Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

stalnim


DOLZadetki 1 - 20 od 40 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • 041) 741-061     Elektronski naslov: mks.rogaska.slatina@siol.net Število prebivalcev s stalnim prebivališčem v MKS Rogaška Slatina po spolu (na dan 24.1.2007):  Spol Prebivalcev
 • odobrava na osnovi sprejetega Pravilnika o denarnih pomočeh (Uradni list RS, št. 31/99 in 107/2001). Občani s stalnim bivališčem v Občini Rogaška Slatina lahko z vlogo zaprosijo za denarno pomoč, in sicer za naslednje vsebine: - nakup šolskih potrebščin (rok: do 20. avgusta za osnovnošolce, do 15. septembra za dijake); -
 • Slovenije . Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji (RS) obvezno za vse državljane RS s stalnim prebivališčem v RS , plačilo predpisanega prispevka pa je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varnost (zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva, družbene
 • Od 1.9. 2010 veljajo nove cene v vrtcih in so od trenutno veljavnih nekoliko višje. Osnova za plačila staršev s stalnim prebivališčem v občini Krško je najnižja cena istovrstnega programa v Občini Krško , ki za prvo starostno obdobje znaša 487,66€ in je za 5,74% višja od sedanje osnove. Za kombinirane oddelke in 3 - 4 let znaša
[66.7 %] | http://www.vrtec-krsko.si/cenik - 25.6 kb Grafični pregled stalnim, Visual search


 • Vzajemna uresničuje strateški cilj zagotavljanja ustrezno motiviranega in usposobljenega kadra s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih ter stalnim spremljanjem njihovega napredka. Načelo učeče se organizacije je del naše organizacijske kulture, zato vsem zaposlenim omogočamo stalno izobraževanje doma in v
 • odvzemajo na zajetju in na omrežju malih vodovodov, ki oskrbujejo pet ali več objektov in ne več kot 50 oseb s stalnim prebivališčem. V primeru, da se ugotovi neskladnost, bomo o njej obvestili upravljavca vašega vodovoda. Upravljavec skrbi za obveščanje in izvedbo ukrepov, ki jih je potrebno izvajati v skladu s priporočili IVZ:
 • v Sloveniji.99Voliti so smeli vsi moški, ki so dopolnili 21 let, državljani Kraljevine SHS z vsaj enoletnim stalnim prebivališčem v občini. Za odbornika so bili lahko izvoljeni moški, stari najmanj 24 let, ki so imeli v občini vsaj dve leti stalno bivališče. Glede na število prebivalcev je bilo določeno tudi število odbornikov.
 • občine je 71,5 kvadratnih kilometrov, dolžina meje s Hrvaško je 9,6 km ˇ  število prebivalcev s stalnim prebivališčem 11.237 (na dan 24.1.2007) ˇ  v občini je 41 naselij ˇ  občinsko središče - naselje Rogaška Slatina se deli na 55 ulic ˇ  občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti ˇ  nadmorska
 • 21. točke prvega odstavka 15. člena, do obveznega zdravstvenega zavarovanja kot občani upravičeni državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in niso zavarovani z drugega naslova. Občina Gorenja vas - Poljane iz te točke v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi državljane, če: - Imajo stalno


 • v Sloveniji.99Voliti so smeli vsi moški, ki so dopolnili 21 let, državljani Kraljevine SHS z vsaj enoletnim stalnim prebivališčem v občini. Za odbornika so bili lahko izvoljeni moški, stari najmanj 24 let, ki so imeli v občini vsaj dve leti stalno bivališče. Glede na število prebivalcev je bilo določeno tudi število odbornikov.
 • 74. člen (1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon. (2) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan. (3) Število članov sveta
 • članom uredniškega odbora za vloženi čas in trud ter upoštevanje dogovorov, takoj nato pa vsem stalnim in občasnim zunanjim dopisnikom, ki vas ni malo. To ste zlasti predstavniki društev, ki redno skrbite, da je zabeleženo vse, kar se dogaja. Želel bi si konkretnejšega sodelovanja s predstavniki krajevnih,
 • Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog KS je svet KS. Svet KS izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju KS in sicer v skladu z zakonom. Število članov sveta KS določi občinski svet. Člani sveta KS na svoji prvi (konstitutivni) seji izmed sebe izvolijo predsednika, lahko pa tudi
 • 17.9.2015 UNICEF je s stalnim predstavnikom Madžarske pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku v nenehnem stiku, kjer razprava teče o tem, kako bi lahko zagotovili ustrezno zaščito otrok migrantov in beguncev skladno s Konvencijo o
[33.3 %] | http://www.unicef.si/novice - 558.0 kb Grafični pregled stalnim, Visual search


 • PDF dokument Zahtevek za izplačilo enkratne dotacije novorojenčkom, rojenim od 01.01.2011 do 31.12.2011 s stalnim bivališčem v občini Šenčur PDF dokument Vloga za ponovno presojo višine znižanega plačila vrtca v letu 2011 PDF dokument Vloga za oprostitev plačila vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste
[33.3 %] | http://www.sencur.si/e-obrazci - 9.6 kb Grafični pregled stalnim, Visual search
 • naj začne izdajati odločbe za pridobitev obveznega zdravstvenega zavarovanja državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Prebold, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, v skladu z zakonodajo. 5.2 Predsednik je podal še nekaj informacij glede rekonstrukcije in izgradnje vrtca. V sredo 19.1.2011 bo podpisana
 • katerih povprečna ocena celotnega študijskega obdobja je 9,00 ali več. Prejme ga lahko posameznik s stalnim bivališčem v občini Nazarje. Pobude za podelitev priznanj in nagrad se zbirajo na podlagi predlogov strokovnih ustanov, zavodov, društev, organizacij in fizičnih ter pravnih oseb. Predlogi za
 • zavarovanje oziroma podaljšanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Nazarje, ki niso zavarovani iz drugega naslova (Uradni list RS, št. 9/92 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 15. člen 21. točka) je mogoče urediti z osebno
 • cenjeni obiskovalci spletne strani Občine Horjul! Sem Janko Jazbec, rojen v Ljubljani, dne 5.6.1964 s stalnim prebivališčem v Horjulu, Livada 21. Najstniška leta sem preživel kar precej živahno, saj sem se veliko ukvarjal s športom. Po končani šoli kovinarske stroke sem se zaposlil v takratni Iskri


 • razdeljeno na 24 katastrskih občin • Karta občine • Število prebivalcev s stalnim prebivališčem 11.284 (na dan 21.11.2008) • Naselja v občini: seznam vseh 41 naselij v občini ; • Občinsko središče: mesto Rogaška Slatina s seznamom 55 ulic
Rezultati iskanja: 1 2 Naslednja Skok Gor

stalnim

Poročni fotograf