Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

seznanitev


DOLZadetki 1 - 20 od 49 najdenih (0 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • naročnike, ki bo opravljala svoj namen v poslovnem okolju. Začetno svetovanje - namen začetnega svetovanja je seznanitev s strankinimi poslovnimi cilji in ugotavljanje potreb stranke za LAN ali brezžični LAN
 • naročnike, ki bo opravljala svoj namen v poslovnem okolju. Začetno svetovanje - namen začetnega svetovanja je seznanitev s strankinimi poslovnimi cilji in ugotavljanje potreb stranke za LAN ali brezžični LAN
 • naročnike, ki bo opravljala svoj namen v poslovnem okolju. Začetno svetovanje - namen začetnega svetovanja je seznanitev s strankinimi poslovnimi cilji in ugotavljanje potreb stranke za LAN ali brezžični LAN
 • naročnike, ki bo opravljala svoj namen v poslovnem okolju. Začetno svetovanje - namen začetnega svetovanja je seznanitev s strankinimi poslovnimi cilji in ugotavljanje potreb stranke za LAN ali brezžični LAN


 • naročnike, ki bo opravljala svoj namen v poslovnem okolju. Začetno svetovanje - namen začetnega svetovanja je seznanitev s strankinimi poslovnimi cilji in ugotavljanje potreb stranke za LAN ali brezžični LAN
 • naročnike, ki bo opravljala svoj namen v poslovnem okolju. Začetno svetovanje - namen začetnega svetovanja je seznanitev s strankinimi poslovnimi cilji in ugotavljanje potreb stranke za LAN ali brezžični LAN
 • pomočnikov vzgojiteljev, organizacijske vodje sproti seznanjajo zaposlene -              Seznanitev otrok (glede na starost) z znaki pandemske gripe, o preventivnih ukrepih ter kontinuirano izvajanje programa z vsebino skrb za zdravje (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev).                 -
 • 30. maj 2011   Lokacijski načrt za daljnovod DV 2x400 kV Cirkovce - Pince - javna seznanitev - Občina Kidričevo 26. maj 2011   JAVNI RAZPIS- Rekonstrukcija ceste LC 165-060 Sp. Jablane 23. maj 2011   Aktivnosti na strelišču/vadišču Apače v mesecu juniju 2011 28.
 • Program zajema pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno možnih rešitev ter seznanitev distrofika o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi pri državnih institucijah ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev, kakor tudi seznanitev o mreži


 • Jerice Merzelj Goznikar – nadaljevanje obravnave vloge glede na sklep 18. seje odbora z dne, 10.9.2009 7. Seznanitev s sprejetimi stališči do pripomb prejetih v času javne razgrnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  lokacijskem načrtu območja Latkova vas 1 in 2 8. Razno 8a. Menjava zemljišč Vidmajer Frančiška
 • skupščine Predlog sklepa 1: Skupščina AMZS d.d. izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine. Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2010, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemkih članov organov vodenja ali nadzora,
 • 3. 6. 2011 do 17. 6. 2011 na vpogled v prostorih Občine Markovci (sejna soba), Markovci 43, 2281 Markovci. Javna seznanitev s spremembami bo potekala v torek, 7. 6. 2011, s pričetkom ob 19.00, v sejni sobi Občine Markovci.Občina MarkovciObčinska uprava Zadnjič posodobljeno Sreda, 25. maj 2011 13:02
 • 3. 6. 2011 do 17. 6. 2011 na vpogled v prostorih Občine Markovci (sejna soba), Markovci 43, 2281 Markovci. Javna seznanitev s spremembami bo potekala v torek, 7. 6. 2011, s pričetkom ob 19.00, v sejni sobi Občine Markovci.Občina MarkovciObčinska uprava Zadnjič posodobljeno Sreda, 25. maj 2011 13:02 Javno
[2.7 %] | http://www.markovci.si/ - 41.8 kb Grafični pregled seznanitev, Visual search
 • Tomaž BERNIK, ZDOPS Foto galerija Maribor, 25.avgust 2009 Usposabljanje za delo na projektu, seznanitev s cilji, aktivnostmi, vlogami, nalogami in z rezultati projekta oz. operacije DialogeM ter oblikami mreženja na nivoju Regijskih Odborov ZDOPS. Predavatelj: Albin KEREC gradivo v obliki Microsoft Office PowerPoint


 • za izjeme iz 6. člena ZDIJZ. V primeru, ko uradna oseba Agencije RS za okolje ugodi vaši zahtevi, omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije bodisi, da vam jo da na vpogled, bodisi, da zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis, če informacija v tej obliki dostopna. Ko zahtevate, da se vam da določena informacija
 • točka 10: Poročilo o izvanju koncesije - WTE za leto 2010 in seznanitev s predlogom poravnave
 • 5. Odkup zemljišča za gradnjo garaž v Dolenji vasi pri večstanovanjski stavbi Dolenja vas 172 6. Seznanitev z izdanimi potrdilo o namenski rabi prostora 7. Razno   Predsednik odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami mag. Matjaž Debelak , l.r.
 • s sodelavci ) Predlog sklepa : Občinski svet sprejme zaključni račun občine Prebold za leto 2010   6. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov ( Osnovna šola Prebold, II. osnovna šola Žalec, UPI Ljudska univerza Žalec, medobčinska splošna knjižnica Žalec, Glasbena šola Risto Savin Žalec, Zdravstveni dom Dr.
 • Odkup zemljišča za gradnjo garaž v Dolenji vasi pri večstanovanjski stavbi Dolenja vas 172 6.      Seznanitev z izdanimi potrdilo o namenski rabi prostora 7.      Razno 7a. Sklenitev poravnave v zadevi tožeče stranke Klančnik – zaradi ugotovitve lastninske pravice na parceli na parceli 1036/4 k.o. Latkova vas


 • nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold 5. Tožbe Paulin 6. Seznanitev z izdanimi potrdili o namenski rabi prostora 7. Razno   Predsednik odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami mag. Matjaž Debelak, l.r.     Vabljeni: - člani odbora
Rezultati iskanja: 1 2 3 Naslednja Skok Gor

seznanitev

Poročni fotograf