Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

podlagi


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.07 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • občine Koper za zemljišče s parc.št. 4583/9 K.O. Semedela (Uradne objave št. 4/95). Sklep je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta Mestne občine Koper . dobra.doc (22 KB) Sklep o ukinitvi
2 FAQ
 • občine Koper za zemljišče s parc.št. 4583/9 K.O. Semedela (Uradne objave št. 4/95). Sklep je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta Mestne občine Koper . dobra.doc (22 KB) Sklep o ukinitvi
 • Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – ZpoIS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 27. člena Statuta Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet
 • žarnice. 24.06.2009 Objavljamo sklep o spremembah OPPN-ja za ureditveno območje Torovo Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98,


 • žarnice. 24.06.2009 Objavljamo sklep o spremembah OPPN-ja za ureditveno območje Torovo Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98,
 • sklep o izključitvi, vendar ne prej kot po enem letu po pravomočnosti sklepa o izključitvi. 14. člen Na podlagi ugotovitve dejstev iz 12. člena je članica/ član črtana iz registra članstva. Črtanje iz registra članstva se opravi: - na podlagi podpisane izstopne izjave, ki jo članica/ član izroči pristojnemu organu
 • sklep o izključitvi, vendar ne prej kot po enem letu po pravomočnosti sklepa o izključitvi. 14. člen Na podlagi ugotovitve dejstev iz 12. člena je članica/ član črtana iz registra članstva. Črtanje iz registra članstva se opravi: - na podlagi podpisane izstopne izjave, ki jo članica/ član izroči pristojnemu organu
 • predstavljajo poleg priloženih specialističnih izvidov osnovni vir podatkov o zdravstvenem stanju zavarovanca, na podlagi katerih izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podajajo izvedenska mnenja. V dodatku pa je objavljen še vedno veljavni Seznam telesnih okvar iz leta 1983 z dopolnitvami iz leta 1989.
 • predstavljajo poleg priloženih specialističnih izvidov osnovni vir podatkov o zdravstvenem stanju zavarovanca, na podlagi katerih izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podajajo izvedenska mnenja. V dodatku pa je objavljen še vedno veljavni Seznam telesnih okvar iz leta 1983 z dopolnitvami iz leta 1989.


 • predstavljajo poleg priloženih specialističnih izvidov osnovni vir podatkov o zdravstvenem stanju zavarovanca, na podlagi katerih izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podajajo izvedenska mnenja. V dodatku pa je objavljen še vedno veljavni Seznam telesnih okvar iz leta 1983 z dopolnitvami iz leta 1989.
 • postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti ter postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela delavca le na podlagi predhodno zbrane dokumentacije, ki mora izkazovati delavčevo uspešnost pri delu. (3) Delodajalec najmanj tri dni pred razgovorom vroči delavcu dokumentacijo, na podlagi katere je začel postopek. (4) V času
 • postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti ter postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela delavca le na podlagi predhodno zbrane dokumentacije, ki mora izkazovati delavčevo uspešnost pri delu. (3) Delodajalec najmanj tri dni pred razgovorom vroči delavcu dokumentacijo, na podlagi katere je začel postopek. (4) V času
 • postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti ter postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela delavca le na podlagi predhodno zbrane dokumentacije, ki mora izkazovati delavčevo uspešnost pri delu. (3) Delodajalec najmanj tri dni pred razgovorom vroči delavcu dokumentacijo, na podlagi katere je začel postopek. (4) V času
 • odloèa tudi o tem, ali se volitve izvedejo z istimi ali drugimi volilnimi komisijami ter ali se izvedejo na podlagi obstojeèih ali na podlagi novih kandidatur. Pri  tem kandidacijska-volilna komisija upošteva predvsem to, zaradi katerih nepravilnosti je potrebno volitve ponoviti. Ponovne volitve na podlagi obstojeèih


 • kot korekcija oz. dopolnitev finančne ocene. Dinamični del odraža trenutno stanje podjetja na podlagi podatkov, ki so na voljo. V poslovnem imeniku bizi.si osvežujemo podatke na podlagi katerih se izračuna dinamični del bonitetne ocene na dnevni ravni.
[27.6 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled podlagi, Visual search
 • kot korekcija oz. dopolnitev finančne ocene. Dinamični del odraža trenutno stanje podjetja na podlagi podatkov, ki so na voljo. V poslovnem imeniku bizi.si osvežujemo podatke na podlagi katerih se izračuna dinamični del bonitetne ocene na dnevni ravni.
 • kot korekcija oz. dopolnitev finančne ocene. Dinamični del odraža trenutno stanje podjetja na podlagi podatkov, ki so na voljo. V poslovnem imeniku bizi.si osvežujemo podatke na podlagi katerih se izračuna dinamični del bonitetne ocene na dnevni ravni.
[23.7 %] | http://www.nsi.si/podjetna.html - 72.0 kb Grafični pregled podlagi, Visual search
 • kot korekcija oz. dopolnitev finančne ocene. Dinamični del odraža trenutno stanje podjetja na podlagi podatkov, ki so na voljo. V poslovnem imeniku bizi.si osvežujemo podatke na podlagi katerih se izračuna dinamični del bonitetne ocene na dnevni ravni.
 • kot korekcija oz. dopolnitev finančne ocene. Dinamični del odraža trenutno stanje podjetja na podlagi podatkov, ki so na voljo. V poslovnem imeniku bizi.si osvežujemo podatke na podlagi katerih se izračuna dinamični del bonitetne ocene na dnevni ravni.


 • kot korekcija oz. dopolnitev finančne ocene. Dinamični del odraža trenutno stanje podjetja na podlagi podatkov, ki so na voljo. V poslovnem imeniku bizi.si osvežujemo podatke na podlagi katerih se izračuna dinamični del bonitetne ocene na dnevni ravni.
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

podlagi

Poročni fotograf