Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

regiji


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • v povezavi z gospodarsko in finančno krizo. Prav zaradi tega je Vlada RS z namenom krepitve razvojne politike v regiji ter usklajenega nastopa države in regije pri reševanju razvojnih problemov s ciljem osredotočanja državnih spodbud na ključne razvojne projekte v regiji pripravila Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
 • priložnost v turizmu, izkoristite prodajno promocijski kanal sejma in zgradite svojo prepoznavnost v širši regiji. Vsi, ki iščete ideje, kam se odpraviti v prostem času, kako zapolniti prazne ure ter kje preživeti dopustniške dni, spremljajte aktualne informacije o dogodku ter se v zadnjem tednu januarja 2011 sprehodite po
 • Kriza otrok beguncev v Evropi bo naraščala, vse dokler humanitarne potrebe v Siriji in regiji ne bodo urejene 10.9.2015 »Vsi Sirci, s katerimi sem govoril, so mi zatrdili, da bi raje ostali
[46.2 %] | http://www.unicef.si/novice - 558.0 kb Grafični pregled regiji, Visual search
 • prihodnji razvoj občine in njenih naselij lahko pravilno interpretiramo le na podlagi celostne analize sprememb v regiji, saj se naselja na Ptujskem polju soočajo s podobnimi razvojnimi problemi ne glede na trenutno ali preteklo upravno delitev. Njihov razvoj in razvoj celotnega območja prvenstveno določajo naravni pogoji, sooblikujejo pa ga


 • prihodnji razvoj občine in njenih naselij lahko pravilno interpretiramo le na podlagi celostne analize sprememb v regiji, saj se naselja na Ptujskem polju soočajo s podobnimi razvojnimi problemi ne glede na trenutno ali preteklo upravno delitev. Njihov razvoj in razvoj celotnega območja prvenstveno določajo naravni pogoji, sooblikujejo pa ga
 • razmeroma veliko gospodinjstev povezanih s kmetijstvom, ki je bilo nekdaj prevladujoča gospodarska dejavnostjo v regiji. Dejavnostna sestava prebivalcev Preoblikovanje socialno-ekonomske zgradbe podeželja pod vplivom urbanizacije se najbolj prepričljivo kaže v spreminjanju dejavnostne sestave prebivalcev oziroma v upadanju
 • dodatno energijo povezovanja, informiranja, znanja in na ta naćin prispevati k dvigu razvojnega potenciala NVO v regiji ter prispevati tudi k oblikovanju zaposlitvenih priložnosti v NVO. Aktivnosti projekta GROZD zajemajo: - informiranje, mreženje in povezovanje NVO v Gorenjski regiji; - podporne storitve in svetovanje NVO v
 • ukine, v državah naj se določi pooblaščene turistične agencije za pridobivanje viz, ki naj delujejo po celi regiji (ne le v glavnem mestu), vizumski režim ter postopki naj bodo enostavni in ljudem prijazni,  13. Ministrstvo za promet in zveze (MP) - za turizem bi bile učinkovitejše 10- dnevne vinjete in več bilateralnih pogodb med
 • svoje priložnost v turizmu, izkoristite prodajno promocijski kanal sejma in zgradite svojo prepoznavnost v širši regiji. Vsi, ki iščete ideje, kam se odpraviti v prostem času, kako zapolniti prazne ure ter kje preživeti dopustniške dni, spremljajte aktualne informacije o dogodku ter se v zadnjem tednu januarja 2011 sprehodite po regiji


 • celovit razvoj na gospodarskem, socialnem, okolje-varstvenem in prostorskem področju v Goriški statistični regiji, p pripravljati in uresničevati regionalni razvojni program ter druge skupne razvojne programe, svetovati in pospeševati razvoj na področju inovacij in tehnološki razvoj, podpirati lokalno podjetništvo in
 • delavnica za NVO Pridobitna in nepridobitna dejavnost - sklop usposabljanj za nevladne organizacije v Gorenjski regiji je bila po mnenju udeležencev dobro organizirana, koristna in razumljivo podana. Pohvale predavatelju.Gradivo z delavnice: Pridobitna in nepridobitna_dejavnost (.ppt 0.9MB) 01 02
 • ki izvirajo iz izgradnje nove infrastrukture v Pomurju. Nove vodne površine kot posledica izkopov gramoza v regiji, kjer je vodnih površin na pretek, navajajo na razmislek o morebitni medregionalni izravnavi mas. Potrebno bi bilo tehtati posledice posega v vodno okolje v posameznem primeru in ne le ekonomsko opredeliti prednosti zajema v
[15.4 %] | http://www.dkas.si/.?id=3,9,40 - 20.5 kb Grafični pregled regiji, Visual search
 • tudi k izboljšanju učinkovitosti MSP-jev, saj spodbujajo inovativnost, konkurenčnost in gospodarsko rast v regiji. Več informacij o projektu EVITA najdete na spletni strani: www.evita-interreg4c.eu. Razvojna agencija Sinergija, slovenski partner pri projektu Evita
 • 2011 prof. dr. Janez Bogataj " Ali je poimenovanje prestižne nagrade za odličnost v turizmu v regiji Alpe–Jadran presenečenje, morda celo dvom ali vprašanje zakaj? Menim, da so taki pomisleki odveč! Jakob je prispodoba »prvega« turista, turista popotnika, torej takega, ki ga želi današnja Evropa v


 • se tako podeljujejo za konkretna delovna mesta, prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji. V kolikor boste v prihodnje imeli potrebe po novih kadrih, vas vljudno vabimo, da se vključite v regijsko štipendijsko shemo za leto 2011/2012. Prijavite se z vlogo na javni poziv. Rok za oddajo vlog na RRA LUR po
 • 4 delniške družbe. INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V GORIŠKI REGIJI V LETU 2009 INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN ZADRUG V GORIŠKI REGIJI V LETU 2009 VIZITKA
 • regijah pa so ti deleži še vedno precej različni: v pomurski, koroški in spodnjeposavski statistični regiji je ob navzočnosti otrokovega očeta rodila samo polovica mam, v goriški, notranjsko-kraški in zasavski statistični regiji pa je odstotek pri porodu navzočih očetov že presegel 80 %. Delež  očetov, navzočih pri
 • Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji - prva obravnava. Svetniki so o predlogu Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji razpravljali, nanj niso imeli pripomb in so v nadaljevanju
 • oprema. V tem primeru vam bo iskalnik pokazal vse izvajalce ki so vpisani na portalu 2. Po kategoriji in regiji. V drsnem meniju izberete regijo v kateri želite poiskati izvajalca. 3. Po regiji 4. Po splošnem vpisu ( celotno besedilo ) 5. Po strešni kritini. Izberete proizvajalca strešne kritine in kot


 • turizma. Udeleženci so opozorili tudi na nekatere pomanjkljivosti trenutnega stanja na področju turizma v regiji, kot je problem označevanja destinacije na avtocestah, ob državnih in regionalnih cestah, zaključili pa so z ugotovitvijo, da bodo občine in turistični ponudniki v regiji z veseljem k pridobljenim 400.000 evrov evropskih
[12.3 %] | http://www.polzela.si/node/1464 - 12.1 kb Grafični pregled regiji, Visual search
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

regiji

Poročni fotograf