Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

pogodbo


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.04 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Ta kolektivna pogodba ne velja za poslovodne osebe in vodilne delavce, razen če je tako določeno s kolektivno pogodbo pri delodajalcu, s splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi. (3) Kolektivna pogodba dejavnosti se glede pravic, ki jih izrecno navaja zakon ali ta kolektivna pogodba, uporablja tudi za učence, dijake
 • bi bila za vas najbolj primerna. Lahko nas pokličete samo v primeru težav ali pa z nami podpišete pogodbo, ki vam bo zagotavljala dodatne ugodnosti.


 • bi bila za vas najbolj primerna. Lahko nas pokličete samo v primeru težav ali pa z nami podpišete pogodbo, ki vam bo zagotavljala dodatne ugodnosti.
 • bi bila za vas najbolj primerna. Lahko nas pokličete samo v primeru težav ali pa z nami podpišete pogodbo, ki vam bo zagotavljala dodatne ugodnosti.
 • 30. Marca 2011 uprava Abanke in predsednik Sindikata Abanke, Slavko Jalovec, podpisala novo podjetniško kolektivno pogodbo Abanke, ki bo veljala od 1. 4. 2011. Abanka je tako prva banka v Sloveniji, ki ima, po sprejemu nove Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije, novo kolektivno podjetniško pogodbo. Z željo, da bi tudi
 • 30. Marca 2011 uprava Abanke in predsednik Sindikata Abanke, Slavko Jalovec, podpisala novo podjetniško kolektivno pogodbo Abanke, ki bo veljala od 1. 4. 2011. Abanka je tako prva banka v Sloveniji, ki ima, po sprejemu nove Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije, novo kolektivno podjetniško pogodbo. Z željo, da bi tudi
 • sicer da že sicer tradicionalno sodelovanje s TRIMOM še nadgradimo. Tako smo v januarju 2009 s Trimom podpisali pogodbo o prenosu know howa in podelitvi licence št. 1/2009. Z navedeno pogodbo smo od Trima prevzeli patent in tehnologijo za izdelavo kritine TRIMOFORM (strešnik + slemenjak), ki ga tržimo pod novo blagovno znamko MONTform. S


 • sicer da že sicer tradicionalno sodelovanje s TRIMOM še nadgradimo. Tako smo v januarju 2009 s Trimom podpisali pogodbo o prenosu know howa in podelitvi licence št. 1/2009. Z navedeno pogodbo smo od Trima prevzeli patent in tehnologijo za izdelavo kritine TRIMOFORM (strešnik + slemenjak), ki ga tržimo pod novo blagovno znamko MONTform. S
 • ter povraèilo stroškov na slu¾benem potovanju (kilometrina, dnevnice, stroški prenoèevanja itd.). Pogodbo podpišeta delavec in predsednik SPS.   XV.  PRAVNA, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOÈ 74. èlen Sindikat sklene Pogodbo s strokovnjakom pravne stroke oziroma odgovarjajoèo strokovno slu¾bo za nudenje
 • ter povraèilo stroškov na slu¾benem potovanju (kilometrina, dnevnice, stroški prenoèevanja itd.). Pogodbo podpišeta delavec in predsednik SPS.   XV.  PRAVNA, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOÈ 74. èlen Sindikat sklene Pogodbo s strokovnjakom pravne stroke oziroma odgovarjajoèo strokovno slu¾bo za nudenje
 • ter povraèilo stroškov na slu¾benem potovanju (kilometrina, dnevnice, stroški prenoèevanja itd.). Pogodbo podpišeta delavec in predsednik SPS.   XV.  PRAVNA, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOÈ 74. èlen Sindikat sklene Pogodbo s strokovnjakom pravne stroke oziroma odgovarjajoèo strokovno slu¾bo za nudenje
 • ter povraèilo stroškov na slu¾benem potovanju (kilometrina, dnevnice, stroški prenoèevanja itd.). Pogodbo podpišeta delavec in predsednik SPS.   XV.  PRAVNA, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOÈ 74. èlen Sindikat sklene Pogodbo s strokovnjakom pravne stroke oziroma odgovarjajoèo strokovno slu¾bo za nudenje


 • ter povraèilo stroškov na slu¾benem potovanju (kilometrina, dnevnice, stroški prenoèevanja itd.). Pogodbo podpišeta delavec in predsednik SPS.   XV.  PRAVNA, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOÈ 74. èlen Sindikat sklene Pogodbo s strokovnjakom pravne stroke oziroma odgovarjajoèo strokovno slu¾bo za nudenje
 • ter povraèilo stroškov na slu¾benem potovanju (kilometrina, dnevnice, stroški prenoèevanja itd.). Pogodbo podpišeta delavec in predsednik SPS.   XV.  PRAVNA, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOÈ 74. èlen Sindikat sklene Pogodbo s strokovnjakom pravne stroke oziroma odgovarjajoèo strokovno slu¾bo za nudenje
 • z ITF-om. Prav tako obstojajo številni agenti za nudenje zaposlitve in ladjarji, ki podpišejo ITF Pogodbo, vendar potem goljufajo pomoršèake z ignoriranjem podpisane pogodbe (npr. izplaèujejo ni¾je plaèe) in jim grozijo v kolikor si takšno prakso dovolijo prijaviti ITF-u. To je obièajno povezano z vodenjem
 • Medsebojna razmerja med DHS kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo. pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom predsednik DHS. 14.člen V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom
 • Medsebojna razmerja med DHS kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo. pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom predsednik DHS. 14.člen V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom


 • Medsebojna razmerja med DHS kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo. pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom predsednik DHS. 14.člen V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

pogodbo

Poročni fotograf