Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

plakatiranje


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Knjižne novosti Sklep - Pogoji plakatiranje Občina Škofljica objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS št. 41/07 in 105/08 – odločba US, št. 11/11 in 28/11-odločba US ) ter 24., 25. in 26.
 • 9.5.2011 :: Javna objava pogojev za brezplačno plakatiranje - izvedba referendumov dne 5. junij 2011 5.5.2011 :: OBJAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO MRLIŠKE VEŽICE GLOBODOL -
 • Sklep o dolo?itvi cene predšolskih programov za oddelke vrtca pri OŠ Toneta Šraja Aljoše Sklep o pogojih za plakatiranje v ?asu volilne kampanje Sklep o pogojih za plakatiranje v ?asu referendumske kampanje Sprejeti sklepi 18. redne seje ob?inskega sveta Letni program kmetijstva 2010 Cenik reklam in drugih objav v Bloškem
 • volišč - Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci - Plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Markovci - Javno naznanilo dopolnjenega osnutka sprememb načrta za del območja P13-O1 Novi Jork Dne 07. 09. 2010 dodano: - Vabilo na 28. sejo OS Dne 31. 08. 2010


 • – propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, – plakatiranje in – javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo (v nadaljnjem besedilu: predvolilni shodi). 2. člen (1) Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora
 • priprave občinskega lokacijskega načrta za nadaljevanje zazidave območja S2, 41/4 2112. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Šmarje pri Jelšah, 44/4 3866. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004, 86/04 3867. Odlok o dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih na
 • 16.05.2011 „Imamo upanje za Fructal!“ 11.05.2011 Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje 09.05.2011 MC in hotel Ajdovščina odprt za domača mladinska društva in popotnike 07.05.2011 V Črničah se pričenja gradnja Doma krajanov 06.05.2011 5. maj, praznik
 • volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci Datum objave: 09. 09. 2010 Plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Markovci Datum objave: 31. 08. 2010 Pravila za izrabo brezplačnega prostora v glasilu List iz Markovcev ... Datum objave: 05. 08. 2010 Sklep o pogojih za Plakatiranje v
 • Sklepi občinskih sej Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske kampanje Na podlagi 8. člena zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07 in 105/08-odločba US), Odloka o plakatiranju v


 • PROIZVODNJO IN DISTRIBUCIJO TOPLOTNE ENERGIJE: / UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ IN GARAŽNIH HIŠ: / PLAKATIRANJE IN OBEŠANJE TRANSPARENTOV - Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Ajdovščina UG št. 2/90 ; spremembe in dopolnitve : 12/90 , 2/93 - Odlok o komunalnih taksah UG št. 6/96
 •   Navodila za plakatiranje med volilno in referendumsko kampanjo Navodila za plakatiranje
 • volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci Datum objave: 09. 09. 2010 Plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Markovci Datum objave: 31. 08. 2010 Pravila za izrabo brezplačnega prostora v glasilu List iz Markovcev ... Datum objave: 05. 08. 2010 Sklep o pogojih za Plakatiranje v
 • volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci Datum objave: 09. 09. 2010 Plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Markovci Datum objave: 31. 08. 2010 Pravila za izrabo brezplačnega prostora v glasilu List iz Markovcev ... Datum objave: 05. 08. 2010 Sklep o pogojih za Plakatiranje v
 • Lokalne volitve 2010 14.10.2010 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje 13.10.2010 Obvestilo volivcem za 2. krog volitev župana 22.09.2010 objava OBVESTILA VOLIVCEM 22.09.2010 Sklep o objavi seznamov kandidatur in list kandidatov 11.08.2010 Sklep o določitvi plakatnih


 • 6.5.2011 Pogoji za plakatiranje Dogodek Vec si oglejte na spodnjih povezavah : Pogoji za plakatiranje referendum pokojnine, arhivi, delo na crno nazaj
 • Vodice (UGOV 6/02) Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Vodice (UGOV 4/99) Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Vodice (UGOV 2/98) Odlok o spremembi odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v
 • Lokalne volitve 2010 14.10.2010 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje 13.10.2010 Obvestilo volivcem za 2. krog volitev župana 22.09.2010 objava OBVESTILA VOLIVCEM 22.09.2010 Sklep o objavi seznamov kandidatur in list kandidatov 11.08.2010 Sklep o določitvi plakatnih
 • pravne osebe. O vseh kršiteljih bo občinska uprava Občine Gornja Radgona sproti obveščala javnost. II. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v občini Gornja Radgona se vsak organizator sam dogovori z lastnikom zemljišča in upravljalcem kategoriziranih in
 • Rezultati lokalnih volitev 2010 Obvestilo volilcem glede ugovorov Seznam kandidatov za volitve Plakatiranje v času volilne kampanije v Občini Mozirje Politične stranke Predpisi v občini Mozirje Načrti zaščite in reševanja Proračun občine Mozirje


 • Rezultati lokalnih volitev 2010 Obvestilo volilcem glede ugovorov Seznam kandidatov za volitve Plakatiranje v času volilne kampanije v Občini Mozirje Politične stranke Predpisi v občini Mozirje Načrti zaščite in reševanja Proračun občine Mozirje
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

plakatiranje

Poročni fotograf