občine, Vpis povezave, Slovenski spletni iskalnik, občine, vpis povezave, najbolj iskano, vreme
Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

občine


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.02 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • objavljeni Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje
 • Krajevne skupnosti - obrazci za naročila - povabilo k oddaji ponudbe (1.1.09) Pravilnik o računovodstvu Občine Vrhnika (31.12.08) Pravilnik o notranjih kontrolah Občine Vrhnika (31.12.08) Pravilnik o notranjih kontrolah Občine Vrhnika - sprememba 7.4.2009 (31.12.08) Pravilnik o notranjih kontrolah Občine Vrhnika -
 • Informacije javnega značaja Dokumenti Občine Sveta Ana objavljeni v Uradnem listu RS Statut Občine Sveta Ana Poslovnik občinskega sveta Občine Sveta Ana Odlok o grbu in zastavi Občine Sveta Ana Organigram Občine Sveta Ana Splošni podatki o
 • Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo mestne občine Celje, občine Laško, občine Štore in občine Žalec" Uradni list RS, št. 38/10. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave


 •   OBČINSKA UREDITEV STATUT OBČINE Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko  (Ur. l. RS, št. 53/10) Statut Občine Vransko  (Ur. l. RS, št. 17/10) Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 38/02) Statut Občine Vransko (Ur. l. RS,
 • Šempeter - Vrtojba v letu 2010 17.12.09 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2009 08.05.09 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008 20.03.09 Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010 20.03.09 Odlok o
 • o imenovanju članov občinske volilne komisije, 15/99 1425. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998, 28/99 1426. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah, 28/99 2082. Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 41/99 2143. Poslovnik Občinskega sveta Občine
 • rednih volitev v svete KS na območju Občine Ajdovščina UL. 64/2010 - Poročilo občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev župana Občine Ajdovščina dne 10.10.2010 UL št. 83/2010 - Poročilo občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne 10.10.2010 UL. št. 83/2010
 • REGISTER PREDPISOV OBČINE ROGAŠKA SLATINA Register zajema vse predpise, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Rogaška Slatina po 1. 1. 1995 pa tudi predpise prejšnje Občine Šmarje pri Jelšah, ki se na podlagi 133. člena Statuta Občine Rogaška Slatina uporabljajo do sprejema splošnih aktov Občine Rogaška Slatina. Vsebine


 • 26. člena Zakona o političnih strankah – ZpoIS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 27. člena Statuta Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2006  sprejel sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna
 • in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.(4) Občino predstavlja in zastopa župan.(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. (6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 2. člen(1) Na območju občine so ustanovljeni ožji deli
 • - promocijski delavnico. 22.02.2011 - Sestanek (usklajevanje) svetniških skupin o proračunu občine Kamnik za leto 2011 V petek, 18.2. 2011 je v prostorih urada župana potekalo zadnje usklajevanje svetniških skupin pred izredno sejo glede proračuna občine Kamnik za leto 2011 v prvi obravnavi. 21.02.2011
[75.0 %] | http://www.kamnik.si/aktualno - 118.5 kb Grafični pregled občine, Visual search
 • Pravna podlaga: 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi ( UL RS 94/07 in nasl.), 30. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in nasl.) Veljati začne: 08.04.2011 07.04.2011, Uradne objave
 • hiše ali posestva, ki so v občini opravljali obrt ali kak drug poklic, ter tisti, ki so bili kot takšni od občine formalno priznani. Uslužbenci, učitelji in duhovniki so pripadali tisti občini, v kateri so delali.71 Stroške svojega delovanja so občine krile z dohodki lastnega premoženja, z dokladami na neposredne davke in s


 • hiše ali posestva, ki so v občini opravljali obrt ali kak drug poklic, ter tisti, ki so bili kot takšni od občine formalno priznani. Uslužbenci, učitelji in duhovniki so pripadali tisti občini, v kateri so delali.71 Stroške svojega delovanja so občine krile z dohodki lastnega premoženja, z dokladami na neposredne davke in s
 • Denarna nagrada Občine Mozirje: Društvo upokojencev Mozirje Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje: gospa Elizabeta VERBUČ Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje: gospod Ferdinand LUKNAR Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje: gospod Alojz Zavolovšek Leto 2003 Častni občan
 • Sklep o ukinitvi javnega dobra in prenosu v družbeno lastnino v uporabi Mestne občine Koper za zemljišče s parc.št. 4583/9 K.O. Semedela (Uradne objave št. 4/95). Sklep je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta Mestne občine Koper .
 • sejo OS Gradivo za 5. sejo OS Gradivo za 4. sejo OS Arhiv ZAPISNIK 4. - redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje ZAPISNIK 3. - redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje ZAPISNIK 2. - redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje ZAPISNIK 1. - redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje ZAPISNIK 28.
 • so jih prišli tudi njihovi starši. Nestor mengeških pritrkovalcev, častni občan Občine Mengeš Franc Blejc, se je zahvalil staršem in mladim pritrkovalcem ( 8 ), da so vztrajali na poti učenja. Podžupan Občine Mengeš Jože Vahtar se jim je prav tako zahvalil za njihova prizadevanja in
[47.5 %] | http://www.menges.si/ - 174.8 kb Grafični pregled občine, Visual search


 • o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, občine Šempeter - Vrtojba, občine Ajdovščina, občine Vipava, občine Logatec, občine Kamnik, občine Bled, občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, občine Rogaška Slatina, občine Krško, občine Brežice,
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

občine

Poročni fotograf