grafične, Vpis povezave, Slovenski spletni iskalnik, grafične, vpis povezave, najbolj iskano, vreme
Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

grafične


DOLZadetki 1 - 20 od 39 najdenih (0 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • gospodarstva, varstva okolja in energetike, gospodarjenje s komunalno infrastrukturo, upravljanje in skrb za grafične in atributne podatke katastra komunalnih naprav, nadzor nad izvajalci obveznih in neobveznih javnih sluľb; B) urejanje prostora in prostorski razvoj občine: prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko
 • papirja, prospektov, oglasov, map vse do ponudbe ilustracij ter digitalnega risanja po naročilu. Prav tako grafične rešitve specifičnega oblikovanja CGP promocijskih, kongresnih in konferenčnih izdelkov. Oblikovanje zahtevnejših grafičnih vsebin : Oblikovanje 2d prostorov, risanje skic, konceptov v digitalni obliki -
 • papirja, prospektov, oglasov, map vse do ponudbe ilustracij ter digitalnega risanja po naročilu. Prav tako grafične rešitve specifičnega oblikovanja CGP promocijskih, kongresnih in konferenčnih izdelkov. Oblikovanje zahtevnejših grafičnih vsebin : Oblikovanje 2d prostorov, risanje skic, konceptov v digitalni obliki -
 • papirja, prospektov, oglasov, map vse do ponudbe ilustracij ter digitalnega risanja po naročilu. Prav tako grafične rešitve specifičnega oblikovanja CGP promocijskih, kongresnih in konferenčnih izdelkov. Oblikovanje zahtevnejših grafičnih vsebin : Oblikovanje 2d prostorov, risanje skic, konceptov v digitalni obliki -


 • papirja, prospektov, oglasov, map vse do ponudbe ilustracij ter digitalnega risanja po naročilu. Prav tako grafične rešitve specifičnega oblikovanja CGP promocijskih, kongresnih in konferenčnih izdelkov. Oblikovanje zahtevnejših grafičnih vsebin : Oblikovanje 2d prostorov, risanje skic, konceptov v digitalni obliki -
 • papirja, prospektov, oglasov, map vse do ponudbe ilustracij ter digitalnega risanja po naročilu. Prav tako grafične rešitve specifičnega oblikovanja CGP promocijskih, kongresnih in konferenčnih izdelkov. Oblikovanje zahtevnejših grafičnih vsebin : Oblikovanje 2d prostorov, risanje skic, konceptov v digitalni obliki -
 • svetu − končni elaborat: v 4 izvodihIzvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano na zgoščenki (CD).Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati naročniku na zgoščenki (CD) v obliki, kot jo zahteva Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in sicer:− karte morajo biti ločene od legend,− legende
 • omotico, bruhanje, vpitje, agresijo, očitne motorične motnje ipd; 9. ureditveno območje je razvidno iz grafične Priloge; 10. bivalno okolje je območje za katerega je značilna pretežno stanovanjska izgradnja; 11. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali pravnih oseb; 12. upravljalec je subjekt, ki ga za
 • Na voljo imate elemente celostne grafične podobe ter pravila njihove uporabe. Poleg tega lahko preberete sveže novice ter pregledujete galerijo slik .


 • Nadalje se za izvedbo točke deset (10) Urbanistična zasnova centra Prebolda posreduje članom odbora ustrezne grafične podloge na podlagi katerih bodo lahko podali svoje predloge in idejne rešitve. Plan dela se dopolni z navedenim in potrdi.   Ad/3 Odbor je obravnaval predlog novega odloka o predkupni pravici Občine Prebold ter
 • načrtu občine Idrija Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Idrija - obrazložitev ter grafične priloge: - urbanistična zasnova mesta Idrije ( del 1 , del 2 ) - urbanistična zasnova Spodnje Idrije - urbanistična zasnova Godoviča - urbanistična zasnova Črnega Vrha Celotna grafika Občinskega
 • Obveščamo zainteresirane ponudnike, da smo 28. 04. 2010 ob deseti uri zamenjali grafične podlage (sestavni del razpisne dokumentacije). Sedaj so objavljeni izseki načrtov arhitekture PZI, na osnovi katerih so bili tudi izdelani popisi del. 
 • | Finančne storitve | Fotografske storitve in oprema | Fotokopiranje in drugo razmnoževanje | Grafične storitve in oblikovanje | Graverstvo, štampiljke in žigi | Invalidska podjetja | Javna uprava | Knjigoveštvo | Kurirska služba | Leasing | Marketing in oglaševanje | Merilni sistemi in
[25.0 %] | http://www.najdi.si/dejavnosti - 42.2 kb Grafični pregled grafične, Visual search
 • Za namene tega pravnega obvestila se pod pojmom spletno mesto razumejo vse strani in podstrani ter besedilne in grafične vsebine na spletnem naslovu www.bestseller.si. Pod pojmom uporabnik se razume vsaka oseba ali računalniški sistem, ki posredno ali neposredno dostopa, pregleduje ali uporablja vsebine spletnega mesta. Vse pravice


 • namene tega pravnega obvestila se pod pojmom spletno mesto razumejo vse strani in podstrani ter besedilne in grafične vsebine na spletnem naslovu www.brezplacno.com. Pod pojmom uporabnik se razume vsaka oseba ali računalniški sistem, ki posredno ali neposredno dostopa, pregleduje ali uporablja vsebine spletnega mesta.
 • 8.272.088 mio SIT v letu 1999 povečali na 16.642.212 mio SIT, kar pomeni indeksno rast 102. Iz tabele 2 in grafične ponazoritve je lepo razvidna rast prihodkov v primerjalnih občinah. Občina Markovci je dosegla po teh statističnih podatkih za 0,5 odstotne točke nižjo rast prihodkov od slovenskega povprečja. Prihodki so skoraj
 • L2/3 (LATKOVA VAS 2) od 06. decembra 2010 do 05. januarja 2011. odlok povzetek tehničnih značilnosti grafične priloge Javno naznanilo Petek, 26 November 2010 10:56
 • prostorske ureditve.   2. člen (sestavni deli OPPN)   Kartografski del OPPN obsega naslednje grafične načrte: 1. Načrt namenske rabe prostora 1.1. Izsek iz prostorskega reda občine M 1:5000 1.2. Načrt namenske rabe prostora M 1:2500 2. Kartografske podloge 2.1. Geodetski načrt M 1:1000
 • 6. 2011 - gradbena in obrtniška dela , dopolnjeno 21. 6. 2011 - skupna rekapitulacija , dopolnjeno 21. 6. 2011 Grafične priloge: - geodezija - skupna ureditvena situacija - komunalni vodi - situacija sklopov - SKLOP 1: urbana oprema - SKLOP 1: talna obdelava - SKLOP 2: urbana oprema - SKLOP 2: talna obdelava - SKLOP 3: urbana
[25.0 %] | http://www.mezica.si/?page_id=15 - 32.4 kb Grafični pregled grafične, Visual search


 • Sla po likovnem ustvarjanju jo je vodila na mnoga specializirana usposabljanja, kjer je spoznavala slikarske in grafične tehnike ter pogumno odkrivala možnosti izraza, ki jo le te ponujajo. Vsa eta je Klavdija potovala po svetu in raziskovala umetnost. Poleg slik in skic je s poti prinašala tudi fotografije. Svoje potovanje v
Rezultati iskanja: 1 2 Naslednja Skok Gor

grafične

Poročni fotograf