Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

poslovanja


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Prva stran Preverjanje skladnosti vozil Pogoji poslovanja Pogoji poslovanja kontrolnega organa v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil Naziv in sedež kontrolnega organa AMZS d.d., Kontrolni organ Dunajska cesta 128 a
[100.0 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=496 - 24.4 kb Grafični pregled poslovanja, Visual search
 • predstavlja večje tveganje za naložbe upnikov. GOSPODARNOST POSLOVANJA Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz POSLOVANJA. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega
[71.7 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled poslovanja, Visual search
 • Splošni pogoji poslovanja s posebno položnico Pravila poslovanja s posebno položnico Splošni pogoji poslovanja z direktno odobritvijo Pravila poslovanja z direktno odobritvijo
 • Tečaji Klub _@s@tudentov Kranj www.ksk.si / O Klubu / Pogoji poslovanja Bližnjice O KLUBU ŠPORT KULTURA SOCIALA IN ZDRAVSTVO IZOBRAŽEVANJE INFO TOČKA UGODNOSTI TEDEN MLADIH ZAPIK


 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
 • lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe. (10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma
 • kot edini vsebinski točki dnevnega reda, in sicer z obrazložitvijo: » V skladu z Elaboratom »Prenova poslovanja družb Skupine Telekom Slovenije«, ki sta ga potrdila uprava in nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se konsolidacija poslovanja družb Mobitel, d.d. in Telekom Slovenije, d.d., izvede tako, da se družba Mobitel,
 • in pojasnil, povezanih predvsem z utemeljitvijo oz. obrazložitvijo predloga: » V skladu z Elaboratom »Prenova poslovanja družb Skupine Telekom Slovenije«, ki sta ga potrdila uprava in nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se konsolidacija poslovanja družb Mobitel, d.d. in Telekom Slovenije, d.d., izvede tako, da se družba Mobitel,
 • z letom 2009, odhodki pa za 3,3%. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010 je bila  18.741,38 €.Pregled poslovanja od leta 2008 - 2010 2008    2009    2010    IndeksPrihodki    2.290.863,45    2.406.214,13    2.495.008,13    103,7Odhodki    2.282.287,55    2.397.970,22    2.476.266,75  


 • SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Splošni pogoji POSLOVANJA spletne trgovine Moje-lece.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Načini plačila
 • povečano tveganje možnega nastanka škodnega dogodka. Na vrh 13. Objava in veljavnost Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na vseh info točkah, v prostorih ŠOU šport in na spletni strani ŠOU šport ter so udeležencem dostopni. V primeru, da se sklene posebna pogodba z udeležencem, veljajo določbe posebne
 • Spremembe in predelave Vozila zdomcev, tujcev, … Starodobna vozila Obrazci v postopkih Pogoji poslovanja Potovalne informacije Mednarodni dokumenti Stanje na cestah v RS Avtošola AMZS Center varne vožnje Kontaktni podatki 17. skupščina AMZS Iskalnik pnevmatik
[12.5 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=419 - 34.3 kb Grafični pregled poslovanja, Visual search
 • za slepe in slabovidne; spremlja in proučuje problematiko usposabljanja, izobraževanja, rehabilitacije, zaposlovanja slepih in slabovidnih, predlaga ustrezne ukrepe ter izvaja ustrezne aktivnosti za reševanje teh potreb; spremlja in proučuje problematiko socialnega varstva, predlaga ustrezne ukrepe ter izvaja za to potrebne
 • povečano tveganje možnega nastanka škodnega dogodka. Na vrh 13. Objava in veljavnost Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na vseh info točkah, v prostorih ŠOU šport in na spletni strani ŠOU šport ter so udeležencem dostopni. V primeru, da se sklene posebna pogodba z udeležencem, veljajo določbe posebne


 • za potrebe članic, organizira projektne naloge na področju raziskovanja in razvoja finančnega poslovanja in bančništva, razvija informacijske sisteme in informacijsko tehnologijo za potrebe članic, pospešuje razvoj konzorcialnega bančništva, sodeluje pri izdelovanju skupnih standardov in rešitev s
 • sredstev. (3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega
 • upravljanje občinskih objektov, distribucijo toplote in ostalo upravljanje z nepremičninami s finančnim prikazom poslovanja. Poročilo je predhodno obravnaval Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je predlagal, da se strategija finančno ovrednoti in pripravi sanacijski program poslovanja. V razpravi so sodelovali ga.
 • obveznosti Kratkoročne pasivne časovne razmejitve --- IZKAZ USPEHA --- Prihodki iz poslovanja Čisti prihodki od prodaje Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Drugi poslovni prihodki Poslovni odhodki Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela
 • finančnih poročil družb v katerih delujejo. Prejšnjo sredo so zato organizirali izobraževanje o analizi poslovanja gospodarskih družb za svoje zaupnike v Pošti Slovenije. Zbrani v Poštno logističnem centru Ljubljana so se usposabljali na konkretnih zadnjih dostopnih podatkih poslovanja svoje družbe, saj so tako tudi lažje


 • za katero je bilo ustanovljeno. Premoženje društva ter vodenje finančnega in materialnega poslovanja 40. člen Društvo je lastnik nepremičnega in premičnega premoženja, ki je nerazdelna lastnina društva. Premično in nepremično premoženje je kot last društva vpisano v inventarno
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

poslovanja

Poročni fotograf