Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

pravico


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.05 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • pokojninsko dobo. Zavarovanec pa pridobi pravico do invalidnine tudi, če že uživa kakšno drugo pravico po tem zakonu, na primer pokojnino, pravice na podlagi invalidnosti ali dodatek za pomoč in postrežbo. Zavarovanec ne more pridobiti pravice do invalidnine po več zakonih, ampak se sam opredeli, iz katerega zavarovanja bo


 • pokojninsko dobo. Zavarovanec pa pridobi pravico do invalidnine tudi, če že uživa kakšno drugo pravico po tem zakonu, na primer pokojnino, pravice na podlagi invalidnosti ali dodatek za pomoč in postrežbo. Zavarovanec ne more pridobiti pravice do invalidnine po več zakonih, ampak se sam opredeli, iz katerega zavarovanja bo
 • delavcu, ki dela v turnusu, pripada 1 dan letnega dopusta. (5) Socialno-zdravstveni kriteriji so: – pravico do povečanega letnega dopusta od 3 do 5 dni imajo delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, delovni invalidi, delavci, ki negujejo in varujejo težje telesno ali zmerno, težje ali težko prizadeto osebo, –
 • organa iz 11. člena tega statuta. Pravice članic/ članov 15. člen Članica/ član GŽS ima pravico, da: - oblikuje in uresničuje politiko stranke; - deluje v stranki in njenih organih; - voli in je, pod pogoji, ki jih določa statut, lahko voljen v se organe stranke; - kandidira kot predstavnik stranke v organe
 • organa iz 11. člena tega statuta. Pravice članic/ članov 15. člen Članica/ član GŽS ima pravico, da: - oblikuje in uresničuje politiko stranke; - deluje v stranki in njenih organih; - voli in je, pod pogoji, ki jih določa statut, lahko voljen v se organe stranke; - kandidira kot predstavnik stranke v organe
 • › Domov › Zahtevajte pravico za žrtve v Gazi in južnem Izraelu Zahtevajte pravico za žrtve v Gazi in južnem Izraelu This has closed for signatures.


 • › Domov › Zahtevajte pravico za žrtve v Gazi in južnem Izraelu Zahtevajte pravico za žrtve v Gazi in južnem Izraelu This has closed for signatures.
 • › Domov › Sporočilo za javnost: Slovenija naj Romom zagotovi pravico do ustreznega bivališča in vode Sporočilo za javnost: Slovenija naj Romom zagotovi pravico do ustreznega bivališča in vode
 • Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na : pravico do dela, pravico do pravičnih pogojev dela, pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravico do pravičnega plačila, pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,
 • Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na : pravico do dela, pravico do pravičnih pogojev dela, pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravico do pravičnega plačila, pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,
 • Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na : pravico do dela, pravico do pravičnih pogojev dela, pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravico do pravičnega plačila, pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,


 • Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na : pravico do dela, pravico do pravičnih pogojev dela, pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravico do pravičnega plačila, pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,
 • Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na : pravico do dela, pravico do pravičnih pogojev dela, pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravico do pravičnega plačila, pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,
 • Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na : pravico do dela, pravico do pravičnih pogojev dela, pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravico do pravičnega plačila, pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,
 • Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na : pravico do dela, pravico do pravičnih pogojev dela, pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravico do pravičnega plačila, pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,
 • Slovenije zavzemala za sprejem zakonodaje družbene odgovornosti, ki se bo nanašala na : pravico do dela, pravico do pravičnih pogojev dela, pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravico do pravičnega plačila, pravico do organiziranja in jamstev svobodnega delovanja,


 • tako pridobi tudi status èlana SPS in ima vse pravice in dol¾nosti kot ostali èlani. 7. èlen Èlan ima pravico: da sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in uveljavljanju programa, statuta in drugih aktivnosti sindikalne politike s predlogi in pobudami da deluje v organih sindikata za uresnièevanje svojih in skupnih interesov da
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

pravico

Poročni fotograf