Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

obliki


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • čeprav so bili pobrisani ali poškodovani, še vedno obstajajo na mediju v takšni ali drugačni obliki - samo operacijski sistem si je dele diska označil kot proste in jih bo ob prvi . Čeprav obstajajo tudi možnosti reševanja prepisanih podatkov (0,1) je to toliko težje, časovno zamudno in stroškovno
 • čeprav so bili pobrisani ali poškodovani, še vedno obstajajo na mediju v takšni ali drugačni obliki - samo operacijski sistem si je dele diska označil kot proste in jih bo ob prvi . Čeprav obstajajo tudi možnosti reševanja prepisanih podatkov (0,1) je to toliko težje, časovno zamudno in stroškovno
 • izveden. VRML je namenjen prenosu 3D modelov preko interneta, zato so njegove datoteke krajše. Pojavlja se v obliki z ali brez tekstur (materiali za zidove, travo, ...). VMRL omogoča največjo mero interaktivnosti, sami se lahko sprehajate po prostoru: naprej, nazaj, levo, desno, gor in dol, vanj so lahko shranjeni že prednastavljeni
 • izveden. VRML je namenjen prenosu 3D modelov preko interneta, zato so njegove datoteke krajše. Pojavlja se v obliki z ali brez tekstur (materiali za zidove, travo, ...). VMRL omogoča največjo mero interaktivnosti, sami se lahko sprehajate po prostoru: naprej, nazaj, levo, desno, gor in dol, vanj so lahko shranjeni že prednastavljeni


 • čeprav so bili pobrisani ali poškodovani, še vedno obstajajo na mediju v takšni ali drugačni obliki - samo operacijski sistem si je dele diska označil kot proste in jih bo ob prvi . Čeprav obstajajo tudi možnosti reševanja prepisanih podatkov (0,1) je to toliko težje, časovno zamudno in stroškovno
 • izveden. VRML je namenjen prenosu 3D modelov preko interneta, zato so njegove datoteke krajše. Pojavlja se v obliki z ali brez tekstur (materiali za zidove, travo, ...). VMRL omogoča največjo mero interaktivnosti, sami se lahko sprehajate po prostoru: naprej, nazaj, levo, desno, gor in dol, vanj so lahko shranjeni že prednastavljeni
 • Glasilo v .pdf obliki: Glasilo občine Starše, št.54 (.pdf-6,78 MB)
 • iz nosne sluznice bolnik prejme še traneksamično kislino (Cyklokapron tvrdke Pharmacia & Upjohn) v obliki intravenskega dajanja ali v obliki tablet približno 7 do 10 dni, to je do pričakovanega zaceljenja rane. To zdravilo preprečuje prehitro razgradnjo stvorjenega fibrinskega strdka krvi in ga zato imenujemo
 • ki pozna bolnika. Pri enkratnem do nekajkratnem nadomestnem zdravljenju s faktorjem VIII se daje koncentrat v obliki bolusa. Kadar pa je potrebno vzdrževati raven strjevalnega faktorja več kot 4 dni (npr. operacija, poškodba), je ustrezno nadomestno zdravljenje v obliki nepretrgane (kontinuirane) infuzije koncentrata faktorja VIII z


 • Ženska toaletna voda U... Ženska toaletna voda - U LOVE LIVE v obliki razpršila. Količina 100 ML. Proizvajalec: ADOLFO DOMINGUEZ 40,38 € Poglej Dodaj v košarico Believe, 50ml Ženska parfumska
[21.6 %] | http://svet-lepote.net/ - 40.0 kb Grafični pregled obliki, Visual search
 • celo zgrešene? Na drugi strani pa seveda ne gre samo za zapravljanje, gre tudi za pobiranje denarja v obliki davkov, denarja, ki polni občinski proračun, na primer nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. In zopet, kako pošteno plačujemo davke davkoplačevalci? Kako uspešna je občina pri trženju
 • naj odgovarjajo iskana podjetja, se vam najprej prikaže povzetek izbranega trga v obliki agregatnih podatkov, indeksov rasti. V stolpcu povprečna vrednost so navedene povprečne vrednosti atributa podjetje v tem agregatu. V stolpcu standardni odklon je izračunan odklon
[16.5 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled obliki, Visual search
 • dela, ki se tudi opravlja v drugih in ne v delodajalčevih prostorih. Preden delodajalec organizira delo v takšni obliki, mora o tem obvestiti inšpekcijo za delo. Ta zahteva je v povezavi z določbo 70. člena ZDR, po kateri lahko inšpektor za delo delodajalca že vnaprej prepove organiziranje dela na domu, se pravi še preden delavec sploh
 • Osebe s vWB tipa 3 vWF nimajo na zalogi, zato zdravilo zanje ni primerno. Desmopressin se navadno da v obliki intravenske infuzije ali z injekcijo pod kožo. Pred uporabo desmopressina je potrebno osebo s vWB testirati s testnim odmerkom, da ocenimo, ali je DDAVP pri tej osebi učinkovit in kakšna je ta učinkovitost. Obstaja pa


 • dela, ki se tudi opravlja v drugih in ne v delodajalčevih prostorih. Preden delodajalec organizira delo v takšni obliki, mora o tem obvestiti inšpekcijo za delo. Ta zahteva je v povezavi z določbo 70. člena ZDR, po kateri lahko inšpektor za delo delodajalca že vnaprej prepove organiziranje dela na domu, se pravi še preden delavec sploh
 • (2) »Gospodarska dejavnost« je vsaka dejavnost, ki se opravlja z namenom pridobivanja dobička, v statusni obliki, ki jo predvideva zakon. Šteje se, da gre za opravljanje dejavnosti na pridobitni način, če je subjekt statusno organiziran v obliki, katere temeljni namen je pridobivanje dobička. (3) »Poslovodne osebe« so
 • o najnižjem številu prijavljenih udeležencev, da se program izvede oz. da se izvede program v spremenjeni obliki. Na vrh 2. Storitve vštete v ceno programa V ceni storitve so vštete storitve, ki so navedene v razpisu programa. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so v ceno programa všteti neprogramski stroški programa
 • fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. Če bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se
 • (investitor) zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:-    geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,-    podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,-    idejne zasnove priključitve območja urejanja na občinsko cesto in ostale prometne ureditve,-    idejne


 • in pripombe na dopolnjen osnutek OPN in Okoljsko poročilo k dopolnjenemu osnutku OPN v: - ustni ali pisni obliki neposredno na javni razpravi, navedeni v točki 2. zgoraj oziroma v - pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, z oznako »Javna razgrnitev OPN - pripombe« oziroma tudi po
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

obliki