Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

plana


DOLZadetki 1 - 20 od 97 najdenih (0.04 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • kulturni spomenik lokalnega pomena POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Škofljica SKLEP o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec
 • podjetje Vrhnika, d.d. (23.9.04) Odlok o o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Vrhnika za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 - 1990, (19.7.04) Odredba o prometni ureditvi Stare ceste in uvedba časovno omejenega parkiranja na javnih


 • Gorici – 1. faza 26.10.07 Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana 08.10.07 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
 • Gorici – 1. faza 26.10.07 Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana 08.10.07 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
 • delom, skupaj z mnenji pristojnih državnih nosilcev urejanja prostora in odločbo o sprejemljivosti vpliva plana na okolje ter obrazložitvijo kako so bila mnenja nosilcev urejanja prostora upoštevana. Po prejemu vloge minister v primeru vseh pozitivnih mnenj ter pozitivne odločbe o sprejemljivosti vplivov plana na okolje v 30 dneh s
 • SPREJETI PROSTORSKI PLANSKI AKTI Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem,
[28.6 %] | http://www.cerklje.si/1294.0.html - 30.8 kb Grafični pregled plana, Visual search
 • SPREJETI PROSTORSKI PLANSKI AKTI Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem,


 • SPREJETI PROSTORSKI PLANSKI AKTI Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem,
 • Lavžnik v Šempetru pri Gorici 10.10.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempet 10.10.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah
 • Lavžnik v Šempetru pri Gorici 10.10.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempet 10.10.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah
 • 4894. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so usklajeni s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, 118/04 4895. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, 118/04 4896. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi,
 • 4894. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so usklajeni s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, 118/04 4895. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, 118/04 4896. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi,


 • kulturni spomenik lokalnega pomena POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Škofljica SKLEP o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti prostorskih izvedbenih aktov s prostorskim delom plana Občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 OS6-5R-021001-1.doc
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2004.doc (77 KB)
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2004.doc (77 KB)
 • Ljubljana (Vir: SEOnet) Objava poslovnega plana za leto 2011


 • Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskega akta s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Ljubno – dopolnitev v letu
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

plana

Poročni fotograf