nekaj konkretnih vprašanj o morebitnem dvoizmenskem pouku, gradnji nove šole in vrtca, pa tudi o govoricah, ki burijo duhove. Tudi zavrnitev 155 otrok, za katere ni prostora v občinskem vrtcu, se še ni polegla. Občan je poslal ostro pismo, v katerem pojasnjuje, da je
 • kvalitativno, finančno terminsko od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta Investitorju v visoki gradnji (stanovanjski, industrijski in ostali objekti) in v nizki gradnji – specialnost predori Nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov Svetovanje v gradbeništvu Izvajanje supernadzorov (kontrola poteka investicije


 • Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2349/3, 2349/4 in 2349/5 k.o. Lanišče SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŠKOFLJICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC
 • je 5 komunalno opremljenih zemljišča (gradbenih parcel) v ureditvenem območju Za samostanom-1, namenjenih gradnji individualnih stanovanjskih objektov. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 23. februarja 2011 in v nadaljevanju vsako zadnjo sredo v mesecu do 12.00 ure do prodaje vseh parcel ...več o tem Javno zbiranje ponudb
 • je njegov prispevek k postavitvi temeljev planinskega društva v Podbrdu in še večji je njegov prispevek pri gradnji planinskega doma „ Zorka Jelinčiča“ na Črni prsti.Za to smo se planinci PD Podbrdo odločili, da „Rejčku“ v koči na Črni prsti postavimo skromno spominsko obeležje „ REJČKOV KOT“,
 • režijskega obrata občine Kuzma Turistični pomladek OŠ Kuzma PROJEKTNI POGOJI K GRADNJI STANOVANJSKE STAVBE Saubermacher & Komunala Razvojna agencija Sinergija Slovenske občine v številkah CENIK DIMNIKARSKIH STORITEV VZPOSTAVITEV
 • Apače OBRAZCI IN VLOGE- NOVO!!! Obvestilo "Biološka čistilna naprava Apače" Obvestilo o izgradnji kanalizacije na območju bivše krajevne skupnosti Cirkovce OBVESTILO za občane Občine Kidričevo, da je v izgradnji Biološka čistilna naprava Apače, na katero bo že v času poskusnega obratovanja možna


 • 1975 in financirane z sredstvi  vaščanov. 10.3. Ne strinjajo se, da so površine namenjene industrijski gradnji ali gradnji skladišč. 10.4. Zahtevajo podroben opis vseh dejavnosti v območju z imeni potencialnih investitorjev. stališča 10.1. Pripomba je že upoštevana. Vsa zemljišča, ki
 • Stari Oselici (izkopane l. 1935 - 36), v Javorjah (l. 1940) in v Kremenku so bile cevi najdene pri oranju njive in gradnji ceste. V Lučinah (l. 1999) pa so cevi izkopali pri gradnji vodovoda. Nobeno od teh najdišč do sedaj ni bilo načrtno arheološko preiskano. Poleg cevi sta bili v Podgori in Malenskem vrhu najdeni sponki iz
 • doma 5 v Mariboru, kjer gre za 172 študentskih postelj. V Novem mestu, Celju in Novi Gorici bodo pri gradnji sodelovale občine na podlagi posebne pogodbe z MVZT. Pisma o nameri so že podpisana z občinami Celje, Koper in Novo mesto. V Novem mestu bo predvidoma sofinancirana zagotovitev najmanj 100 ležišč v okvirnem
 • A2-E61 Ljubljana - Karavanke, med priključkoma Podtabor in Brezje, avtocesta v gradnji, dvosmeren promet po izgrajeni polovici, predvidena izgradnja druge polovice avtoceste 31. 7. 2011. A2-E61 Karavanke - Ljubljana, med priključkoma Brezje in Podtabor, avtocesta v gradnji, dvosmeren promet
 • Vloga za izdajo cestnega soglasja Vloga za izdajo kmetijskega soglasja Vloga za izdajo projektnih pogojev h gradnji Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča Vloga za izračun komunalnega prispevka Vloga za znižano plačilo vrtca Izjava vlagatelja(ice), ki uveljavlja znižano


 • "Slavček". A2-E61 Ljubljana - Karavanke, med priključkoma Podtabor in Brezje, avtocesta v gradnji, dvosmeren promet po izgrajeni polovici, predvidena izgradnja druge polovice avtoceste 31. 7. 2011. A2-E61 Karavanke - Ljubljana, med priključkoma Brezje in Podtabor, avtocesta v gradnji, dvosmeren promet
 • naravni viri. Razvoj je na tem področju prepočasen. Slovenija je bogata z gozdovi, a zdi se, da rabe lesa pri gradnji in pri energetski zagotovitvi bivanja še ne znamo dovolj dobro izkoristiti. Treba je razvijati tehnologije, znanja in gradbene tehnike, ki bodo omogočile, da bomo to naše naravno bogastvo kar najbolj
 • za razpravo SE-F o energetski učinkovitosti (.pdf, 41 4b) Izhodišča SE-F za razpravo o novi gradnji jedrske elektrarne v Sloveniji (Ljubljana, 16. oktober 2007) Izjava za javnost ob obravnavi Osnutka Državnega razvojnega programa RS za obdobje 2007 – 2013 (Ljubljana, 23. junij 2006) (.pdf, 66 KB)
[4.6 %] | http://www.se-f.si/sl/politike - 10.5 kb Grafični pregled gradnji, Visual search
 • svet, natančneje v Libijo. Stisk rok z Moamerjem Gadafijem mu je prinesel 332 milijonov evrov vredno pogodbo o gradnji avtocestne vpadnice v libijsko mesto Bengazi. Še pomembneje je, da so bili Libijci SCT, ki so mu ob »suši« po koncu domačega avtocestnega programa začela zapadati še posojila, pripravljeni nakazati celo 60 milijonov
 • Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2349/3, 2349/4 in 2349/5 k.o. Lanišče SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŠKOFLJICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC


 • in uporabi obnovljivih virov energije (OVE) vam bo v pomoč, kako svoj denar pravilno in učinkovito uporabiti pri gradnji ali obnovi hiš, stanovanja ali naprav. Kontaktna oseba: tajništvo župana Občine Izola. tel: 05 6600-107 http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

gradnji

Poročni fotograf