postopek, Vpis povezave, Slovenski spletni iskalnik, postopek, vpis povezave, najbolj iskano, vreme
Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

postopek


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • 15.06.2011 Ljubljansko okrožno sodišče je ustavilo postopek prisilne poravnave družbe SCT in začelo stečajni postopek. Stečajni upravitelj je Leon Benigar Tošič, upniki lahko terjatve prijavijo v treh mesecih. Preberite celotno novico
 • 15.06.2011 Okrožno sodišče v Ljubljani je danes ustavilo postopek prisilne poravnave družbe SCT in začelo stečajni postopek. Stečajni upravitelj je Leon Benigar Tošič, upniki lahko terjatve prijavijo v treh mesecih. Upnikom, ki so terjatve pravočasno prijavili v postopku prisilne
 • Izdaja obveznic izdajatelja CVS MOBILE d.d. Sreda, 15.06.2011 Končan postopek prevzemne ponudbe za delnice družbe MARINA Portorož, d.d. Sreda, 15.06.2011 Izdaja dodatnih delnic izdajatelja Telemach Murska Sobota d.d. Torek, 14.06.2011 Izbris delnic zaradi izvedbe zmanjšanja
 • vstavi tanka igla in odvzame košček horionskih resic. Običajno se to izvede pri lokalni anesteziji. Ta postopek opravijo med 11. in 13. tednom nosečnosti. Izjemoma se zgodi, da je potrebno celoten postopek ponoviti. Lahko ni bilo odvzetih dovolj horionskih resic za analizo ali pa nadaljnji postopek priprave horionskih resic za


 • Izdaja obveznic izdajatelja CVS MOBILE d.d. Sreda, 15.06.2011 Končan postopek prevzemne ponudbe za delnice družbe MARINA Portorož, d.d. Sreda, 15.06.2011 Izdaja dodatnih delnic izdajatelja Telemach Murska Sobota d.d. Torek, 14.06.2011 Izbris delnic zaradi izvedbe zmanjšanja
 • Izdaja obveznic izdajatelja CVS MOBILE d.d. Sreda, 15.06.2011 Končan postopek prevzemne ponudbe za delnice družbe MARINA Portorož, d.d. Sreda, 15.06.2011 Izdaja dodatnih delnic izdajatelja Telemach Murska Sobota d.d. Torek, 14.06.2011 Izbris delnic zaradi izvedbe zmanjšanja
 • pristojnega za okolje, s katero bo ministrstvo odločilo, ali je v postopku priprave OPN potrebno izvesti tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo okolja oz. predpisov, ki urejajo ohranjanje narave. 6. člen (postopek in roki za pripravo OPN)
 • občinski svet na svoji seji. V kolikor bodo pri vseh nadaljnjih fazah upoštevani zakonsko določeni roki, bi se postopek lahko zaključil v juniju 2010. Smo že konec junija, OPN pa še vedno ni sprejet. Kdaj bo OS sprejel OPN? Avtor: partizan Odgovor: postopek usklajevanja osnutka občinskega prostorskega načrta OPN z nosilci urejanja
 • o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem pristanišču Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek OS6-6R-023203-3.doc


 • spet slike, s katerimi še ne vem, kaj naj Končni občutek je bil dober. Moj ata, ki je tudi opravil postopek, pa je povedal, da se zdaj počuti tako srečno." Ana (forum): "Jaz sem žal zamešala datume in sem pozabila narediti postopek 14. Sem ga pa vseeno naredila naslednji dan. Med
 • smernic nosilcev urejanja prostora in sporočila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po izdelavi osnutka OPN,- izdelava dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni po prejemu smernic,- morebitno usklajevanje smernic: 20 dni,- izdelava okoljskega poročila za dopolnjen
 • ali njihova prijava ni bila podana v skladu s IV. točko javnega natečaja, izdal sklepe o neuvrstitvi v izbirni postopek. V izbirni postopek se je uvrstilo pet kandidatov, ki so bili vabljeni na preizkus strokovne usposobljenosti, ki je bil opravljen dne 22.12.2010. Dne 24.12.2010 je Občina Tržič
 • 3 delovne dni pred iztekom poskusnega dela, sicer se šteje, da je poskusno delo uspešno opravil. Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in Postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela 10. člen (1) Določbe tega člena se uporabljajo za ugotavljanje odpovednega razloga
 • o zaposlitvi, ampak mora biti ta namera tudi obrazložena in utemeljena, delodajalec pa mora opisati tudi dosedanji postopek v zvezi s to odpovedjo. Sindikat ima možnost, da v roku osmih dni nasprotuje odpovedi pogodbe o zaposlitvi določenemu delavcu, če meni, da zanjo ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden skladno z zakonom.


 • o zaposlitvi, ampak mora biti ta namera tudi obrazložena in utemeljena, delodajalec pa mora opisati tudi dosedanji postopek v zvezi s to odpovedjo. Sindikat ima možnost, da v roku osmih dni nasprotuje odpovedi pogodbe o zaposlitvi določenemu delavcu, če meni, da zanjo ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden skladno z zakonom.
 • po dogovoru, in pri izvajanju postopkov na terenu v drugih poslovnih enotah, je potrebno predhodno naročilo, postopek pa se izvede, če kontrolni organ glede na možnosti potrdi naročilo. Vložnik mora vozilo pripeljati na lokacijo kontrolnega organa v okviru delovnega časa, ki je določen z urnikom dela oz. v času, ki je predhodno
[25.8 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=496 - 24.4 kb Grafični pregled postopek, Visual search
 • na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču. (5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma
 • Z uporabo spletnega mesta izrecno potrjujete, da izpolnjujete starostni pogoj iz tega člena. POSTOPEK REGISTRACIJE POSTOPEK registracije se začne z izpolnitvijo obrazca na spletnem mestu. Z izpolnitvijo uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in
 • Okrožnem sodniku Dušanu Erjavcu, sklenilo, da se v gospodarskem sporu VZMD zoper družbo Pivovarna Laško, d.d., postopek - ki je bil prekinjen 19. 3. 2010 - z dnem 20. 12. 2010 nadaljuje . postopek je bil namreč prekinjen do pravnomočnega končanja spora opr. št. I Pg 608/2009 (tožba na ničnost izvirne 15. skupščine družbe Pivovarna


 • Okrožnem sodniku Dušanu Erjavcu, sklenilo, da se v gospodarskem sporu VZMD zoper družbo Pivovarna Laško, d.d., postopek - ki je bil prekinjen 19. 3. 2010 - z dnem 20. 12. 2010 nadaljuje . postopek je bil namreč prekinjen do pravnomočnega končanja spora opr. št. I Pg 608/2009 (tožba na ničnost izvirne 15. skupščine družbe Pivovarna
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

postopek

Poročni fotograf