Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

načrt


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.05 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo šport in prireditve za leto 2011 OS6-R4-2200-14-2-0-1-2.pdf
 • Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo šport in prireditve za leto 2011 OS6-R4-2200-14-2-0-1-2.pdf
 • se nahajajo v fizični obliki in so dostopni na Režijskem obratu Občine Ruše, Trg vstaje 11: Načrt aktiviranja sil in sredstev zaščite in reševanja v Občini Ruše Načrt zaščite in reševanje ob letalski nesreči v Občini Ruše Načrt zaščite in reševanje ob železniški nesreči v Občini Ruše
 • kakšni so glavni cilji in kako jih želimo doseči, daje tudi okvir poslovnim odločitvam in je temelj nadaljnjega načrtovanja. Občinski svet je razvojni načrt in strategijo turizma v občini Idrija že obravnaval. Na podlagi te strategije bo Občina Idrija v prihodnje izpeljala konkretne aktivnosti na področju turističnega razvoja območja


 • ji želite dodati komentar. ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
 • VIM VIM Konservatorski načrt za območje OPPN Mestno jedro v Idriji V okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) "Mestno jedro" v Idriji poteka izdelava Konservatorskega načrta za prenovo za območje OPPN "Mestno jedro" v
 • VIM VIM Konservatorski načrt za območje OPPN Mestno jedro v Idriji V okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) "Mestno jedro" v Idriji poteka izdelava Konservatorskega načrta za prenovo za območje OPPN "Mestno jedro" v
 • NOB Izola, Centra za socialno delo Izola in Doma upokojencev Izola predlagamo, da se v občinski prostorski načrt, načrt... Pobudnik : Valdi Morato - SD Vsebina: Na podlagi
 • VIM VIM Občinski prostorski načrt Občinski svet Občine Idrija bo na svoji 6. redni seji dne 10. maja 2011 obravnaval Občinski prostorski načrt (drugo branje) . Gradivo, ki bo v obravnavi: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Idrija


 • VIM VIM Občinski prostorski načrt Občinski svet Občine Idrija bo na svoji 6. redni seji dne 10. maja 2011 obravnaval Občinski prostorski načrt (drugo branje) . Gradivo, ki bo v obravnavi: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Idrija
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
 • VIM VIM Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Soča - Stališča do pripomb in predlogov javnosti Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPnačrt (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08) je Občina pripravila stališča do pripomb in
 • razmer v Kobilarni Lipica ... Kaj novega novela Zakona o Kobilarni Lipica pravzaprav prinaša? Ta uvaja Načrt upravljanja. Njegov sestavni del bo po novem t.i. Načrt prostorskih ureditev. Ta naj bi nadomeščal državni lokacijski Načrt, ki je uveljavljen prostorski akt po veljavni prostorski zakonodaji. Novela Zakona o Kobilarni
 • razmer v Kobilarni Lipica ... Kaj novega novela Zakona o Kobilarni Lipica pravzaprav prinaša? Ta uvaja Načrt upravljanja. Njegov sestavni del bo po novem t.i. Načrt prostorskih ureditev. Ta naj bi nadomeščal državni lokacijski Načrt, ki je uveljavljen prostorski akt po veljavni prostorski zakonodaji. Novela Zakona o Kobilarni


 • VIM VIM Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Barbare - Stališča do pripomb in predlogov javnosti Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPnačrt (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08) je občina pripravila stališča do pripomb in
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
[6.3 %] | http://www.idrija.si/ - 31.4 kb Grafični pregled načrt, Visual search
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma


 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

načrt

Poročni fotograf