Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

prostorskih


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.04 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • v zadevi: Znižanje višine prispevka staršev za rezervacije (10.7.09) Razveljavitev Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja
 • Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS Domov / Za občana / E-občina / Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS
 • Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS Domov / Za občana / E-občina / Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS
 • Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS Domov / Za občana / E-občina / Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS


 • Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS Domov / Za občana / E-občina / Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS
 • Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS Domov / Za občana / E-občina / Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS
 • in varstva na območju Občine Škofljica ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica ODLOK o izdajanju občinskega glasila ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4
 • IZVEDBENI AKTI • PUP OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM Kartografski del Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Cerklje na Gorenjskem -UV občine cerklje na Gor., št 3/2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Cerklje na Gorenjskem - UV Občine Cerklje
[32.4 %] | http://www.cerklje.si/1294.0.html - 30.8 kb Grafični pregled prostorskih, Visual search
 • in varstva na območju Občine Škofljica ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica ODLOK o izdajanju občinskega glasila ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4


 • 2005 Prispevki Sanja Traunšek : Nagovor ob otvoritvi posveta "Pomen strokovnih podlag pri pripravi prostorskih aktov" prof. dr. Janez Marušič : Vloga strokovnih podlag pri zagotavljanju kakovosti prostorskih aktov prof. dr. Andrej Černe : Stanje in težnje v prostoru kot neposredna podlaga za načrtovanje razvoja v
[29.4 %] | http://www.dkas.si/.?id=3,9,67 - 15.6 kb Grafični pregled prostorskih, Visual search
 • 2005 Prispevki Sanja Traunšek : Nagovor ob otvoritvi posveta "Pomen strokovnih podlag pri pripravi prostorskih aktov" prof. dr. Janez Marušič : Vloga strokovnih podlag pri zagotavljanju kakovosti prostorskih aktov prof. dr. Andrej Černe : Stanje in težnje v prostoru kot neposredna podlaga za načrtovanje razvoja v
 • 2005 Prispevki Sanja Traunšek : Nagovor ob otvoritvi posveta "Pomen strokovnih podlag pri pripravi prostorskih aktov" prof. dr. Janez Marušič : Vloga strokovnih podlag pri zagotavljanju kakovosti prostorskih aktov prof. dr. Andrej Černe : Stanje in težnje v prostoru kot neposredna podlaga za načrtovanje razvoja v
 • spremembe. Namen novega zakona je odprava pomanjkljivosti Zakona o urejanju prostora, ki se nanašajo na sistem prostorskih aktov države in občin, na vsebine posameznih prostorskih aktov in razmerje med njimi, na postopek njihovega sprejemanja ter postopek presoje njihove okoljske sprejemljivosti. Temeljno vodilo pri pripravi zakona je bila
[26.5 %] | http://www.dkas.si/.?id=1,2,199 - 8.9 kb Grafični pregled prostorskih, Visual search
 • ki je s svojim statutom in kodeksom zavezana k varstvu in razvoju krajine. Dogajanje na Krasu večine prostorskih načrtovalcev v Sloveniji ne preseneča posebej. Kras je tako kot tudi nekatera druga prostorsko izrazita območja, ki so nosilci prepoznavnosti Slovenije, v zadnji letih posebej zanimiv za nove gradnje. UO DKAS
[23.5 %] | http://www.dkas.si/.?id=1,2,426 - 13.0 kb Grafični pregled prostorskih, Visual search


 • ki je s svojim statutom in kodeksom zavezana k varstvu in razvoju krajine. Dogajanje na Krasu večine prostorskih načrtovalcev v Sloveniji ne preseneča posebej. Kras je tako kot tudi nekatera druga prostorsko izrazita območja, ki so nosilci prepoznavnosti Slovenije, v zadnji letih posebej zanimiv za nove gradnje. UO DKAS
 • Lavžnik v Šempetru pri Gorici 04.03.08 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročneg 17.12.07 Sklep o javni razgrnitvi
 • Lavžnik v Šempetru pri Gorici 04.03.08 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročneg 17.12.07 Sklep o javni razgrnitvi
 • infrastrukturo in izvajanje nadzora nad investicijami, - priprava programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, - priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejema­nja strategije prostorskega razvoja občine in prostorskih izvedbenih aktov, - priprava in
 • občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici 10.10.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempet 10.10.08


 • občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici 10.10.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempet 10.10.08
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

prostorskih

Poročni fotograf