Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

oddati


DOLZadetki 1 - 20 od 94 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Prijava Domov Baza znanja Zaposlovanje tujcev Kje in kako oddati vlogo za… Kje in kako oddati vlogo za delovno dovoljenje tujca? Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje delovna dovoljenja izdaja na centralni lokaciji, to je na Dunajski 20 v
 • Od 1. aprila letos, država ne bo več pošiljala obvestil, kdaj morate oddati vlogo za otroški dodatek. Vsak starš mora od 1. aprila dalje sam poskrbeti in pogledati na odločbo in pravočasno napisati ter oddati vlogo. Vlogo morate oddati vsaj en mesec
[74.1 %] | http://www.dgnp-mb.si/ - 396.3 kb Grafični pregled oddati, Visual search
 • osebno v Ministrstvo v poslovnem času Ministrstva ali po pošti. Osebno prinesene vloge morajo vlagatelji oddati v sprejemni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Če je vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je
 • sredo« od 11 do 17 ure in vsako drugo soboto v mesecu od 8 do 12 ure. V zbirni center je mogoče oddati praktično vse komunalne odpadke. Lokacija zbirnega centra je označena na sliki spodaj. Nakup zabojnikov za embalažo in ostanek komunalnih odpadkov: Zabojnike za embalažo (zeleno telo in rumen pokrov) in ostanek


 • pa je 40 EUR. Tako kot za bivanje v študentskem domu je prošnjo potrebno poslati s priporočeno pošto ali oddati pristojni pisarni za študentske domove v visokošolskem središču na obrazcu št.1 (DZS 1,70) v istih rokih in z enakimi prilogami kot prošnje za sprejem v študentske domove ( 10. avgust ). Prošnje za podaljšanje
 • Vodice v sezoni 2010/2011 objavljen na portalu javnih naročil z dne 21.10.2010 Razpisno dokumentacijo je potrebno oddati izpolnjeno do 02.11.2010 do 12. Ure. Občina Vodice Režijski obrat Priloge - obrazci za oddajo ponudbe: - Povabilo k oddaji ponudbe - Menična izjava in potrdilo - Izjava - Predračun - Priloga k predračunu
 • obravnavana kot popolna. 6. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE: Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje: • do 22. februarja 2011, za prireditve, ki se izvajajo od 1. aprila do 30. junija 2011, • do 22. aprila 2011, za prireditve, ki se izvajajo od 1 julija do 30. septembra
 • pokojninski reformi, upravne enote delale tudi ob sobotah, odgovorila negativno. Danes več tisoč ljudi ni moglo oddati podpise podpore, tega pa zaradi ravnanja ministrice ne bodo mogli storiti tudi jutri.     JAVNI PROTEST! V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ostro protestiramo proti ravnanju Ministrice za javno upravo Irme Pavlinič
 • Občinska uprava Občine Polzela, obvešča vse starše, katerih otroci obiskujejo vrtec, da je potrebno oddati VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2011. Vloge je potrebno oddati praviloma do 15. novembra 2010. Popolna vloga MORA vsebovati: vse izpolnjene rubrike v obrazcih; informativni izračun dohodnine za
[29.6 %] | http://www.polzela.si/node/1234 - 11.3 kb Grafični pregled oddati, Visual search


 • Družbene dejavnosti Želim uveljavljati znižano plačilo vrtca. Kdaj in kje je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca? Katere spremembe med letom je potrebno sporočiti za namen ponovne obravnave znižanega plačila vrtca? Ali je za to nujno oddati novo vlogo? Ali vpliva na ponovno obravnavo
 • dneh po oddaji te prijave na Oddelek za gospodarske dejavnosti, Služba za gospodarjenje s premoženjem, soba 223, oddati pisno vlogo za najem dvorane kulturnega doma, ki se nahaja na spletni podstrani www.sentjur.si/postopki-in-obrazci/najem-kd-sentjur.html . Vse dodatne informacije o najemu dvorane dobite na telefonski številki 03 747 13 33
 • članske izkaznice) poveste po telefonu. Prevzem ključev prvi dan je po 14. uri, zadnji dan pa je treba ključe oddati v recepcijo-pisarno do 13. ure, če ni na napotnici drugače zapisano. Ne zahtevajte ključev v recepcijah pred uro, ki je zapisana na napotnici, prav tako morate do napovedane ure ključe oddati. Peter Penič upravljavec
 • o razgradnji. Vse občane vaše občine, ki razpolagajo z odsluženimi vozili, ter jih želijo oddati v brezplačno ekološko razgradnjo prosimo, da se dogovorijo za odvoz s pooblaščenim predstavnikom podjetja Karbon d.o.o. (Peter Sever, gsm: 041 690 957, e-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred
 • in Haloz ter kandidati iz občin, ki so plačale članarino.   5.     Prijavo za razpis je potrebno oddati s priporočeno pošto, najkasneje do 30. maja 2011, na naslov:       USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA-razpis 2011, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana.   6.     Vse prepozno prispele in nepopolne


 • oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis. RAZPISNI ROKI IN NAČIN DOSTAVE VLOG Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 4. 7. 2011, do 14.30 ure v vložišču Občine Radeče ali tega dne s priporočeno pošto. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega razpisa, in
 • Majcna 1, Radeče ter v elektronski obliki na spletni strani www.radece.si. Izvajalci morajo prijavo na razpis oddati izključno na predpisanih obrazcih. Več informacij o razpisu je na voljo na tel. št. 03 56 80 800 (Melita Simončič). 6. Rok za oddajo vlog je najkasneje do 17. 06. 2011 do 12.30 na vložišču Občine Radeče ali tega
 • ki so vloge za vpis otroka v vrtec že oddali tekom leta in jim je bila dodeljena šifra, ni potrebno ponovno oddati vloge. Vpisni obrazec
 • v postopku odločbo izda homologacijski organ - Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), je potrebno hkrati oddati še posebno vlogo za AVP in plačati tudi upravno takso za vlogo in odločbo. Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente: račun o nakupu vozila ali overjeno kupoprodajno pogodbo izvirnik ali overjeno
[18.5 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=491 - 23.3 kb Grafični pregled oddati, Visual search
 • BIOLOŠKE ODPADKE MORAMO ODDATI V KOMPOSTIRANJE V naslednjih vrsticah želimo informirati nosilce gostinske dejavnosti in povzročitelje odpadkov v gospodinjstvih z obveznostmi,


 • avtomobilov v razgradnjo 13.04.2011 Vse občane, ki razpolagajo z odsluženimi vozili ter jih želijo oddati v brezplačno ekološko razgradnjo prosimo, da se dogovorijo za odvoz s pooblaščenim predstavnikom koncesionarja. Prevzem odsluženih vozil na domu bo trajal do konca meseca junija 2011 ...več o tem
[18.5 %] | http://www.nazarje.si/ - 14.9 kb Grafični pregled oddati, Visual search
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

oddati

Poročni fotograf