Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

poslovanju


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.03 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Podrobnosti za Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju GiT-a Lastnost Vrednost Ime Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju GiT-a Ime datoteke PRAVILNIK_O_FINANCIN_FIN_POS.pdf Velikost datoteke 145.28 kB
 • Podrobnosti za Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju GiT-a Lastnost Vrednost Ime Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju GiT-a Ime datoteke PRAVILNIK_O_FINANCIN_FIN_POS.pdf Velikost datoteke 145.28 kB
 • Vrbovec za leto 2010. Glasovanje: ZA: 10 članov PROTI: /. Sklep je sprejet Ad 6. Poročilo o poslovanju JP Dom Nazarje d.o.o. za leto 2010. Poročilo o poslovanju Javnega podjetja Dom Nazarje d.o.o. za leto 2010 je podal direktor g. Matej Pečovnik. Podjetje je za leto 2010 izkazalo izgubo v poslovanju v višini
 • Vrbovec za leto 2010. Glasovanje: ZA: 10 članov PROTI: /. Sklep je sprejet Ad 6. Poročilo o poslovanju JP Dom Nazarje d.o.o. za leto 2010. Poročilo o poslovanju Javnega podjetja Dom Nazarje d.o.o. za leto 2010 je podal direktor g. Matej Pečovnik. Podjetje je za leto 2010 izkazalo izgubo v poslovanju v višini


 • Vrbovec za leto 2010. Glasovanje: ZA: 10 članov PROTI: /. Sklep je sprejet Ad 6. Poročilo o poslovanju JP Dom Nazarje d.o.o. za leto 2010. Poročilo o poslovanju Javnega podjetja Dom Nazarje d.o.o. za leto 2010 je podal direktor g. Matej Pečovnik. Podjetje je za leto 2010 izkazalo izgubo v poslovanju v višini
 • in podjetniki lahko s pomočjo bonitetne ocene hitro ugotovijo, kako previdni morajo biti pri poslovanju z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem. Višja kot je bonitetna ocena, manjše naj bi bilo tveganje pri poslovanju s podjetjem za poplačilo dolgov in obratno.
[26.5 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled poslovanju, Visual search
 • društva. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj žiro račun odprt pri
[21.7 %] | http://www.dkas.si/.?id=2,7,14 - 28.1 kb Grafični pregled poslovanju, Visual search
 • društva. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj žiro račun odprt pri
[21.7 %] | http://www.dkas.si/.?id=2,7 - 28.1 kb Grafični pregled poslovanju, Visual search
 • društva. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj žiro račun odprt pri


 • društva. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj žiro račun odprt pri
 • društva. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj žiro račun odprt pri
 • društva. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj žiro račun odprt pri
 • društva. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj žiro račun odprt pri
 • odbora. Nadzorni odbor po konèanem letu pregleda in poda mnenje o Letnem finanènem poroèilu o poslovanju SPS, ki ga potem predlo¾i v potrditev redni letni Konferenci SPS. 43. èlen Èe Konferenca SPS ugotovi, da bilo kateri èlan Nadzornega odbora SPS ne dela v skladu s prièakovanji, ga lahko odpoklièe in izvoli novega


 • sporočilo za javnost 24.5.2011 maj.11 16. Posvet slovenskih bančnikov o poslovanju s prebivalstvom, sporočilo za javnost 16.5.2011 maj.11 6. Letošnji posvet slovenskih bančnikov o poslovanju s prebivalstvom bo potekal 12. in 13. maja na Ptuju apr.11
 • sporočilo za javnost 24.5.2011 maj.11 16. Posvet slovenskih bančnikov o poslovanju s prebivalstvom, sporočilo za javnost 16.5.2011 maj.11 6. Letošnji posvet slovenskih bančnikov o poslovanju s prebivalstvom bo potekal 12. in 13. maja na Ptuju apr.11
 • sporočilo za javnost 24.5.2011 maj.11 16. Posvet slovenskih bančnikov o poslovanju s prebivalstvom, sporočilo za javnost 16.5.2011 maj.11 6. Letošnji posvet slovenskih bančnikov o poslovanju s prebivalstvom bo potekal 12. in 13. maja na Ptuju apr.11
 • za evidenco članov, organizira zbiranje članarine in pripravi povratne informacije o aktivnostih in finančnem poslovanju, pripravi in sklicuje zasedanja skupščine, organizira sestanke in druga srečanja članov zaradi dela, ki ga predvideva program, organizira sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v skladu z izvajanjem akcij in
[8.7 %] | http://www.dkas.si/.?id=2,6,13 - 7.1 kb Grafični pregled poslovanju, Visual search
 • za evidenco članov, organizira zbiranje članarine in pripravi povratne informacije o aktivnostih in finančnem poslovanju, pripravi in sklicuje zasedanja skupščine, organizira sestanke in druga srečanja članov zaradi dela, ki ga predvideva program, organizira sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v skladu z izvajanjem akcij in
[8.7 %] | http://www.dkas.si/.?id=2,6 - 7.1 kb Grafični pregled poslovanju, Visual search


 • za evidenco članov, organizira zbiranje članarine in pripravi povratne informacije o aktivnostih in finančnem poslovanju, pripravi in sklicuje zasedanja skupščine, organizira sestanke in druga srečanja članov zaradi dela, ki ga predvideva program, organizira sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v skladu z izvajanjem akcij in
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

poslovanju

Poročni fotograf