Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

poslovanja


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.03 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • predstavlja večje tveganje za naložbe upnikov. GOSPODARNOST POSLOVANJA Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz POSLOVANJA. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega
[71.7 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled poslovanja, Visual search
 • Splošni pogoji poslovanja s posebno položnico Pravila poslovanja s posebno položnico Splošni pogoji poslovanja z direktno odobritvijo Pravila poslovanja z direktno odobritvijo
 • Splošni pogoji poslovanja s posebno položnico Pravila poslovanja s posebno položnico Splošni pogoji poslovanja z direktno odobritvijo Pravila poslovanja z direktno odobritvijo


 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)


 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
[12.5 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=419 - 34.3 kb Grafični pregled poslovanja, Visual search
 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)
 • Delodajalec odloči o dodatnih motivacijskih nagradah delavcu, ki s svojim delom izjemno prispeva k uspešnosti poslovanja ali kako drugače prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja delodajalca. Druge motivacijske pravice so npr.: povečan letni dopust, plačan oddih, dodatno izobraževanje, posebna denarna stimulacija ipd. (2)


 • za potrebe članic, organizira projektne naloge na področju raziskovanja in razvoja finančnega poslovanja in bančništva, razvija informacijske sisteme in informacijsko tehnologijo za potrebe članic, pospešuje razvoj konzorcialnega bančništva, sodeluje pri izdelovanju skupnih standardov in rešitev s
 • za potrebe članic, organizira projektne naloge na področju raziskovanja in razvoja finančnega poslovanja in bančništva, razvija informacijske sisteme in informacijsko tehnologijo za potrebe članic, pospešuje razvoj konzorcialnega bančništva, sodeluje pri izdelovanju skupnih standardov in rešitev s
 • upravljanje občinskih objektov, distribucijo toplote in ostalo upravljanje z nepremičninami s finančnim prikazom poslovanja. Poročilo je predhodno obravnaval Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je predlagal, da se strategija finančno ovrednoti in pripravi sanacijski program poslovanja. V razpravi so sodelovali ga.
 • obveznosti Kratkoročne pasivne časovne razmejitve --- IZKAZ USPEHA --- Prihodki iz poslovanja Čisti prihodki od prodaje Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Drugi poslovni prihodki Poslovni odhodki Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela
 • obveznosti Kratkoročne pasivne časovne razmejitve --- IZKAZ USPEHA --- Prihodki iz poslovanja Čisti prihodki od prodaje Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Drugi poslovni prihodki Poslovni odhodki Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela


 • obveznosti Kratkoročne pasivne časovne razmejitve --- IZKAZ USPEHA --- Prihodki iz poslovanja Čisti prihodki od prodaje Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Drugi poslovni prihodki Poslovni odhodki Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

poslovanja

Poročni fotograf