Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

postopku


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • OBVESTILO o naročili po postopku zbiranja ponudb (NMV) Ponedeljek, 28 Marec 2011 00:00 Prispeval Anton Vesolak
 • Benigar Tošič, upniki lahko terjatve prijavijo v treh mesecih. Upnikom, ki so terjatve pravočasno prijavili v postopku prisilne poravnave, terjatev v stečaju ni treba ponovno prijavljati... Preberite celotno novico
 • Novice DINOS – iztisnjeni mali delničarji tudi v tem sodnem postopku blizu 100 % dodatnemu izplačilu denarne odpravnine (podobno kot v primeru družbe ILIRIJA) – poziv VZMD


 • dipl. ekonomistka, svetovalka I za kmetijstvo, reševanje in zaščito - pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji 4. Uroš Čuden , višji referent I za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja - pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji 5. Skok
 • iz katerih izhaja, da ponovna pridobitev smernic, ki so jih nosilci urejanja prostora že podali v postopku priprave SPROSA, ni potrebna in je postopek možno nadaljevati s pripravo dopolnjenega osnutka OPN. Ne glede na navedena pojasnila in priporočila MOP je na podlagi analize smernic, ki so bile pridobljene v postopku
 • (3) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna. (4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. 43.člen(1) Nadzorni odbor izloči
 • › Domov › Sirija: Tal al-Mallohi po nekorektnem postopku obsojena Sirija: Tal al-Mallohi po nekorektnem postopku obsojena 04. 03. 2011 Amnesty International je
 • naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali predložiti potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno okrajno sodišče, 3. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 1. in 2. točke, iz uradnih evidenc. V.


 • upravičenosti oziroma neupravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja bomo na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku odločili z odločbo v splošnem upravnem postopku. Pravna podlaga:   89. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/ (Uradni list RS, št. 69/2003 in
 • uprava Občine Vodice. 16.12.2010 Javni razpis za oddajo javnega naročila gradenj po odprtem postopku »POTRESNA OJAČITEV OBJEKTA IN NADZIDAVA 2. NADSTROPJA OSNOVNE ŠOLE VODICE« Javni razpis za oddajo javnega naročila gradenj po odprtem postopku »POTRESNA OJAČITEV OBJEKTA IN NADZIDAVA 2. NADSTROPJA OSNOVNE ŠOLE
 • s študijskim programom) v spomladanskem roku. Kandidati s statusom posebnih potreb, ki v rednem izbirnem postopku dosežejo minimum točk za uvrstitev v enega od napisanih programov, so sprejeti v ta študijski program in prejmejo pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje do 23.7.2010 (vpis za šol. leto 20010/11).
 • Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale (za področje občinskih cest (lokalne ceste, javne poti)).V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice. 6. Prenehanje veljavnosti Z dnem uveljavitve tega sklepa
 • Zakon o financiranju občin, Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju 2.4.2.


 • območjih občin ustanoviteljic. Kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bo uvrščen v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovno
 • JAVNI RAZPIS za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za RTG APARAT Z DIREKTNIM DIGITALNIM DETEKTORJEM Datum: 01.06.2011 Priloga
 • o določitvi njihovih območij     Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij     Zakon o javnih uslužbencih    
 • pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, - če je bila delavcu odpovedana pogodba o zaposlitvi v stečajnem postopku, postopku sodne likvidacije ali v primeru potrjene prisilne poravnave, - če je delavec izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca iz 112. člena ZDR. Zakon predvideva še odpravnino ob
 • Na podlagi določil 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08 ZUP-F), Zakona o prekrških (Uradni list RS št. 3/2007, ZP-1-UPB4) in 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS  št. 20/05, 106/05, 30/06,


 • 28.6.2010 :: OBVESTILO O NEUSPELEM NATEČAJNEM POSTOPKU 24.6.2010 :: Obvestilo ob zaključku operacije Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

postopku

Poročni fotograf