Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

odsotnosti


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.06 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • 1 dan – Elementarnih nesreč 4 dni (2) V primerih odsotnosti iz tega člena delavcu praviloma odsotnosti ni mogoče zavrniti. (3) Odsotnost v primerih iz 1. odstavka je treba izrabiti ob nastopu dogodka. Odsotnost je v breme delodajalca. odsotnosti z dela po prvih


 • smernic in sklepov sveta. Podpredsednica/ podpredsednik nadomešča predsednico/ predsednika v njeni/ njegovi odsotnosti, po posebnem pooblastilu pa lahko opravlja tudi posamezne njene/ njegove naloge. 25.člen Svet GŽS sestavljajo: - predsednica/ predsednik stranke GŽS - članice/ člani predsedstva stranke - predsednice/
 • smernic in sklepov sveta. Podpredsednica/ podpredsednik nadomešča predsednico/ predsednika v njeni/ njegovi odsotnosti, po posebnem pooblastilu pa lahko opravlja tudi posamezne njene/ njegove naloge. 25.člen Svet GŽS sestavljajo: - predsednica/ predsednik stranke GŽS - članice/ člani predsedstva stranke - predsednice/
 • bo za otroke s stalnim prebivališčem v občini Šentjur krila stroške za vnaprej najavljene poletne počitniške odsotnosti otrok iz vrtcev v mesecu juliju ali avgustu 2011, in sicer za neprekinjeno odsotnost otrok cel v trajanju 31 dni, v višini 50 % vrednosti zneska , določenega staršem z odločbo o višini plačila programov vrtca
 • vsi strokovni delavci, upokojenci, študenti.                 - V primeru večje odsotnosti delavcev v kuhinjah bodo na ta dela razporejeni tudi strokovni delavci,  upokojenci.                 - Pri čiščenju vrtcev bodo pomagali vsi zaposleni, vključili bomo tudi upokojenke.
 • vsi strokovni delavci, upokojenci, študenti.                 - V primeru večje odsotnosti delavcev v kuhinjah bodo na ta dela razporejeni tudi strokovni delavci,  upokojenci.                 - Pri čiščenju vrtcev bodo pomagali vsi zaposleni, vključili bomo tudi upokojenke.


 • Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic - PREKLICAN09.06.09 Sklep o določitvi subvencij za počitniške odsotnosti otrok v vrtcih v drugih občinah 10.04.09 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu 28.11.08 Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest za vrtec in dodatni program OŠ Ivana Roba
 • Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic - PREKLICAN09.06.09 Sklep o določitvi subvencij za počitniške odsotnosti otrok v vrtcih v drugih občinah 10.04.09 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu 28.11.08 Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest za vrtec in dodatni program OŠ Ivana Roba
 • 102/00, 111/00, 92/02, 120/03 in 110/05) Stroški živil (1,62 €) se odštevajo za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje v sorazmerni višini plačila za progam vrtca . Rezervacija mesta za otroka se obračunava v višini 25% vam določenega plačila vrtca
 • odstotka bo pri posameznicah znižanje pokojninske osnove večje od  30 odstotkov in sicer  zaradi porodniške odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi nege bolnih otrok. bo pokojnina dodatno nižja za delavca, ki je bil brezposeln v obdobju, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. bo pokojnina delavca, ki ne bo zmogel delati do 65
 • odstotka bo pri posameznicah znižanje pokojninske osnove večje od  30 odstotkov in sicer  zaradi porodniške odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi nege bolnih otrok. bo pokojnina dodatno nižja za delavca, ki je bil brezposeln v obdobju, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. bo pokojnina delavca, ki ne bo zmogel delati do 65


 • do porodniškega in starševskega dopusta (te pravice na malem delu ni),·         ostale brez pravice do odsotnosti z dela zaradi nege bolnega otroka (te pravice na malem delu ni),·         zdrknile v revščino v času svoje aktivne dobe, saj bodo v storitvenih dejavnostih prisiljene sprejeti malo delo za krajši delovni
 • odstotka bo pri posameznicah znižanje pokojninske osnove večje od  30 odstotkov in sicer  zaradi porodniške odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi nege bolnih otrok. bo pokojnina dodatno nižja za delavca, ki je bil brezposeln v obdobju, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. bo pokojnina delavca, ki ne bo zmogel delati do 65
 • ZAKLJUČEK, ČEPRAV BI MORDA SODILO NA ZAČETEK ODLOČATE SE, KJE BO OTROK V ČASU VAŠE ODSOTNOSTI Ko se izteka porodniški dopust, se pred zaposlenimi starši pojavi vprašanje, komu zaupati otroka v času ODSOTNOSTI. Pri iskanju najbolj primerne vzgojno-varstvene oblike
 • ZAKLJUČEK, ČEPRAV BI MORDA SODILO NA ZAČETEK ODLOČATE SE, KJE BO OTROK V ČASU VAŠE ODSOTNOSTI Ko se izteka porodniški dopust, se pred zaposlenimi starši pojavi vprašanje, komu zaupati otroka v času ODSOTNOSTI. Pri iskanju najbolj primerne vzgojno-varstvene oblike
 • ZAKLJUČEK, ČEPRAV BI MORDA SODILO NA ZAČETEK ODLOČATE SE, KJE BO OTROK V ČASU VAŠE ODSOTNOSTI Ko se izteka porodniški dopust, se pred zaposlenimi starši pojavi vprašanje, komu zaupati otroka v času ODSOTNOSTI. Pri iskanju najbolj primerne vzgojno-varstvene oblike


 • ZAKLJUČEK, ČEPRAV BI MORDA SODILO NA ZAČETEK ODLOČATE SE, KJE BO OTROK V ČASU VAŠE ODSOTNOSTI Ko se izteka porodniški dopust, se pred zaposlenimi starši pojavi vprašanje, komu zaupati otroka v času ODSOTNOSTI. Pri iskanju najbolj primerne vzgojno-varstvene oblike
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

odsotnosti

Poročni fotograf