Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

izpolnjujejo


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.02 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • - Dodatna povišanja davka glede na tip motorja!!! Prav tako zakon določa, da se za motorna vozila, ki ne izpolnjujejo okoljevarstvenega standarda Euro 3, stopnja davka poveča za deset odstotnih točk. Za tista vozila, ki izpolnjujejo Euro 3 standard, se stopnja davka poveča za 5 odstotnih točk. Za vozila, ki izpolnjujejo standard
 • ne uvrstijo v nobenega od želenih študijskih programov, se lahko na seznam naknadno sprejetih uvrstijo le, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 85% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Sprejeti so v prvega od napisanih programov v prijavi, za katerega izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so
 • 17,73 EUR. Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu ZUT in status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. Kontakt:  
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja


 • težave. Pomoči, ki jih mi nudimo, lahko uveljavljajo vsi občani, ki na podlagi področne zakonodaje izpolnjujejo predpisane dohodkovne cenzuse. Ena od teh oblik pomoči je enkratna denarna pomoč, kjer so sredstva iz tega naslova namenjena predvsem za: doplačilo nakupa šolskih potrebščin ali za kritje drugih
 • ogroženih oseb, najemniki tržnega stanovanja, ki plačujejo najemnino, višjo od priznane neprofitne najemnine in izpolnjujejo pogoje iz 121.a člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08) ali hišniki, ki še prebivajo v hišniških stanovanjih na podlagi ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje iz
 • bo potekal 15. aprila. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji (glasbe, besedila in priredbe), ki izpolnjujejo v razpisu... Slovenska popevka 2011 Prireditev Slovenska popevka bo potekala septembra 2011. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji (glasbe in besedila), ki izpolnjujejo v
 • bo potekal 15. aprila. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji (glasbe, besedila in priredbe), ki izpolnjujejo v razpisu... Slovenska popevka 2011 Prireditev Slovenska popevka bo potekala septembra 2011. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji (glasbe in besedila), ki izpolnjujejo v
 • tradicionalnih vsebin prireditev. C) POGOJI IN UPRAVIČENCI Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo v skladu s 5. in 6. členom Pravilnika naslednje pogoje: - Imajo sedež na območju Občine Apače - da so registrirana za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo, - imajo zagotovljene materialne,


 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja


 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja


 • Čakalna vrsta otrok, ki s 1.9.2011 ne izpolnjujejo starostnega pogoja
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

izpolnjujejo

Poročni fotograf