Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

posebnim


DOLZadetki 1 - 20 od 77 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • občina O Ljubljani Medijsko središče Kontakti Gozdovi s posebnim namenom Domov › Mestna občina › Informacije javnega značaja › Register predpisov › Urejanje prostora in varstvo okolja: Gozdovi s posebnim namenom
 • občina O Ljubljani Medijsko središče Kontakti Gozdovi s posebnim namenom Domov › Mestna občina › Informacije javnega značaja › Register predpisov › Urejanje prostora in varstvo okolja: Gozdovi s posebnim namenom
 • vključno z najtežjimi. 5. Posebno pozornost je potrebno posvečati: (a) zelo majhnim otrokom s posebnimi potrebami; (b) predšolskim otrokom s posebnimi potrebami; (c) odraslim invalidom, predvsem ženskam. 6. Da bi zagotovili pogoje izobraževanja invalidov v rednih šolah, morajo države: (a)    imeti jasno
 • in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s posebnim prevrednotovalnim popravkom kapitala iz njihove predhodne okrepitve; takšno naravo ima pri opredmetenih osnovnih sredstvih tudi primanjkljaj njihove prodajne cene v primerjavi s
[51.2 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled posebnim, Visual search


 • kot naravne znamenitosti so zavarovana z dvema aktoma, sprejetima v preteklosti: Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (MUV št. 4/80, popravek MUV št. 9/93), s katerim je zaščiten pragozd Šumik in Odločbo o razglasitvi pragozda in gozda ob Lobnici na Pohorju za gozd s posebnim namenom (MUV št. 13/67). Ostale naravne
 • opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem nekategoriziranih cest in drugih javnih površin, katere so ji s posebnim aktom občinskega sveta prenesene v upravljanje, skrbi za
7 FAQ
 • enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. (4) Oprostitev plačila letne dajatve po četrti alineji prvega odstavka tega člena se uveljavlja s potrdilom, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, zdravstvenega doma oziroma pravne ali fizične osebe
 • občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom. II. NALOGE OBČINE 7. člen(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, zlasti pa:1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako,
 • zbor15.ustvarjalne delavnice16.ogled gledaliških predstav, koncertov ...17.izleti18.letovanja19.prodaja kart s posebnim popustom za Fontano in Pristan20.prodaja avtobusnih vozovnic s posebnim popustom za invalide I. in II. ktg iz občine Maribor21.praznovanjaTi programi so povezani v 5 posebnih socialnih programov in dodatni program za razne


 • aktivni udeležbi bo VZMD tudi letos na obeh prizoriščih predstavil svoje dejavnosti na mnogoterih področjih, s posebnim poudarkom na programu inves to .si - Invest to Slovenija, ki ga je VZMD vzpostavil leta 2008 ob organizaciji tridnevnega mednarodnega srečanja investitorjev v Sloveniji , in sicer kot osrednji vir informacij o možnostih
 • aktivni udeležbi bo VZMD tudi letos na obeh prizoriščih predstavil svoje dejavnosti na mnogoterih področjih, s posebnim poudarkom na programu inves to .si - Invest to Slovenija, ki ga je VZMD vzpostavil leta 2008 ob organizaciji tridnevnega mednarodnega srečanja investitorjev v Sloveniji , in sicer kot osrednji vir informacij o možnostih
 • aktivni udeležbi bo VZMD tudi letos na obeh prizoriščih predstavil svoje dejavnosti na mnogoterih področjih, s posebnim poudarkom na programu inves to .si - Invest to Slovenija, ki ga je VZMD vzpostavil leta 2008 ob organizaciji tridnevnega mednarodnega srečanja investitorjev v Sloveniji , in sicer kot osrednji vir informacij o možnostih
 • po zakonu obvezno ? Pripravništvo ni obvezno, če to ni izrecno predpisano s posebnim zakonom ali s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Obvezno pripravništvo je tako na primer določeno v Zakonu o javnih uslužbencih. Ali mi lahko napišete kaj o poskusnem delu? Ali
 • 5. V kolikor ste v preteklem letu vrednostne papirje pred potekom treh let podarili zakoncu ali otroku, lahko s posebnim obrazcem (MF_DURS obr. DOHKAP št. 7), ki ga oddate pristojnemu davčnemu uradu do 28. februarja tekočega leta, uveljavljate odlog ugotavljanja davčne obveznosti. O odobritvi odloga odloča davčni organ. V primeru, da


 • Lahko se oblikujejo, če izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, izjemoma, če je tako določeno s posebnim predpisom, pa tudi za druge poklice v Republiki Sloveniji. Glede razpisa za vpis, pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa pa se zanje uporabljajo določbe za univerzitetne programe prve stopnje. Enoviti
 • mail info@secret-passion.si ali telefon 041/332-128 UČINKI VADBE: • oblikujemo in učvrščujemo telo s posebnim poudarkom na ženstvenih predelih, sproščamo napetost ter izražamo svojo čutnost • izboljšamo koordinacijo, premikamo fizične in psihološke meje svojega telesa, spopademo se z zadržki ter povečamo
 • mail info@secret-passion.si ali telefon 041/332-128 UČINKI VADBE: • oblikujemo in učvrščujemo telo s posebnim poudarkom na ženstvenih predelih, sproščamo napetost ter izražamo svojo čutnost • izboljšamo koordinacijo, premikamo fizične in psihološke meje svojega telesa, spopademo se z zadržki ter povečamo
 • Teuco je ime za kvaliteto. Italijansko podjetje e 30 let izdeluje kopalniško opremo s posebnim poudarkom na inovativnosti. Teuco linija kadi in tuš kadi izraa poseben odnos do oblikovanja in svobode kvalitetnega bivanja, umivanja. Izdelava spletne
 • predstavnika slovenskih Srba uglednog čoveka i generala u penziji Milana Aksentijevića, koji je nagrađen posebnim aplauzom prisutnih. Takođe je pozdravio i predstavnike Saveza srpske deijaspore Slovenije sa predsednikom Sašom Gajić. Svakako posebno pioniri i pionirke, posetili su prisutne na životne događaje iz nekad


 • Savić iz Ljubljane. Po starim srpskim običajima, kao i tradicionalnim potkozarskim najpre su darovani kumovi sa posebnim veženim peškirima, šarenim priglavcioma i košuljama, a posle  toga posebni gosti. Predviđene darove su razdjelili Jelena Jovanović i Sara Gajić. Udruženje srpskih književnika Slovenije, Savez srpske dijaspore
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 Naslednja Skok Gor

posebnim

Poročni fotograf