Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

odlokom


DOLZadetki 1 - 20 od 94 najdenih (0.04 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • občine, če v občini niso ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom
 • občine, če v občini niso ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom
 • občine, če v občini niso ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom


 • občine, če v občini niso ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom
 • Omrežja kolesarskih poti do danes še nismo evidentirali v prostorskih planskih in izvedbenih aktih. Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdIPSDP-Uradni list RS, št. 11/99)-"Zasnova kolesarskega omrežja", in z Zakonom o javnih
 • upravne enote, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom občinskega sveta za odločanje o tem ni pooblaščen župan, sprejema Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, imenuje občinsko volilno komisijo, razpisuje referendum, daje pobudo
 • ki bo spremenjen oz. dopolnjen v tem letu. Med najpomembnejšimi objekti kulturne dediščine, ki so zaščiteni z odlokom, so: ARHEOLOŠKI SPOMENIKI: gomilno grobišče iz rimske dobe v Bezeni; območje Gradišče iz starejše železne dobe v Bistrici pri Rušah žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah; prazgodovinsko
 • ki bo spremenjen oz. dopolnjen v tem letu. Med najpomembnejšimi objekti kulturne dediščine, ki so zaščiteni z odlokom, so: ARHEOLOŠKI SPOMENIKI: gomilno grobišče iz rimske dobe v Bezeni; območje Gradišče iz starejše železne dobe v Bistrici pri Rušah žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah; prazgodovinsko


 • ki bo spremenjen oz. dopolnjen v tem letu. Med najpomembnejšimi objekti kulturne dediščine, ki so zaščiteni z odlokom, so: ARHEOLOŠKI SPOMENIKI: gomilno grobišče iz rimske dobe v Bezeni; območje Gradišče iz starejše železne dobe v Bistrici pri Rušah žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah; prazgodovinsko
 • ki bo spremenjen oz. dopolnjen v tem letu. Med najpomembnejšimi objekti kulturne dediščine, ki so zaščiteni z odlokom, so: ARHEOLOŠKI SPOMENIKI: gomilno grobišče iz rimske dobe v Bezeni; območje Gradišče iz starejše železne dobe v Bistrici pri Rušah žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah; prazgodovinsko
 • strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom. Zadeve iz lastne pristojnosti ter iz nanjo prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom. Občinska uprava je glede
 • strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom. Zadeve iz lastne pristojnosti ter iz nanjo prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom. Občinska uprava je glede
 • osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Bled so določeni s statutom in odlokom občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so


 • obrat, ki je organiziran v okviru oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo in je ustanovljen s posebnim odlokom, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb: - gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, - oskrba s pitno in tehnološko vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno z izvajanjem potrebnih
 • Oskrba s pitno vodo » Javna vodovodna omrežja Oskrba s pitno vodo V skladu z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas-Poljane (Ur.l. RS, št. 102/01) se gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo izvaja v režijskem obratu občine Gorenja vas-Poljane. Oskrbo s pitno vodo kot
 • Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Piran skladno z veljavnim odlokom Pregledovalnik prostorskih podatkov občine Piran Virtualni sprehodi: Piran Portorož Lucija Bernardin Fiesa Sečoveljske soline Virtualna obala Virtualna Slovenija
 • ter učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.Delovanje občinske uprave občine Izola je urejeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola (Uradne objave, št. 8/2007), ki je začel veljati 25.maja 2007Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira njeno delo. Delo
 • glede na svoje posebnosti urejajo tudi druge zadeve krajevnega pomena, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom. Kontakt pišite nam, če na spletnih straneh niste našli kar ste iskali ali pa bi radi izrazili svoje


 • glede na svoje posebnosti urejajo tudi druge zadeve krajevnega pomena, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom. Kontakt pišite nam, če na spletnih straneh niste našli kar ste iskali ali pa bi radi izrazili svoje
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

odlokom

Poročni fotograf