Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

licence


DOLZadetki 1 - 20 od 35 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • o arhitektih in pooblaščenih inženirjih; zbornica pa je iz ZAPS preimenovana v ZAS. Ta verzija zakona ukinja licence za prostorsko načrtovanje oziroma jih ne omenja. Vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov deli v dve skupini: krajinskim arhitektom dovoljuje le izdelavo OPPN, s katerimi se pretežno načrtujejo
[100.0 %] | http://www.dkas.si/.?id=1,2,340 - 8.7 kb Grafični pregled licence, Visual search
 • Zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine (koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice), dolgoročno odložene stroške poslovanja, razvijanja, naložbe v dobro ime ter dani predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva.
[73.3 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled licence, Visual search
 • s TRIMOM še nadgradimo. Tako smo v januarju 2009 s Trimom podpisali pogodbo o prenosu know howa in podelitvi licence št. 1/2009. Z navedeno pogodbo smo od Trima prevzeli patent in tehnologijo za izdelavo kritine TRIMOFORM (strešnik + slemenjak), ki ga tržimo pod novo blagovno znamko MONTform. S proizvodnjo strešnika MONTform smo
 • pogoji za uporabo programa: Program IzpisUPN uporabljate na lastno odgovornost. Proizvajalec ali nosilec licence ne odgovarjata za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi bila povzročena z uporabo tega programa. Morebitne pripombe, predloge in napake v delovanju programa IzpisUPN, prijavite banki, pri kateri imate odprt


 • sta na Ministrstvo za kulturo RS naslovila pismo, s pozivom da čim prej pozove IZUM, da zaposlenim vrne licence, ki jim jih je v tem času odvzel. - Zapisnik, 3.3.2011 15. sestanka izvršnega odbora Sindikalne konference Glosa za splošne knjižnice -
 • sta na Ministrstvo za kulturo RS naslovila pismo, s pozivom da čim prej pozove IZUM, da zaposlenim vrne licence, ki jim jih je v tem času odvzel. - Zapisnik, 3.3.2011 15. sestanka izvršnega odbora Sindikalne konference Glosa za splošne knjižnice -
 • sta na Ministrstvo za kulturo RS naslovila pismo, s pozivom da čim prej pozove IZUM, da zaposlenim vrne licence, ki jim jih je v tem času odvzel. - Zapisnik, 3.3.2011 15. sestanka izvršnega odbora Sindikalne konference Glosa za splošne knjižnice -
 • pogoji za uporabo programa: Program IzpisUPN uporabljate na lastno odgovornost. Proizvajalec ali nosilec licence ne odgovarjata za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi bila povzročena z uporabo tega programa. Morebitne pripombe, predloge in napake v delovanju programa IzpisUPN, prijavite banki, pri kateri imate odprt
 • pogoji za uporabo programa: Program IzpisUPN uporabljate na lastno odgovornost. Proizvajalec ali nosilec licence ne odgovarjata za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi bila povzročena z uporabo tega programa. Morebitne pripombe, predloge in napake v delovanju programa IzpisUPN, prijavite banki, pri kateri imate odprt


 • vodstvom in so prilagojene starostnim skupinam. Vodniki so izkušeni, opravljene imajo vodniške tečaje in imajo licence. Udeležencem razložijo navodila in jih oskrbijo z vso potrebno zaščitno opremo . VODNE AKTIVNOSTI Kolpa
 • vodstvom in so prilagojene starostnim skupinam. Vodniki so izkušeni, opravljene imajo vodniške tečaje in imajo licence. Udeležencem razložijo navodila in jih oskrbijo z vso potrebno zaščitno opremo . VODNE AKTIVNOSTI Kolpa
 • sekcije pričakujejo številčno udeležbo kolegov z licencami in k razpravi vabijo tudi vse, ki nameravajo licence v bližnji prihodnosti aktivirati, ali pridobiti. Na sestanek so uradno vabljeni tudi odgovorni predstavniki MOP in ZAPS, vabimo pa tudi druge zainteresirane člane ZAPS, da se ga udeležijo.   2011,
[33.3 %] | http://www.dkas.si/.?id=1,2,425 - 6.8 kb Grafični pregled licence, Visual search
 • sekcije pričakujejo številčno udeležbo kolegov z licencami in k razpravi vabijo tudi vse, ki nameravajo licence v bližnji prihodnosti aktivirati, ali pridobiti. Na sestanek so uradno vabljeni tudi odgovorni predstavniki MOP in ZAPS, vabimo pa tudi druge zainteresirane člane ZAPS, da se ga udeležijo.   2011,
 • sekcije pričakujejo številčno udeležbo kolegov z licencami in k razpravi vabijo tudi vse, ki nameravajo licence v bližnji prihodnosti aktivirati, ali pridobiti. Na sestanek so uradno vabljeni tudi odgovorni predstavniki MOP in ZAPS, vabimo pa tudi druge zainteresirane člane ZAPS, da se ga udeležijo.   2011,
[33.3 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=37 - 22.7 kb Grafični pregled licence, Visual search


 • sekcije pričakujejo številčno udeležbo kolegov z licencami in k razpravi vabijo tudi vse, ki nameravajo licence v bližnji prihodnosti aktivirati, ali pridobiti. Na sestanek so uradno vabljeni tudi odgovorni predstavniki MOP in ZAPS, vabimo pa tudi druge zainteresirane člane ZAPS, da se ga udeležijo.   2011,
[33.3 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=12 - 30.7 kb Grafični pregled licence, Visual search
 • sekcije pričakujejo številčno udeležbo kolegov z licencami in k razpravi vabijo tudi vse, ki nameravajo licence v bližnji prihodnosti aktivirati, ali pridobiti. Na sestanek so uradno vabljeni tudi odgovorni predstavniki MOP in ZAPS, vabimo pa tudi druge zainteresirane člane ZAPS, da se ga udeležijo.   2011,
 • sekcije pričakujejo številčno udeležbo kolegov z licencami in k razpravi vabijo tudi vse, ki nameravajo licence v bližnji prihodnosti aktivirati, ali pridobiti. Na sestanek so uradno vabljeni tudi odgovorni predstavniki MOP in ZAPS, vabimo pa tudi druge zainteresirane člane ZAPS, da se ga udeležijo.   2011,
 • Cantorum, Pariz, Francija, - 1969 specializacija pri Nadii Boulanger, Francija, - 1971 diploma "Licence de concert" (prof. Germanie Mounier), Ecole normale de musique, Francija, - izpopolnjevanje pri Petru Feuchtwangerju v London. Nagrade in priznanja: - 1966
 • MS A Miha Kajzelj. Pripombe sodelujočih lahko strnemo v pripombe na področja delovanja posameznih strok in licence na posameznem področju, pripombe na zahteve glede projektantskih družb ter pripombe na predvideno organizacijo zbornice. Večina prisotnih je tudi opozorila, da ZAPS kot predstavnik arhitektov, krajinskih arhitektov in
[33.3 %] | http://www.dkas.si/.?id=1,2,314 - 7.7 kb Grafični pregled licence, Visual search


 • evalvacije naj bodo povezani s sistemom financiranja ter na določenih ravneh vzgoje in izobraževanja z odvzemom licence oziroma z ukinitvijo programa. Rezultati evalvacij naj bodo javno objavljeni. 3) Obdržali bomo pretežno javno financiranje študija , vendar na tak način, da bomo spodbudili hitro dokončanje
Rezultati iskanja: 1 2 Naslednja Skok Gor

licence

Poročni fotograf