Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

sprejetim


DOLZadetki 1 - 20 od 20 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • 24.06.2010, Mario Gergeta Občinski svet je s sprejetim sklepom na seji 1. 4. 2010 zadolžil občinsko upravo, da v sodelovanju z obema obalnima občinama intenzivira vse aktivnosti in postopke za zagotovitev primernih prostorov za potrebe bivalne skupnosti Društva Sožitje na
 • 24.06.2010, Mario Gergeta Občinski svet je s sprejetim sklepom na seji 1. 4. 2010 zadolžil občinsko upravo, da v sodelovanju z obema obalnima občinama intenzivira vse aktivnosti in postopke za zagotovitev primernih prostorov za potrebe bivalne skupnosti Društva Sožitje na
 • pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja, - premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja, - spremljanje in uporaba uradnih objav, predpisov, aktov za področje lokalne
 • parcelne številke in imena katastrskih občin, vključno z evidenčno številka pobude, faksimilo pobude in sprejetim stališčem do pobude / pripombe, vezane zgolj in samo na zadevo pobudnikov, izhajajočo iz posamezne evidentirane pobude / pripombe. 4. Uradno stališče postopka JRR OPN se objavi v obliki in na način, kot je le-ta


 • krizisce.JPG 27.07.2010 POSTAVITEV SOLARNIH OBCESTNIH SVETIL Občina Majšperk je skladno s sprejetim proračunom za leto 2010 postavila prvi dve solarni obcestni svetili v naseljih Koritno in Slape. S testno postavitvijo želimo preveriti delovanje in zanesljivost samozadostnih svetil ter možnosti za širjenje mreže
 • najvišji organ nadzora občinske javne porabe. Zadolžen je za nadziranje porabe proračunskega denarja v skladu s sprejetim proračunom in za njegovo smotrno porabo, nadziranje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev in nadziranje razpolaganja s premoženjem občine Izola Če Nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti pri
 • z odpadki, varstvo zraka, itd. DR. MARJAN RIHAR: Intenzivno bom nadaljeval z gradnjo kanalizacij v skladu s sprejetim programom »Čisto porečje Ljubljanice«. Po izgradnji v Verdu se program letos nadaljuje na področju Dobovičnikove, vsako naslednje leto pa še v ostalih naseljih, vključno z gradnjo čistilne naprave
 • infrastrukture na področju družbenih dejavnosti, stanovanjske gradnje in investicij občinske uprave, ki so s sprejetim proračunom vključene v načrt razvojnih programov. Splošne pravne zadeve svetovanje ostalim organom občinske uprave o izvajanju materialnih in procesnih predpisov zastopanje občine pred sodišči in
 • infrastrukture na področju družbenih dejavnosti, stanovanjske gradnje in investicij občinske uprave, ki so s sprejetim proračunom vključene v načrt razvojnih programov. Splošne pravne zadeve svetovanje ostalim organom občinske uprave o izvajanju materialnih in procesnih predpisov zastopanje občine pred sodišči in


 • službe je, da v sodelovanju s posameznimi uradi in službami, vodi postopke izvedbe investicij, v skladu s sprejetim proračunom. Služba opravlja tudi strokovno tehnične naloge v zvez z izvedbo vseh investicijskih projektov. Služba svetuje in pomaga uradom in službam pri pripravi proračuna na področju investicij, ter sodeluje pri
 • Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov ter Akademija znanosti in umetnosti. Nagrade so bile z zakonom, sprejetim leta 1955, poimenovane po Francetu Prešernu, ta zakon pa je tudi že razširil "bazo" morebitnih predlagateljev in ustanovil Prešernov sklad s pravno subjektiviteto. V minulih desetletjih je bil zakon večkrat
[50.0 %] | http://www.dss.si/?id=63&lang=slo - 35.7 kb Grafični pregled sprejetim, Visual search
 • dogovorjenih naèel o zbiranju, porabi in gospodarjenju s sredstvi , skladnost porabe finanènih sredstev s sprejetim programom SPS, finanènim planom in sklepi organov SPS ter nadzoruje finanèno poslovanje v skladu s finanènimi in zakonskimi doloèili. Nadzorni odbor SPS ima pravico in dol¾nost pregledovati in kontrolirati finanèno
 • dogovorjenih naèel o zbiranju, porabi in gospodarjenju s sredstvi , skladnost porabe finanènih sredstev s sprejetim programom SPS, finanènim planom in sklepi organov SPS ter nadzoruje finanèno poslovanje v skladu s finanènimi in zakonskimi doloèili. Nadzorni odbor SPS ima pravico in dol¾nost pregledovati in kontrolirati finanèno
 • dogovorjenih naèel o zbiranju, porabi in gospodarjenju s sredstvi , skladnost porabe finanènih sredstev s sprejetim programom SPS, finanènim planom in sklepi organov SPS ter nadzoruje finanèno poslovanje v skladu s finanènimi in zakonskimi doloèili. Nadzorni odbor SPS ima pravico in dol¾nost pregledovati in kontrolirati finanèno


 • dogovorjenih naèel o zbiranju, porabi in gospodarjenju s sredstvi , skladnost porabe finanènih sredstev s sprejetim programom SPS, finanènim planom in sklepi organov SPS ter nadzoruje finanèno poslovanje v skladu s finanènimi in zakonskimi doloèili. Nadzorni odbor SPS ima pravico in dol¾nost pregledovati in kontrolirati finanèno
 • dogovorjenih naèel o zbiranju, porabi in gospodarjenju s sredstvi , skladnost porabe finanènih sredstev s sprejetim programom SPS, finanènim planom in sklepi organov SPS ter nadzoruje finanèno poslovanje v skladu s finanènimi in zakonskimi doloèili. Nadzorni odbor SPS ima pravico in dol¾nost pregledovati in kontrolirati finanèno
 • za določitev našega položaja potrebujemo le sprejemnik, ki zna iz časovne razlike med oddanim in sprejetim signalom izračunati razdaljo do posameznega satelita. Ker je v območju vidnosti običajno med 4 in 10 satelitov, lahko iz znanega položaja satelitov (almanah) in razdalj do njih, sprejemnik izračuna naš položaj
 • za določitev našega položaja potrebujemo le sprejemnik, ki zna iz časovne razlike med oddanim in sprejetim signalom izračunati razdaljo do posameznega satelita. Ker je v območju vidnosti običajno med 4 in 10 satelitov, lahko iz znanega položaja satelitov (almanah) in razdalj do njih, sprejemnik izračuna naš položaj
 • v mestni občini Ljubljana in sosednjih občinah. Zavod v skladu s Pravilnikom o zaračunavnju storitev in sprejetim cenikom določene storitve v okviru m2 zaračunava. Zavod objavlja te podatke preko spletnih strani ali na drug ustrezen način. Če zainteresirana oseba ni lastnik stanovanja ali prostorov, mora


 • v mestni občini Ljubljana in sosednjih občinah. Zavod v skladu s Pravilnikom o zaračunavnju storitev in sprejetim cenikom določene storitve v okviru m2 zaračunava. Zavod objavlja te podatke preko spletnih strani ali na drug ustrezen način. Če zainteresirana oseba ni lastnik stanovanja ali prostorov, mora
Rezultati iskanja: 1 Skok Gor

sprejetim

Poročni fotograf