Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

načrt


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.29 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo šport in prireditve za leto 2011 OS6-R4-2200-14-2-0-1-2.pdf
 • PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Načrt zaščite in reševanja ob plazovih, usadih in podorih Načrt zašite in reševanja v primeru nesreč z nevarnimi snovmi Načrt zaščite in reševanja ob močni burji, pojavu žledi in velikih količinah snega Načrt zaščite in reševanja ob neurjih in poplavah Načrt
 • se nahajajo v fizični obliki in so dostopni na Režijskem obratu Občine Ruše, Trg vstaje 11: Načrt aktiviranja sil in sredstev zaščite in reševanja v Občini Ruše Načrt zaščite in reševanje ob letalski nesreči v Občini Ruše Načrt zaščite in reševanje ob železniški nesreči v Občini Ruše
 • kakšni so glavni cilji in kako jih želimo doseči, daje tudi okvir poslovnim odločitvam in je temelj nadaljnjega načrtovanja. Občinski svet je razvojni načrt in strategijo turizma v občini Idrija že obravnaval. Na podlagi te strategije bo Občina Idrija v prihodnje izpeljala konkretne aktivnosti na področju turističnega razvoja območja


 • ji želite dodati komentar. ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
 • VIM VIM Konservatorski načrt za območje OPPN Mestno jedro v Idriji V okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) "Mestno jedro" v Idriji poteka izdelava Konservatorskega načrta za prenovo za območje OPPN "Mestno jedro" v
 • načrte: 1. načrt namenske rabe prostora 1.1. Izsek iz prostorskega reda občine M 1:5000 1.2. načrt namenske rabe prostora M 1:2500 2. Kartografske podloge 2.1. Geodetski načrt M 1:1000 3. načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije 3.1. Ureditveno območje M 1:1000 3.2. Lega v
 • NOB Izola, Centra za socialno delo Izola in Doma upokojencev Izola predlagamo, da se v občinski prostorski načrt, načrt... Pobudnik : Valdi Morato - SD Vsebina: Na podlagi
 • VIM VIM Občinski prostorski načrt Občinski svet Občine Idrija bo na svoji 6. redni seji dne 10. maja 2011 obravnaval Občinski prostorski načrt (drugo branje) . Gradivo, ki bo v obravnavi: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Idrija


 • o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice Uradni list RS, št. 62/07. Odlok o ureditvenem načrtu za območje sanacije rudnika Laško - kmetijskih in gozdnih zemljišč
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
 • VIM VIM Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Soča - Stališča do pripomb in predlogov javnosti Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPnačrt (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08) je Občina pripravila stališča do pripomb in
 • razmer v Kobilarni Lipica ... Kaj novega novela Zakona o Kobilarni Lipica pravzaprav prinaša? Ta uvaja Načrt upravljanja. Njegov sestavni del bo po novem t.i. Načrt prostorskih ureditev. Ta naj bi nadomeščal državni lokacijski Načrt, ki je uveljavljen prostorski akt po veljavni prostorski zakonodaji. Novela Zakona o Kobilarni
 • terjatev in naložb ter račun financiranja. (3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednih uporabnikov proračuna občine. (4) načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti


 • VIM VIM Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Barbare - Stališča do pripomb in predlogov javnosti Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPnačrt (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08) je občina pripravila stališča do pripomb in
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
[6.3 %] | http://www.idrija.si/ - 31.4 kb Grafični pregled načrt, Visual search
 • Osnovni meni O Benediktu Prostor in okolje Prostorski akti Prostorski akti v teku Občinski prostorski načrt občine Benedikt Veljavni prostorski akti Prostorski ureditveni pogoji Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občinski podrobni prostorski načrt za Terme Benedikt Zazidalni načrt individualne


 • ŽIVO SREBRO IN SREBRO ALMADEN IN IDRIJA S SAN LUIS POTOSIJEM Občinski prostorski načrt Priprava Inovativne strategije trajnostnega razvoja občine Idrija Javno naznanilo (prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič) Kopalni avtobus na relaciji Idrija - Bela - Idrija Razvojni načrt in strategija trženja turizma
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

načrt

Poročni fotograf