Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

razen


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • pod 19 13 07 19 13 08 odpadki iz sanacije tal in podtalnice papir in karton 20 01 01 ločeno zbrane frakcije (razen 15 01) steklo 20 01 02 ločeno zbrane frakcije (razen 15 01) biorazgradjivi kuhinjski odpadki 20 01 08 ločeno zbrane frakcije (razen 15 01) oblačila 20 01 10 ločeno zbrane frakcije (razen 15 01) tekstil 20 01 11
 • dela, čas trajanja delovnega razmerja, ter če se spremeni delovni čas iz krajšega v polnega ali obratno (razen če gre za uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu). Poleg tega se sklene nova pogodba o zaposlitvi, kadar delodajalec odpove
 • dela, čas trajanja delovnega razmerja, ter če se spremeni delovni čas iz krajšega v polnega ali obratno (razen če gre za uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu). Poleg tega se sklene nova pogodba o zaposlitvi, kadar delodajalec odpove
 • reprezentance, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in drugih bančnih storitev (razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev. Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, po pogodbah o avtorskem delu oziroma iz
[16.6 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled razen, Visual search


 • – proizvodnja vozil in plovil. (2) Ta kolektivna pogodba ne velja za poslovodne osebe in vodilne delavce, razen če je tako določeno s kolektivno pogodbo pri delodajalcu, s splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi. (3) Kolektivna pogodba dejavnosti se glede pravic, ki jih izrecno navaja zakon ali ta kolektivna
 • e) izguba palca in katerihkoli dveh prstov na eni roki, razen kazalca ………………40% f) izguba kazalca in katerihkoli dveh prstov na eni roki, razen palca …………..…...40% g) izguba palca na eni roki
 • 20% – nato pa vsak 2. dan na 30%, dokler se sklep ne povrne v stanje pred to krvavitvijo Mišice (razen m. Iliopsoas) Srednjehuda krvavitev (ni možen pritisk na večje žile in živce) enkrat na 20–30% Mišice (razen m. Iliopsoas) Huda krvavitev (nevarnost pritiska na večje žile ali živce) – takoj
8 FAQ
 • organizacije, zahtevku pa morajo priložiti: -dokazilo o statusu organizacije oziroma zavoda (statut, odločba), razen če o tem obstoji uradna evidenca,-dokazilo o plačilu obrazca parkirne karte.  Pravilnik določa, da vsi »stari« znaki ostanejo v veljavi še 3 leta po uveljavitvi pravilnika.   Na vrh
 • za učenje vožnje v avtošolah in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, razen motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki in namenu karoserije gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev Čistopis dela 211. člena Zakona o varnosti v cestnem prometu


 • njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače, razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (če nima nobenih prejemkov in nobenih lastnih sredstev in si
 • član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana. (4) Župan  mora predloge komisij in odborov občinskega
 • Obratovalni čas: Dom je odprt stalno od 1.3.2011 do 2.1.2012. Ob ponedeljkih je dom zaprt, razen če je praznik. več informacij... Podatki o koči na Blegošu: Telefon: 051 / 614 587 Obratovalni čas: Koča je do 17.4.2011 odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, od
 •   potrdilo o plačilu občinske takse (za prodajo na javnih površinah – razen za izjeme navedene v 12. in 13. členu Odloka o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 41/08)), če gre za organizirano prireditev tudi soglasje organizatorja prireditve, potrdilo o vplačilu upravne
 • ne dosega 25 % minimalne plače , kar je trenutno povprečno 147,30 EUR mesečno na družinskega člana, - razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oz. premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Vse navedeno velja tudi za študente, ki so dopolnili 26 let in


 • zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov. Občni zbor odloča z večino glasov navzočih članov, razen če zbor odloča o spremembah in dopolnitvah Pravil ali o prenehanju društva, ko mora za odločitev glasovati 2/3 navzočih članov društva. 27. člen Občni zbor prične predsednik društva ali podpredsednik
 • oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, • oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, • oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, • oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav, • oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav, •
 • kot pogoj za pridobitev štipendije Državljani Republike Slovenije lahko pridobijo katerokoli štipendijo, razen štipendij za tujce. Posamezniki brez državljanstva RS, ki se glede na Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (58. člen in naprej) štejejo za Slovence v zamejstvu oziroma tujini, lahko pridobijo
 • Obratovalni čas: Dom je odprt stalno od 1.3.2011 do 2.1.2012. Ob ponedeljkih je dom zaprt, razen če je praznik. več informacij... Podatki o koči na Blegošu: Telefon: 051 / 614 587 Obratovalni čas: Koča je do 17.4.2011 odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, od
 • Vodice ne bodo sprejeli) 3. plastično embalažo (trda plastika, zabojčki (gajbice), plastenke, ročke, folija (razen kmetijska), …) V letošnjem letu trije novi EKO otoki Dosedanjim 23 EKO otokom, ki so razporejeni praktično po vsej naši občini, smo letos jeseni dodali tri nove: 1. Skaručna: pri vrtcu 2. Lokarje (Vodice): ob


 • in zato zoper njeno izdajo tudi ni možna pritožba. K zahtevi za njeno izdajo ni potrebno prilagati ničesar razen potrdila o plačilu upravne takse. Na vlogi je potrebno navesti številko zemljiške parcele, ime katastrske občine, na območju katere leži takšno zemljišče, in namen, za katerega se potrebuje.
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

razen

Poročni fotograf