Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

postopkih


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.06 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • brezplaène pravne pomoèi Zastopa èlana SPS v disciplinskem postopku, èe ta v to privoli Sodeluje v postopkih iz delavnega razmerja delavcev in v postopkih pred organi , ki odloèajo o varstvu pravic delavcev Oblikuje in in sprejema stališèe do konkretnih vprašanj ter pripravlja predloge stališè, ki jih
 • brezplaène pravne pomoèi Zastopa èlana SPS v disciplinskem postopku, èe ta v to privoli Sodeluje v postopkih iz delavnega razmerja delavcev in v postopkih pred organi , ki odloèajo o varstvu pravic delavcev Oblikuje in in sprejema stališèe do konkretnih vprašanj ter pripravlja predloge stališè, ki jih


 • brezplaène pravne pomoèi Zastopa èlana SPS v disciplinskem postopku, èe ta v to privoli Sodeluje v postopkih iz delavnega razmerja delavcev in v postopkih pred organi , ki odloèajo o varstvu pravic delavcev Oblikuje in in sprejema stališèe do konkretnih vprašanj ter pripravlja predloge stališè, ki jih
 • predpisa: JAVNI RAZPIS Pravna podlaga: Zakon o športu (UL RS 22/98), 219.čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/07), 24a čl. Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola (UO 6/08 - UPB), sklep sveta JZ CKŠP Izola št. 51/2011 z dne 15.3.2011 Veljati začne: 17.03.2011
 • predpisa: JAVNI RAZPIS Pravna podlaga: Zakon o športu (UL RS 22/98), 219.čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/07), 24a čl. Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola (UO 6/08 - UPB), sklep sveta JZ CKŠP Izola št. 51/2011 z dne 15.3.2011 Veljati začne: 17.03.2011
[12.5 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=496 - 24.4 kb Grafični pregled postopkih, Visual search
 • predpisa: JAVNI RAZPIS Pravna podlaga: Zakon o športu (UL RS 22/98), 219.čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/07), 24a čl. Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola (UO 6/08 - UPB), sklep sveta JZ CKŠP Izola št. 51/2011 z dne 15.3.2011 Veljati začne: 17.03.2011
 • predpisa: JAVNI RAZPIS Pravna podlaga: Zakon o športu (UL RS 22/98), 219.čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/07), 24a čl. Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola (UO 6/08 - UPB), sklep sveta JZ CKŠP Izola št. 51/2011 z dne 15.3.2011 Veljati začne: 17.03.2011


 • predpisa: JAVNI RAZPIS Pravna podlaga: Zakon o športu (UL RS 22/98), 219.čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/07), 24a čl. Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola (UO 6/08 - UPB), sklep sveta JZ CKŠP Izola št. 51/2011 z dne 15.3.2011 Veljati začne: 17.03.2011
 • delovanja aktov občine, - vodenje projektnih skupin, - vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji, - pripravljanje razvojnih usmeritev za delo občinske uprave, - priprava aktov za potrebe organov občine, - usklajevanje dela med županom, kabinetom
 • delovanja aktov občine, - vodenje projektnih skupin, - vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji, - pripravljanje razvojnih usmeritev za delo občinske uprave, - priprava aktov za potrebe organov občine, - usklajevanje dela med županom, kabinetom
 • - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja, - premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev
 • - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja, - premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev
[8.3 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=5 - 41.3 kb Grafični pregled postopkih, Visual search


 • Vodnik po postopkih Vodnik po postopkih Denarna pomoč ob rojstvu otroka Potrdilo o namenski rabi zemljišča Potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice Lokacijska informacija za gradnjo objektov in izvajanje dugih del
 • Vodnik po postopkih Vodnik po postopkih Denarna pomoč ob rojstvu otroka Potrdilo o namenski rabi zemljišča Potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice Lokacijska informacija za gradnjo objektov in izvajanje dugih del
 • finančnih pomoči iz občinskega proračuna (Uradno glasilo slovenskih občin 09/2011), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) ter 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 25/06) Občina Gorišnica objavlja     JAVNI RAZPIS
 • Navodilo za oddajo javnih naročil 007-19/2010 1/7-2010 Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov 007-1/2007 19/12-2006 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (št. 007-1/2007,
 • Navodilo za oddajo javnih naročil 007-19/2010 1/7-2010 Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov 007-1/2007 19/12-2006 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (št. 007-1/2007,


 • Navodilo za oddajo javnih naročil 007-19/2010 1/7-2010 Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov 007-1/2007 19/12-2006 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (št. 007-1/2007,
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

postopkih

Poročni fotograf