Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

oblikuje


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.06 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • do aktualnih dogajanj v družbi; - v sodelovanju z izvršilnimi organi občinskih odborov stranke sooblikuje predloge kandidatk/ kandidatov in kandidatnih list za organe lokalnih skupnosti - oblikuje predloge za kandidature oz. kandidatne liste za državne organe; - sprejema pravilnike in določa druga pravila za delo stranke
 • do aktualnih dogajanj v družbi; - v sodelovanju z izvršilnimi organi občinskih odborov stranke sooblikuje predloge kandidatk/ kandidatov in kandidatnih list za organe lokalnih skupnosti - oblikuje predloge za kandidature oz. kandidatne liste za državne organe; - sprejema pravilnike in določa druga pravila za delo stranke
 • in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so v občinskem svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor za družbene dejavnosti ima sedem članov, obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na
 • in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so v občinskem svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor za družbene dejavnosti ima sedem članov, obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na


 • v postopkih iz delavnega razmerja delavcev in v postopkih pred organi , ki odloèajo o varstvu pravic delavcev Oblikuje in in sprejema stališèe do konkretnih vprašanj ter pripravlja predloge stališè, ki jih sprejme SPS Oblikuje in izdaja sklepe o konkretnih vprašanjih iz svojega podroèja dela Zbira pobude in
 • v postopkih iz delavnega razmerja delavcev in v postopkih pred organi , ki odloèajo o varstvu pravic delavcev Oblikuje in in sprejema stališèe do konkretnih vprašanj ter pripravlja predloge stališè, ki jih sprejme SPS Oblikuje in izdaja sklepe o konkretnih vprašanjih iz svojega podroèja dela Zbira pobude in
 • pred rojstvom je ključno za nastanek celic osrednjega živčevja, njihova sposobnost delovanja pa se oblikuje in spreminja tekom življenja. Možgani so ves čas podvrženi vplivom narave in okolja. Zdrava, zadovoljna nosečnica omogoča še nerojenemu otroku optimalen začetek, močno,
[15.9 %] | http://www.dhs.si/zanimivo.htm - 129.8 kb Grafični pregled oblikuje, Visual search
 • pred rojstvom je ključno za nastanek celic osrednjega živčevja, njihova sposobnost delovanja pa se oblikuje in spreminja tekom življenja. Možgani so ves čas podvrženi vplivom narave in okolja. Zdrava, zadovoljna nosečnica omogoča še nerojenemu otroku optimalen začetek, močno,
 • spletna »osebna knjižnica«. Je okolje, kjer si lahko uporabnik - naročnik na polni paket bizi oblikuje svojo osebno podatkovno bazo. Shranjuje lahko podjetja, primerjave, iskanja, e-sporočila in analize trgov. oblikuje si lahko mape npr. konkurentov, partnerjev, potencialnih strank itd… največja prednost mojega


 • knjižnica«. Je okolje, kjer si lahko uporabnik - naročnik na polni paket bizi oblikuje svojo osebno podatkovno bazo. Shranjuje lahko podjetja, primerjave, iskanja, e-sporočila in analize trgov. oblikuje si lahko mape npr. konkurentov, partnerjev, potencialnih strank itd…
[8.7 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled oblikuje, Visual search
 • knjižnica«. Je okolje, kjer si lahko uporabnik - naročnik na polni paket bizi oblikuje svojo osebno podatkovno bazo. Shranjuje lahko podjetja, primerjave, iskanja, e-sporočila in analize trgov. oblikuje si lahko mape npr. konkurentov, partnerjev, potencialnih strank itd…
 • knjižnica«. Je okolje, kjer si lahko uporabnik - naročnik na polni paket bizi oblikuje svojo osebno podatkovno bazo. Shranjuje lahko podjetja, primerjave, iskanja, e-sporočila in analize trgov. oblikuje si lahko mape npr. konkurentov, partnerjev, potencialnih strank itd…
 • ponovila še septembra 2007 in pokazala, da bo potrebno pogosteje računati na t.i. stoletne vode. Pokrajino oblikuje predalpsko hribovje, ravninski svet se širi le ob Dreti in spodnjem delu njenih pritokov. Za pokrajino je značilna pestra subalpska flora, 46% površine pokrivajo gozdovi. Zgornja Savinjska dolina imenujemo
 • urediti prometno infrastrukturo območja in ustrezno dimenzionirane komunalne vode, kar je predpogoj, da se oblikuje ustrezen podjetniški interes, posledično pa je mogoče pričakovati izvedene učinke, to je odpiranje novih delovnih mest, gospodarski razvoj, razvoj spremljajočih dejavnosti, kar generira gospodarsko rast in rast


 • ter da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli
 • ter da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli
 • ter da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli
 • ter medsebojno pomoč Obravnavajo vsa vprašanja pomembna za delo in življenje krajevne skupnosti ter oblikuje stališča, pobude in vprašanja v zvezi s tem Dajejo soglasja in mnenja pri upravljanju s prostorom in so za uporabnike prostora obvezujoča po zakonu Obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti
 • ter medsebojno pomoč Obravnavajo vsa vprašanja pomembna za delo in življenje krajevne skupnosti ter oblikuje stališča, pobude in vprašanja v zvezi s tem Dajejo soglasja in mnenja pri upravljanju s prostorom in so za uporabnike prostora obvezujoča po zakonu Obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti


 • odstotkov nas je bilo takšnih. Več kot 70 odstotkov takšnih, ki smo z glasom proti odprli vrata možnosti, da se oblikuje pokojninska zakonodaja, ki bo pravična in ki bo dejansko odražala medgeneracijsko solidarnost. Ali bo vlada vstopila skozi ta vrata, pa še ne vemo. O tem se še ni izjasnila. Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS,
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

oblikuje

Poročni fotograf