Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

rednega


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • V NAJEM ... Preberite več » JAVNO NAROČILO “Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja ter varstvo lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2011-2014 15.06.2011 Občina Šmartno ob Paki razpisuje na podlagi Zakona o javnem naročanju 
[100.0 %] | http://www.smartnoobpaki.si/ - 33.6 kb Grafični pregled rednega, Visual search
 • razliko med finančnimi prihodki in finančnimi odhodki. Pozitivni rezultat je čisti dobiček iz rednega delovanja, negativni pa čista izguba iz rednega delovanja. STROŠKI MATERIALA IN NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA se ugotovijo v skladu s sprejeto
[87.1 %] | http://www.bizi.si/pomoc/ - 160.1 kb Grafični pregled rednega, Visual search
 • Mlada Slovenija deluje s ciljem vzgajanja mladih za odgovorno družbeno in politično delovanje. Od 9. rednega kongresa MSi, ki je bil od 16. do 17. maja 2009 v Žalcu, Mladi Sloveniji predseduje Jernej Vrtovec . Od 5. rednega kongresa MSi pa do 9. rednega kongresa je Mladi Sloveniji predsedoval Robert Ilc. Od ustanovnega
 • poročila o realizaciji sklepov2.    Pobude in vprašanja svetnikov3.    Osnutek Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Markovci4.    Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih


 • poročila o realizaciji sklepov2.    Pobude in vprašanja svetnikov3.    Osnutek Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Markovci4.    Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
 • Članarina v ZFDS za vsakega rednega člana / nakaže FDL (od 20. 3. 2009) 11 EUR Enkratno plačilo za novega rednega člana v ZFDS /
 • Zdrava Zabava, prednosti pri posameznih akcijskih ponudbah in predprodajnega nakupa določenih produktov, rednega obveščanja o naši ponudbi ter pomembnih informacijah iz sveta študentskega športa, rednega obveščanja o posebnih akcijah in ugodnostih naših pokroviteljev, brezplačnega potrdila o udeležbi v programih ŠOU
 • Zdrava Zabava, prednosti pri posameznih akcijskih ponudbah in predprodajnega nakupa določenih produktov, rednega obveščanja o naši ponudbi ter pomembnih informacijah iz sveta študentskega športa, rednega obveščanja o posebnih akcijah in ugodnostih naših pokroviteljev, brezplačnega potrdila o udeležbi v programih ŠOU
 • Zdrava Zabava, prednosti pri posameznih akcijskih ponudbah in predprodajnega nakupa določenih produktov, rednega obveščanja o naši ponudbi ter pomembnih informacijah iz sveta študentskega športa, rednega obveščanja o posebnih akcijah in ugodnostih naših pokroviteljev, brezplačnega potrdila o udeležbi v programih ŠOU


 • seje sveta 4. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Makole - 1 5. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Makole - 1 6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
 • rokov in kvaliteto izvršenih del. Poleg tega bomo vsem našim poslovnim partnerjem ponudili novo storitev rednega pooblaščenega servisiranja in vzdrževanja streh, s čimer bomo lahko zagotavljali 10 letno garancijo na izvedena dela in kvaliteto vgrajenega materiala. Veseli bomo, če nam boste zaupali vaše načrte oz. plane za
 • za čas tistih preventivnih pregledov v zvezi z nosečnostjo, porodom in dojenjem, ki jih ni mogoče opraviti izven rednega delovnega časa. Pravica delavca do odsotnosti zaradi iskanja nove zaposlitve Pravica delavca do odsotnosti zaradi iskanja nove zaposlitve v času
 • po obveznem programu,                 - odločitev o neizvajanju dejavnosti poleg rednega programa bo sprejela koordinacijska skupina po analizi odsotnosti otrok in strokovnih delavcev,                 - ravno tako bo koordinacijska skupina po analizi odsotnosti otrok in strokovnih
 • za njegov sklic. Če Izvršni odbor v tem roku ne skliče Občnega zbora, ga lahko skliče pobudnik. Sklic seje rednega ali izrednega Občnega zbora mora biti obenem z dnevnim redom na primeren način objavljen najmanj teden dni pred datumom seje. 25. člen Občni zbor na rednih sejah: - sklepa o dnevnem redu; - razpravlja in


 • na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 20 % članov društva. Pobuda oziroma zahteva za sklicanje izrednega občnega zbora mora biti pisna. V njej mora biti navedena zadeva, o kateri naj občni zbor razpravlja. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor
 • na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 20 % članov društva. Pobuda oziroma zahteva za sklicanje izrednega občnega zbora mora biti pisna. V njej mora biti navedena zadeva, o kateri naj občni zbor razpravlja. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor
 • stranka prejme vprašalnik, kamor vpiše podatke o celotnem poteku servisiranja. V osnovi se test ne razlikuje od rednega servisnega pregleda - razlike so v vprašalniku in v tem, da se vozilo predhodno pripravi na servis. Stranka se dogovori za termin servisa s pooblaščenim servisom, po predhodnem dogovoru z AMZS. Pred servisom se vozilo
[28.6 %] | http://www.amzs.si/?podrocje=372 - 23.6 kb Grafični pregled rednega, Visual search
 • (29.11.05) Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2005 (17.11.05) Navodilo za pripravo letnih programov rednega vzdrževanja cest v Občini Vrhnika (17.11.05) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vrhnika (17.11.05) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Trgovski center Spar na
 • za čas tistih preventivnih pregledov v zvezi z nosečnostjo, porodom in dojenjem, ki jih ni mogoče opraviti izven rednega delovnega časa. Pravica delavca do odsotnosti zaradi iskanja nove zaposlitve Pravica delavca do odsotnosti zaradi iskanja nove zaposlitve v času


 • V NAJEM ... Preberite več » JAVNO NAROČILO “Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja ter varstvo lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2011-2014 15.06.2011 Občina Šmartno ob Paki razpisuje na podlagi Zakona o javnem naročanju 
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

rednega

Poročni fotograf