najnižja, Vpis povezave, Slovenski spletni iskalnik, najnižja, vpis povezave, najbolj iskano, vreme
Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

najnižja


DOLZadetki 1 - 20 od 33 najdenih (0 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • nakar je zraslo do 904.084 leta 2008  in nato spet padlo na 881.992 leta 2010.  5. Kolikšna je najnižja pokojninska osnova?  Po podatkih ZPIZ za marec 2011 je najnižja pokojninska osnova za marec 2001 551,16 €.  6. Kolikšna je najvišja pokojninska osnova?  Po podatkih ZPIZ za marec 2001 je najvišja
 • nakar je zraslo do 904.084 leta 2008  in nato spet padlo na 881.992 leta 2010.  5. Kolikšna je najnižja pokojninska osnova?  Po podatkih ZPIZ za marec 2011 je najnižja pokojninska osnova za marec 2001 551,16 €.  6. Kolikšna je najvišja pokojninska osnova?  Po podatkih ZPIZ za marec 2001 je najvišja
 • delovne dobe, ki jih je delavec prebil na delu in so ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico. (13) »Najnižja osnovna plača« je Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred. »Osnovna plača« je plača delavca po pogodbi o zaposlitvi, določena v skladu s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom. (14)
 • Sporočila 27.01.2011 Najnižja vrednost osnovne plače - januar 2011 02.09.2010 Najnižja vrednost osnovne plače - september 2010 13.07.2010 Najnižja vrednost osnovne plače


 • Tarifni razred Najnižja mesečna osnovna plača v SIT
 • Pogostost umivanja rok najnižja v državah z nizkim dohodkom 15.10.2015 Danes obeležujemo svetovni dan umivanja rok. UNICEF
[25.0 %] | http://www.unicef.si/novice - 558.0 kb Grafični pregled najnižja, Visual search
 • od trenutno veljavnih nekoliko višje. Osnova za plačila staršev s stalnim prebivališčem v občini Krško je najnižja cena istovrstnega programa v Občini Krško , ki za prvo starostno obdobje znaša 487,66€ in je za 5,74% višja od sedanje osnove. Za kombinirane oddelke in 3 - 4 let znaša znaša osnova 362,21€ in je za 1,22% višja
[25.0 %] | http://www.vrtec-krsko.si/cenik - 25.6 kb Grafični pregled najnižja, Visual search
 • Koloseju in projekcija filma na istem nivoju. Cena vstopnice je minimalna – 3,50 €, ki je najnižja možna cena za takšno kvaliteto projekcije filma. Pri velikih uspešnicah ali če je dolžina filma izjemno visoka se cena vstopnice poveča na 4,50 €. V prodaji so tudi abonmaji za 10 filmov po ceni
 • V primerjavi z avgustom 2009 je to pomenil dvig v višini 656.000 oseb.   Med državami članicami je najnižja stopnja brezposelnosti bila zabeležena na Nizozemskem (4,4%) in Avstriji (4,5%), medtem ko so se na drugi strani lestvice znašli Španija (20,8%), Latvija (19,4% v drugem četrtletju 2010), Estonija (18,6% v istem času)


 • 9,7 %, za ženske pa 11,5 %. Najvišja stopnja brezposelnosti je bila septembra v OS Murska Sobota (17,3 %), najnižja pa v OS Koper (7,9 %). V oktobru letos se je na prostih delovnih mestih zaposlilo 10.863 oseb, od teh 82,1 % za določen čas. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih (21,2) %) in v dejavnosti
 • interese bodočih investitorjev.Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee kot celota. 3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša 21,00 €/m2.V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in
 • izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe; izjavo o vezanosti na ponudbo do 31.7.2011. 5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša 20.000,00 €.6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:a) nakup po načelu vidno - kupljeno;b) na
 • - 3.920 prebivalcev največja nadmorska višina: 2133 m (Košutnikov turn) najnižja nadmorska višina: 434 m (Novake) število prebivalcev (oktober 2007): 15.851 gostota: 97.5 prebivalca/ km2 število naselij: 35 število
[25.0 %] | http://www.trzic.si/obcina.aspx - 10.7 kb Grafični pregled najnižja, Visual search
 • leto, bo zanimivo. Minimalna plača bo znašala nekaj nad 510 evrov, povprečna plača okoli 1.180 evrov, najnižja osnovna plača 330 evrov in najnižje izhodiščne plače okoli 305 evrov. Po novem letu bodo vse postavke v kolektivnih pogodbah izkazane v evrih. Meseca marca smo preko območnih predstavnikov ZSSS opravili


 • javnega razpisa je 1.400.000 EUR, višina sofinanciranja upravičenih stroškov do 60 % (največ 100.000 EUR) in najnižja vrednost prijavljenega projekta 50.000 EUR. Upravičeni stroški so stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala, stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih in stroški
 • sestaneta pogajalski komisiji ter začneta pogajanja v dejavnosti. Predlagamo, da se v naši dejavnosti opredeli najnižja cena dela za prvi tarifni razred v višini minimalne plače 597,43 oziroma 600 € in da razmislimo o možnosti dodatka za vse zaposlene po KP v višini 100 €. Da se to da narediti, je dokazal generalni direktor
 • zaposleni - januar 2011 ...več Plače, zaposleni - december 2010 ...več Najnižja vrednost osnovne plače - januar 2011 ...več Plače, zaposleni - november 2010 ...več © Vse pravice prdržane 2008 - Sindikat
[25.0 %] | http://www.kzi-sindikat.si/?id= - 10.2 kb Grafični pregled najnižja, Visual search
 • preseči 720 ur . Omejen je tudi letni zaslužek iz tega naslova, in sicer na 6.000,00 evrov , pri čemer pa  najnižja bruto urna postavka znaša 4,00 evre . KAJ SE BO PLAČEVALO IZ MALEGA DELA?   Iz malega dela se bodo plačevali: prispevki delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno
 • oziroma 27 let se iz osnove izloči 1 leto. Ko se upošteva 28 oziroma 29 let pa se izloči 2 najmanj ugodni leti. Najnižja pokojninska osnova je 545,70 € in najvišja 2182,80 € (1:4).   Odmera pokojnine od pokojninske osnove:  Odmera od pokojninske osnove je za prvih 15 let zavarovanja za ženske 39 % in za moške 35 %,  Od 15.


 • sestaneta pogajalski komisiji ter začneta pogajanja v dejavnosti. Predlagamo, da se v naši dejavnosti opredeli najnižja cena dela za prvi tarifni razred v višini minimalne plače 597,43 oziroma 600 € in da razmislimo o možnosti dodatka za vse zaposlene po KP v višini 100 €. Da se to da narediti, je dokazal generalni direktor
Rezultati iskanja: 1 2 Naslednja Skok Gor

najnižja

Poročni fotograf