Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

ravni


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.02 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • S T A T U T STRANKE - Glas žensk Slovenije 1. TEMELJNE DOLOČBE 2. ČLANSTVO 3. ORGANI STRANKE NA DRŽAVNI RAVNI 4. ORGANIZIRANOST STRANKE NA LOKALNI RAVNI 5. SVETNIŠKA SKUPINA 6. INTERESNA ZDRUŽENJA IN DELOVNA TELESA STRANKE 7. NOTRANJA ORGANIZIRANOST STRANKE 8. VOLITVE V DRŽAVNE IN LOKALNE ORGANE 9. STATUSNE
 • S T A T U T STRANKE - Glas žensk Slovenije 1. TEMELJNE DOLOČBE 2. ČLANSTVO 3. ORGANI STRANKE NA DRŽAVNI RAVNI 4. ORGANIZIRANOST STRANKE NA LOKALNI RAVNI 5. SVETNIŠKA SKUPINA 6. INTERESNA ZDRUŽENJA IN DELOVNA TELESA STRANKE 7. NOTRANJA ORGANIZIRANOST STRANKE 8. VOLITVE V DRŽAVNE IN LOKALNE ORGANE 9. STATUSNE
 • WWW.SVLR.GOV.SI / DELOVNA PODROČJA / PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE / JAVNA ETIKA NA LOKALNI RAVNI Področje lokalne samouprave Aktualno Skupne občinske uprave Katalog pristojnosti občin Razvid upRAVNIh postopkov Občine Pokrajine Strokovna pomoč občinam
 • ureditve na Danskem in v Sloveniji. Danska nima Zakona o delovnih razmerjih, ki pri nas ureja okvir delovno pravnih razmerij. Večina delovno pravnih razmerij se ureja s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti, plačni sistem pa na ravni podjetja. Gospod Henning je predstavil model flexicurity in sicer njegovo obliko ťtrianglaŤ. Prva


 • je preprečiti kakršno koli povečanje tveganja zaradi motnje strjevanja krvi. Med nosečnostjo lahko višje ravni hormona spodbudijo povišanje ravni strjevalnih faktorjev. To zagotavlja ženskam z motnjami strjevanja krvi določeno zaščito v času poroda. V času dojenja se te zvišane ravni hormona lahko nadaljujejo. Če
 • vrsti in stopnji svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja pripravništva, ki ne sme biti daljše od enega leta. Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja tudi skrajša, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja.
 • vrsti in stopnji svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja pripravništva, ki ne sme biti daljše od enega leta. Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja tudi skrajša, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja.
 • dopust se določi s tarifno prilogo in se izplača najkasneje do konca meseca junija tekočega leta. Odpravnine 56. člen (1) Višina odpravnine, ki pripada delavcu po Zakonu o delovnih razmerjih v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, lahko presega 10-kratnik osnove iz Zakona o delovnih razmerjih. (2)
 • Izpit na osnovni ravni Izpit na srednji ravni Izpit na visoki ravni Roki izpitov 2008


 • odločiti na seji senata ali razpisati glavno obravnavo in dokončno odločiti. S spremembo zakona o pravniškem državnem izpitu in povečanjem števila pripravniških mest za več kot polovico, smo dokončno odpravili večletne čakalne dobe za opravljanje pravosodne prakse na sodišču in s tem povečali
 • pa ni šlo brez obravnave aktualnih sindikalnih aktivnosti v dejavnosti gostinstva in turizma ter na nacionalni ravni.   Nezadovoljstvo delavcev zaradi nizkih plač in  prekomernega obsega dela je vodstvo Term 3000 pripravljeno reševati z dogovorom, a »ima zvezane roke«, saj je
 • na obrobju, ne samo v osrednji Sloveniji. P ritisk mreže LRF-jev za sistemske spremembe na nacionalni ravni: v letu 2006 so nastali 4 LRF-ji na različnih delih Slovenije, morda jih bo v prihodnosti nastalo še več. Skupaj kot mreža se lahko na nacionalni ravni vključijo v oblikovanje politik in (tudi z dobrimi praksami iz
 • sindikatov (ETUC) je bila ustanovljena leta 1973 za uveljavljanje interesov delovnih ljudi na evropski ravni ter za zastopanje teh interesov v institucijah Evropske unije.   Proces evropske integracije z uvedbo evra, nova evropska ureditev ter vedno večji vpliv zakonov EU na vsakodnevno življenje, so spremenili okolje, v
 • - 695.693,22 €)  prihodkov in 686.944,47 €  ( 2009 - 695.033,34 €)  odhodkov. Prihodki in odhodki so na ravni iz  leta 2009 in na ravni planiranih.Prihodki so razdeljeni na:- Prihodke iz javnih sredstev   576.646,79 €- Prihodki ustanoviteljev           81.646,08 € ( mat.str., inv. vzdrž., prevozi in druge dogovorjene


 • in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) tradicionalno obeležuje teden slepih. V tem tednu se bo na lokalni in državni ravni zvrstilo nekaj dejavnosti, s katerimi želijo ZDSSS in medobčinska društva nagovoriti svoje člane ter druge slepe in slabovidne v Sloveniji in jim pomagati. V ZDSSS so začeli izvajati tudi nove projekte za
 • MB). V njem opozarja, da bodo milijoni otrok na svetu ostali prikrajšani za napredek, dosežen na globalni ravni v okviru Razvojnih ciljev tisočletja,... Več >> Svetovni dan afriških otrok
[26.8 %] | http://www.unicef.si/novice - 558.0 kb Grafični pregled ravni, Visual search
 • 2. in 3. stopnje vpišejo tudi osebe, ki so zaključile ne-bolonjske študijske programe 1. stopnje. II.5. RAVNI IZOBRAZBE TER NAZIVI RAVNI izobrazbe ter nazivi, pridobljeni z novimi bolonjskimi programi, se nahajajo v spodnji razpredelnici: RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH (NEBOLONJSKIH) PROGRAMIH RAVEN RAVNI
 • Prav tako je zdravstveno pomembno, da se pri prenašalkah določi raven strjevalnega faktorja. O znižani ravni se mora seznaniti tudi izbranega zdravnika in zobozdravnika. Deklice, ki so testirane v zgodnjih najstniških letih, imajo dovolj časa, da se sprijaznijo z dejstvom, da hemofilijo prenašajo, in da ugotovijo, kakšne so
 • za zaprtje transakcijskega računa opravi revizijo pri organizatorjih volilne kampanje za referendum na državni ravni. (3) Računsko sodišče lahko v roku iz prvega in drugega odstavka tega člena opravi revizijo tudi pri organizatorju volilne kampanje na volitvah za člane predstavniškega in individualno voljenega organa lokalne


 • k zagotavljanju lastne varnosti, varnosti v Evropi in v svetu ter poleg obrambnega vidika vključuje varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, delovanje na področju zunanjih in notranjih zadev, gospodarstva, znanosti, sociale, zdravstva in kulture. Je nujno tudi del splošnega mednarodnega zavzemanja za boj proti revščini,
[20.1 %] | http://www.nsi.si/varna.html - 86.0 kb Grafični pregled ravni, Visual search
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

ravni

Poročni fotograf