Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

individualno


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.05 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • izobraževanji pridobijo ustrezno znanje, ki jim pomaga pri spremljanju novih prostovoljcev. USPOSABLJANJA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE V naših programih je veliko individualnega spremljanja posameznikov, ki pri nas iščejo pomoč. Pri delu namreč odkrivamo, kako pomembni so osebni pogovori, ki v marsikaterem pogledu zahtevajo
 • o problematiki zasvojenosti, možnostih obravnave ter o programih, ki le-to ponujajo. Delo poteka večinoma individualno po predhodnem dogovoru po telefonu, osebno ali po e-pošti: drustvo.up@siol.net Program Reintegracija Društva UP je najpomembnejši program društva. To je visokostrukturirani,
 • izobraževanji pridobijo ustrezno znanje, ki jim pomaga pri spremljanju novih prostovoljcev. USPOSABLJANJA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE V naših programih je veliko individualnega spremljanja posameznikov, ki pri nas iščejo pomoč. Pri delu namreč odkrivamo, kako pomembni so osebni pogovori, ki v marsikaterem pogledu zahtevajo


 • izobraževanji pridobijo ustrezno znanje, ki jim pomaga pri spremljanju novih prostovoljcev. USPOSABLJANJA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE V naših programih je veliko individualnega spremljanja posameznikov, ki pri nas iščejo pomoč. Pri delu namreč odkrivamo, kako pomembni so osebni pogovori, ki v marsikaterem pogledu zahtevajo
 • izobraževanji pridobijo ustrezno znanje, ki jim pomaga pri spremljanju novih prostovoljcev. USPOSABLJANJA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE V naših programih je veliko individualnega spremljanja posameznikov, ki pri nas iščejo pomoč. Pri delu namreč odkrivamo, kako pomembni so osebni pogovori, ki v marsikaterem pogledu zahtevajo
 • izobraževanji pridobijo ustrezno znanje, ki jim pomaga pri spremljanju novih prostovoljcev. USPOSABLJANJA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE V naših programih je veliko individualnega spremljanja posameznikov, ki pri nas iščejo pomoč. Pri delu namreč odkrivamo, kako pomembni so osebni pogovori, ki v marsikaterem pogledu zahtevajo
 • s hemofilijo ali vWB št. 8, april 2002 Individualno programirana rekreacija Pridobljena hemofilija z inhibitorji št. 9, junij 2002 Zbrali smo se na Polici pri Grosupljem Sestalo se
 • Rekreacija Individualno programirana rekreacija Skrbnik programa: Aleš Blazetič Pri hemofiliji in drugih motnjah strjevanja krvi je za ohranitev uporabnega delovanja


 • Rekreacija Individualno programirana rekreacija Skrbnik programa: Aleš Blazetič Pri hemofiliji in drugih motnjah strjevanja krvi je za ohranitev uporabnega delovanja
 • potrošnje iz vodooskrbnega sistema mesta Maribor; vodooskrba manjših zaselkov in razloženih naselij poteka individualno iz lastnih zajetij in vodovodnih sistemov (del naselja Lobnica, Glažuta), ki niso evidentirani. Pri načrtovanju poselitve in izdelavi prostorskih planskih in izvedbenih aktov ter lokacijskih dokumentacij bo potrebno
 • račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2009 (20.4.10) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo na Raskovcu na Vrhniki (15.4.10) Sklep o ukinitvi javnega dobra (parc. št. 1864/2 k.o. Verd) (12.4.10) Pravilnik o naročanju blaga in storitev pod 20.000 € oziroma gradenj pod 40.000
 • bila velika 4,6ha. Območje je bilo namenjeno lociranju dejavnosti drobnega gospodarstva in obrti v kombinaciji z individualno gradnjo. Istočasno z gradnjo objektov je bila predvidena tudi gradnja komunalne in cestne infrastrukture (cestno omrežje, vodooskrba, fekalna in meteorna kanalizacija, elektroenergetska oskrba, telefonsko omrežje).
 • bila velika 4,6ha. Območje je bilo namenjeno lociranju dejavnosti drobnega gospodarstva in obrti v kombinaciji z individualno gradnjo. Istočasno z gradnjo objektov je bila predvidena tudi gradnja komunalne in cestne infrastrukture (cestno omrežje, vodooskrba, fekalna in meteorna kanalizacija, elektroenergetska oskrba, telefonsko omrežje).


 • bila velika 4,6ha. Območje je bilo namenjeno lociranju dejavnosti drobnega gospodarstva in obrti v kombinaciji z individualno gradnjo. Istočasno z gradnjo objektov je bila predvidena tudi gradnja komunalne in cestne infrastrukture (cestno omrežje, vodooskrba, fekalna in meteorna kanalizacija, elektroenergetska oskrba, telefonsko omrežje).
 • individualen. Učenje nikoli ne poteka v vrsti ali v krogu, ampak se vodniki in psi porazdelijo po terenu in delajo individualno. Pri nas se je možno dogovoriti tudi za povsem individualno delo, ko so na vadišču samo vodnik, pes in trener. individualno delo je namenjeno ljudem, ki zaradi obveznosti ne morejo obiskovati skupinskih
 • individualen. Učenje nikoli ne poteka v vrsti ali v krogu, ampak se vodniki in psi porazdelijo po terenu in delajo individualno. Pri nas se je možno dogovoriti tudi za povsem individualno delo, ko so na vadišču samo vodnik, pes in trener. individualno delo je namenjeno ljudem, ki zaradi obveznosti ne morejo obiskovati skupinskih
[20.0 %] | http://www.vrtci.org/programi/ - 19.8 kb Grafični pregled individualno, Visual search
 • individualen. Učenje nikoli ne poteka v vrsti ali v krogu, ampak se vodniki in psi porazdelijo po terenu in delajo individualno. Pri nas se je možno dogovoriti tudi za povsem individualno delo, ko so na vadišču samo vodnik, pes in trener. individualno delo je namenjeno ljudem, ki zaradi obveznosti ne morejo obiskovati skupinskih
19 Cenik
 • individualen. Učenje nikoli ne poteka v vrsti ali v krogu, ampak se vodniki in psi porazdelijo po terenu in delajo individualno. Pri nas se je možno dogovoriti tudi za povsem individualno delo, ko so na vadišču samo vodnik, pes in trener. individualno delo je namenjeno ljudem, ki zaradi obveznosti ne morejo obiskovati skupinskih


 • št. 12 in 23.). Del finančnih sredstev, ki jih društvo dobi od FIHA, je namenjeno programu individualno programirane rekreacije, en del pa tudi ambulantni fizioterapevtski obravnavi hemofilikov, kateri bomo namenili nekaj besed v tej številki. Pobuda za obuditev FTH ambulante, ta je pred leti
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

individualno

Poročni fotograf