Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

realizacijo


DOLZadetki 1 - 20 od 58 najdenih (0.02 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • občini že predvidela sredstva za izdelavo študij, načrtov in druge projektne dokumentacije, ki se nanaša na realizacijo projekta. Glede na trend negativnih demografskih razmer v občini (število starih 65 let in več je leta 2006 znašalo 16,3 %, leta 2009 pa že 16,9 %) in naloge lokalne skupnosti na področju varstva starejših, ki
 • organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov, - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja,
 • organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov, - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja,
 • organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov, - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja,


 • organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov, - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja,
 • organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov, - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja,
 • organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov, - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja,
 • Sklep je sprejet V nadaljevanju je ga. županja predstavila zapisnik 4. redne seje občinskega sveta in realizacijo sprejetih sklepov. V zvezi s cestno problematiko je dal dodatno pojasnilo g. Begič. G. Štrukelj je želel pojasnilo kako je z zakritjem rdečih omaric na strehi športne dvorane. Pojasnilo sta podala ga.
 • Ko prejmemo nakazilo na naš TRR oziroma nam lahko za hitrejšo realizacijo posredujte sliko zaslona (screen shot) o opravljenem plačilu na info@vsezastreho.net v jpg ali gif formatu oziroma v delovnih dneh od ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00 uro. Podatke za uporabo storitev vam bomo


 • Ko prejmemo nakazilo na naš TRR oziroma nam lahko za hitrejšo realizacijo posredujte sliko zaslona (screen shot) o opravljenem plačilu na info@vsezastreho.net v jpg ali gif formatu oziroma v delovnih dneh od ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00 uro. Podatke za uporabo storitev vam bomo
 • prevladuje industrija. Podjetje TAB Mežica (Tovarna akumulatorskih baterij) je z okrog 400 zaposlenimi in letno realizacijo okrog 60 milijonov EUR največje podjetje v občini Mežica in med desetimi najuspešnejšimi koroškimi podjetji (peti koroški izvoznik). Na dveh lokacijah v Mežici (obrtna cona na desnem bregu reke Meže ob prihodu v
[50.0 %] | http://www.mezica.si/?page_id=21 - 22.2 kb Grafični pregled realizacijo, Visual search
 • prevladuje industrija. Podjetje TAB Mežica (Tovarna akumulatorskih baterij) je z okrog 400 zaposlenimi in letno realizacijo okrog 60 milijonov EUR največje podjetje v občini Mežica in med desetimi najuspešnejšimi koroškimi podjetji (peti koroški izvoznik). Na dveh lokacijah v Mežici (obrtna cona na desnem bregu reke Meže ob prihodu v
 • prevladuje industrija. Podjetje TAB Mežica (Tovarna akumulatorskih baterij) je z okrog 400 zaposlenimi in letno realizacijo okrog 60 milijonov EUR največje podjetje v občini Mežica in med desetimi najuspešnejšimi koroškimi podjetji (peti koroški izvoznik). Na dveh lokacijah v Mežici (obrtna cona na desnem bregu reke Meže ob prihodu v
 • prevladuje industrija. Podjetje TAB Mežica (Tovarna akumulatorskih baterij) je z okrog 400 zaposlenimi in letno realizacijo okrog 60 milijonov EUR največje podjetje v občini Mežica in med desetimi najuspešnejšimi koroškimi podjetji (peti koroški izvoznik). Na dveh lokacijah v Mežici (obrtna cona na desnem bregu reke Meže ob prihodu v


 • prevladuje industrija. Podjetje TAB Mežica (Tovarna akumulatorskih baterij) je z okrog 400 zaposlenimi in letno realizacijo okrog 60 milijonov EUR največje podjetje v občini Mežica in med desetimi najuspešnejšimi koroškimi podjetji (peti koroški izvoznik). Na dveh lokacijah v Mežici (obrtna cona na desnem bregu reke Meže ob prihodu v
 • prevladuje industrija. Podjetje TAB Mežica (Tovarna akumulatorskih baterij) je z okrog 400 zaposlenimi in letno realizacijo okrog 60 milijonov EUR največje podjetje v občini Mežica in med desetimi najuspešnejšimi koroškimi podjetji (peti koroški izvoznik). Na dveh lokacijah v Mežici (obrtna cona na desnem bregu reke Meže ob prihodu v
 • in elektronskih komponent. Oddelek za razvoj podeželja pospešuje razvoj podeželja, razvija partnerstva za realizacijo razvojnih pobud in krepitev razvoja ter skrbi za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije. Zaposleni: Črtomir Špacapan, univ. dipl. ekon. Direktor crtomir.spacapan@rra-sp.si T: 05/330 66
 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti, skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov, pripravlja in izvaja programe javnih del, izvaja naloge v
 • Ključna odgovornost za doseganje ciljev bo na predsednikih sodišč, ki bodo s svojim mandatom odgovarjali za realizacijo . 4) Predsedniki sodišč bodo dobili več pooblastil pri izbiri sodnikov, ocenjevanju in nagrajevanju njihove delovne uspešnost in tudi sankcioniranju. Predsedniki sodišč naj


 • Ključna odgovornost za doseganje ciljev bo na predsednikih sodišč, ki bodo s svojim mandatom odgovarjali za realizacijo . 4) Predsedniki sodišč bodo dobili več pooblastil pri izbiri sodnikov, ocenjevanju in nagrajevanju njihove delovne uspešnost in tudi sankcioniranju. Predsedniki sodišč naj
Rezultati iskanja: 1 2 3 Naslednja Skok Gor

realizacijo

Poročni fotograf