Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

pravočasno


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • vodi in je odgovoren za izvajanje materialno- finančnega poslovanja društva; - usklajuje in skrbi za pravočasno izvajanje sklepov Občnega zbora, Izvršnega odbora in drugih organov društva; - pripravlja oziroma zagotavlja pripravo gradiv za seje organov društva. Je odgovoren za javnost dela društva in obveščanje članov.
 • znane prenašalke hemofilije, žene s sorodnikom-hemofilikom po ženski strani pa so možne prenašalke. Pravočasno odkrivanje prenašalk hemofilije in diagnosticiranje hemofilije pred rojstvom sta zelo učinkoviti obliki preprečevanja hemofilije. Odkrivanje prenašalk pa je pomembno tudi zato,
 • ulica 11, vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Če je vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti zadnji dan roka (poštni žig 21. marec 2011). • Dodatne informacije : Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve
 • 20 obletnice obstoja države  Slovenije. DIM bo organiziralo posebni avtobusni prevoz. Prosimo, da se pravočasno prijavite za udeležbo na tem srečanju. Obveščamo vse člane društva, da bo v  soboto 18. junija 2011 ob 11. uri v Moškanjcih srečanje delovnih invalidov Podravja. Srečanje organizira MDI Ptuj v počastitev


 • instrumentov izvajanja integralne in še posebej prostorske politike razvoja. DKAS poziva ministra, da pravočasno zagotovi urejanju prostora in prostorskim razsežnostim razvoja Slovenije vstop v razvojno razpravo in prepreči, da bi v času recesije sprejemali enostranske in, ali za prostor kakorkoli škodljive ukrepe. V tem oziru
[66.7 %] | http://www.dkas.si/.?id=1,2,505 - 6.8 kb Grafični pregled pravočasno, Visual search
 • prevzemih ... - ZSSS podala odgovor Ustavnemu sodišču RS ... - Plače zamujajo, bo reševanje pravočasno? ... - Izjava za javnost ... - Dohodnina - donacija SDPZ ... - Minister za delo zavrnil predlog ZSSS ... - Črna lista poslank in poslancev ... - Glasovalni stroj nad stroko in voljo
 • SPOROČILO ZA JAVNOST! Dijaki in študenti starejši od 18 let naj v septembru oziroma oktobru pravočasno poskrbijo tudi za ureditev svojega obveznega zdravstvenega zavarovanja Ljubljana, 16.09.2008 - Ob začetku novega šolskega leta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod)
 • za vaše delovanje, nedvomno veliko višja. Evropa je okolje, v katerem je pomembno svoje interese znati pravočasno in strokovno izraziti, pri čemer je potrebno zagotoviti tudi, da jih zastopajo zgolj osebe, ki so za to usposobljene in poznajo umetnost pristopanja do ključnih akterjev odločanja. V nasprotnem primeru se bodo
 • 20 obletnice obstoja države  Slovenije. DIM bo organiziralo posebni avtobusni prevoz. Prosimo, da se pravočasno prijavite za udeležbo na tem srečanju. Obveščamo vse člane društva, da bo v  soboto 18. junija 2011 ob 11. uri v Moškanjcih srečanje delovnih invalidov Podravja. Srečanje organizira MDI Ptuj v počastitev


 • naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter pozivajo že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD pravočasno sprožil postopke, da se vključijo v postopke oz. delničarske sporazume. Sicer takšne sodne postopke VZMD v imenu iztisnjenih malih delničarjev vodi oz. sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih SCT, d.d.
 • naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter pozivajo že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD pravočasno sprožil postopke, da se vključijo v postopke oz. delničarske sporazume. Sicer takšne sodne postopke VZMD v imenu iztisnjenih malih delničarjev vodi oz. sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih SCT, d.d.
 • podjetja Maribor (CPM). Podaljšanje roka je zahteval stečajni upravitelj Silvo Zorec, ki zaradi velikega števila pravočasno prijavljenih terjatev v enomesečnem roku ne more preizkusiti vseh... Preberite celotno novico
 • pridobitve te pravice na podlagi odločbe o določitvi denarne socialne pomoči. Vlagatelju, ki ne sporoči pravočasno spremenjenih dejstev in okoliščin, se razlika zaradi prenizkega plačila poračuna naslednji mesec z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Pravna podlaga:  
 • kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana. 12. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, najkasneje do ponedeljka 27. junija 2011. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti na


 • Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega razpisa. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – 322-220/2010, PRIREDITEV«. Na hrbtni strani mora biti naveden
 • v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 34.člen(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana
 • predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 10.6.2011 do 12.00 ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno "ponudba za nakup nepremičnine OC Novi Jork
 • 26. junija 2011, od jutra do 17. ure . Prosimo vse uporabnike parkirišč, da svoje avtomobile pravočasno umaknejo. V soboto, 25. junija 2011, pa bo v Šoštanju zapora ceste zaradi prireditve Šoštanj rola. Obvoz bo označen.
[33.3 %] | http://www.sostanj.si/index.php - 22.8 kb Grafični pregled pravočasno, Visual search
 • 26. junija 2011, od jutra do 17. ure . Prosimo vse uporabnike parkirišč, da svoje avtomobile pravočasno umaknejo. V soboto, 25. junija 2011, pa bo v Šoštanju zapora ceste zaradi prireditve Šoštanj rola. Obvoz bo označen.


 • ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.9. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20. junija 2011 do 12.00 ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno "Ponudba za nakup nepremičnin v k.o.
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

pravočasno

Poročni fotograf