Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

javni sektor


DOLZadetki 1 - 20 od 36 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • OBVEŠČANJE OBČIN O AKTUALNIH JAVNIH RAZPISIH V nadaljevanju so podane informacije o aktualnih JAVNIh razpisih, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 72 z dne 10.09.2010 : • Razpis : JAVNI razpis za sofinanciranje individualnega
 • Rok za oddajo ponudb je 20. 6. 2011 do 10.30 ure. Dodatna dokumentacija pod zavihkom "Občina - Razpisi". JAVNI RAZPIS za izbiro izvajalca gradnje “GEOLOŠKA POHODNA UČNA POT”. Preberite več... Rok za oddajo ponudb 27.06.2011. Dodatna dokumentacija pod zavihkom "Občina - Razpisi". JAVNI RAZPIS za prodajo nepremičnine z JAVNIm
[43.9 %] | http://www.mezica.si/?page_id=21 - 22.2 kb Grafični pregled javni sektor, Visual search
 • za programsko obdobje 2007-2013 in Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2007 Občina Vodice objavlja: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI VODICE V LETU 2007 - PRIJAVNI OBRAZEC 25.09.2007 JAVNI natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
 • in tudi za ministre . 6) Ukinili bomo avtomatizme pri napredovanju v javnem sektorju. 7) Po že dogovorjeni odpravi plačnih nesorazmerij (tretja in četrta tranša) se bo rast plač v javnem sektorju ravnala po realnih gospodarskih zmožnostih , tako da bo javni sektor


 • podatki Župan Podžupan Občinski svet Odbori in komisije Občinska uprava Šolstvo Javni zavod OŠ Splošno zdravstvo Zobozdravstvo Predstavitev Občine Geografske značilnosti Klimatske značilnosti Gospodarstvo Prebivalstvo Kje se nahajamo Grb in zastava Povezave na
 • prostora, ki dajejo smernice in mnenja so: 1.    Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),2.    Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja
 • Splošno Javni sektor Zasebni sektor Kolektivne pogodbe - Javni sektor Kolektivne pogodbe - Zasebni sektor Zakonodaja – SPLOŠNO
 • in ohranjanja delovnih mest ter programov usposabljanja    * politika zagotavljanja socialne varnosti    * javni sektor    * izboljšanja poslovnega okolja zasebnega sektorja    * investicijske politikeStrukturne reforme    * zdravstveni in pokojninski sistem    * sistem socialne varnosti,    * trg delovne sile    *
 • v državi. Zagotoviti je treba učinkovitejše delo in predvsem rabo virov za izvajanje programov v javnih zdravst-venih zavodih ter okrepiti položaj in odgovornost uprave za učinkovito poslovanje pa tudi za uresničevanje vloge in odgovornosti partnerjev po 63. členu ZVZZ pri sprejemanju splošnega in področnih
[15.9 %] | http://www.nsi.si/varna.html - 86.0 kb Grafični pregled javni sektor, Visual search


 • sredstev, s katerimi upravljajo posamezni neposredni in posredni proračunski uporabniki ter osebe javnega sektorja. Na ta način dejansko ugotovljeno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev centralne države, širše države in celotnega javnega sektorja bo podlaga za nadaljnje izpopolnjevanje vrednotenja državnega
[15.9 %] | http://www.nsi.si/podjetna.html - 72.0 kb Grafični pregled javni sektor, Visual search
 • Delovno področje: - predšolska vzgoja Kratek opis področja delovanja organa: Vrtec Kurirček Logatec je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja, varstvo in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem pri celoviti vzgoji njihovih otrok in omogoča enakovredne pogoje za optimalen razvoj vsakega posameznika.Izvaja javno
 • Podaja zahteve za dostop do KIJZ Javna naročila Javni natečaji in razpisi za delovna mesta Javne razprave Pregledovalnik prostorskih podatkov Občina Izola - Comune di Isola Sončno
 • standard ZbsXML Uvedba UPN SISBON Poravnalni svet Sporočila za javnost Podatki za bančni sektor v Sloveniji Podatki za leasing sektor v Sloveniji Koristne povezave Medbančni dogovori / Veljavni medbančni dogovori Veljavni
 •         Sektor za upravne notranje zadeve Povezave     Javni zavodi


 • način; o tej zadevi se je potrebno posvetovati z organizacijami  invalidov. 4. Države naj zagotovijo, da bodo javni vzgojno izobraževalni programi  v vseh pogledih odražali načelo polne participacije in enakopravnosti. 5. Države naj povabijo invalide in njihove družine ter organizacije, da sodelujejo pri javnih vzgojno
 •   Zakon o sodelovanju delavcev pri opravljanju (ZSDU) je bil sprejet leta 1993, velja pa le za zasebni sektor. Na podlagi tega zakona bi moral biti sprejet tudi zakon o soupravljanju tudi  javni sektor, vendar le-tega po sedemnajstih letih še vedno nimamo. Kmalu po sprejemu zakona so se sveti delavcev v družbah, seveda ob
 • v razvoj do 7x več. Naše ministrstvo je konkretne projekte pripravljeno podpreti. Konec julija letos smo objavili javni razpis za razvojne centre slovenskega gospodarstva. S tem razpisom želimo z več kot 185 milijoni evrov podpreti ključne projekte v osmih sektorjih, med njimi tudi v lesarsko- predelovalni industriji. Seveda pa morajo tudi
 • Domov » Zakonodaja » Kolektivne pogodbe Kolektivna pogodba za javni sektor Kolektivna pogodba (Uradni list RS, št.57/08) Aneks št.1 h kolektivni pogodbi (Uradni list RS, št.23/09) Aneks št.2 h kolektivni pogodbi (Uradni list RS, št.91/09) Razlage kolektivne pogodbe za javni
 • Domov » Zakonodaja Kolektivna pogodba za javni sektor Kolektivna pogodba (Uradni list RS, št.57/08) Aneks št.1 h kolektivni pogodbi (Uradni list RS, št.23/09) Aneks št.2 h kolektivni pogodbi (Uradni list RS, št.91/09) Razlage kolektivne pogodbe za javni


 • potovanje (58) Gradbeništvo, arhitektura, ... (15) Izobraževanje, prevajanje, ... (5) Javni sektor, nevladne ... (1) Kadrovanje, HR (1) Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo (1) Komerciala, prodaja (138) Kreativa, design (7) Lesarstvo (3) Management, upravljanje (20)
[6.5 %] | http://www.mojedelo.com/ - 76.9 kb Grafični pregled javni sektor, Visual search
Rezultati iskanja: 1 2 Naslednja Skok Gor

javni sektor

Poročni fotograf