Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

soglasju


DOLZadetki 1 - 20 od 72 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 •   Socialna varnost:     Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011 Uradni list RS, št. 45/11. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na
 • in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah 1717. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2010 1718. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmarje pri Jelšah 1719.
 • zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. 4. člen(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani. (2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi
 • 24.06.10 Sklep o določitvi števila oddelkovza šolsko leto 2010/2011 v Osnovni šoli Ivana Roba 01.04.10 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu 01.10.09 Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2009/2010 - PREKLICAN24.07.09 Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca -


 • Statut Poslovnik Leto 2011 objave v uradnem listu RS Sklep - Pogoji plakatiranje 1236. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 1235. PRAVILNIK o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica 1085. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
 • Letni program športa Ob?ine Bloke za leto 2009 Sprejeti sklepi na 12. redni seji ob?inskega sveta Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev pomo? na domu Letni program kmetijstva 2009 Sklep o dopolnitvi Letnega na?rta pridobivanja in razpolaganja z nepremi?nim premoženjem ob?ine Sklep o dolo?itvi cene
 • konferenca  SPS. 21. èlen V skladu z programom, usmeritvami in razvojem dejavnosti SPS samostojno ali v soglasju z drugimi organizacijami ustanavlja, spreminja ali ukinja pravnoorganizacijske tvorbe na naèin in po postopku doloèenim v predhodnem èlenu.   VI. DRUGE OBLIKE SINDIKALNEGA ORGANIZIRANJA 22. èlen Pomoršèaki
 • Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola OS6-5R-023200-10.doc
 • (U Javni zavodi Zdravstveni dom Osnovna šola Knjižnica Glasbena šola Sociala Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu (Ur.l. RS, št. 22/2009 Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu (Ur.l. RS, št. 08/08) Odlok o organiziranju in izvajanju


 • fax: 05 365 91 33 po vsebini po sporočilih Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Datum: 08.03.2006Vir: Občina AjdovščinaRubrika: Vodnik po postopkih Občinski svet je na seji 23.2.2006 sprejel sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu, ki
 • Lažje je zmanjšati svojo telesno težo v soglasju spodzavestjo. Poglejmo primer ! Migrena. Celo življenje vedno migrena. Oseba je, odkar se spomni, imela hude glavobole. Kot je že bilo zapisano, je
[40.0 %] | http://www.dhs.si/kratko.htm - 28.5 kb Grafični pregled soglasju, Visual search
 • Statut Poslovnik Leto 2011 objave v uradnem listu RS Sklep - Pogoji plakatiranje 1236. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 1235. PRAVILNIK o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica 1085. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
 • k ekonomski ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Renče-Vogrsko 9. točka DR Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica 10. točka DR Odlok o občinskih taksah 2. obravnava 6. seja vabilo Zapisnik 5. redne seje 2.
 • potreb svojih prebivalcev, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti (prenesene naloge). Delovno področje občine je razvidno iz:  


 • bolj utrjujemo to idejo. Naj poudarimo, da je za zmanjšanje telesne teže nujno razgibati telo in v soglasju s seboj spremeniti način življenja. Notranje sile so močne, še posebej, če ne vemo zanje. Lahko se prisilimo in stradamo. Lahko trpimo zelo dolga leta, a
[20.0 %] | http://www.dhs.si/zanimivo.htm - 129.8 kb Grafični pregled soglasju, Visual search
 • merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov, določa vrste lokalnih javnih služb in način
 • 14.04.2011 Zapisnik 6. seje 21.03.2011 Zapisnik 5. seje več ... 08.03.2006 Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu več ... 06.06.2011 Podaljšanje roka za podajo predlogov za imenovanje članov OVK in pooblaščencev občine 01.06.2011 Predlaganje kandidatov za imenovanje
 • o oddaji neprofitnih stanovanj v najem UG št. 11/97 ; spremembe in dopolnitve: UL št. 3/01 - Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu UL št. 30/04 , 41/05 , 24/06 , 104/06 , 21/07 - Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Občine Ajdovščina UL št. 30/04 - Soglasje k cenam storitve
 • objavljenih na spletni strani vsezastreho.net, je strogo prepovedana in je možna samo ob predhodnem pisnem soglasju upravljalca sistema. Ta spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Portal vsezastreho.net ne zbira nobenih osebnih podatkov o


 • po sporočilih Vodnik po postopkih Datum Naslov 08.03.2006 Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 1 organigram vizitka občine uradne ure predpisi navodila in obrazci vodnik po postopkih
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 Naslednja Skok Gor

soglasju

Poročni fotograf