Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

stopnji


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • stvareh na prvi stopnji po Zakonu o prevozih v cestne prometu /ZPCP-1/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o trgovini /ZT/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o gostinstvu /ZGos/ Odločanje v
 • reševanje in zaščito - pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji 4. Uroš Čuden , višji referent I za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja - pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji 5. Skok Natalija , univ.dipl. inž.arh.,
 • 5. Motorne, senzorične ali kombinirane afazije, delne ali popole, po stopnji: a) brez motenj pri branju in pisanju …………………………………….......30%-70% b) z motnjami pri branju in pisanju …………………………………...….…50%-90%
4 FAQ
 • otroka pa, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Olajšava se prizna tudi za otroka po tej starosti, če traja njegovo šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni


 • in iz prenesene državne pristojnosti. (3) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
 • občine, - vodenje projektnih skupin, - vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji, - pripravljanje razvojnih usmeritev za delo občinske uprave, - priprava aktov za potrebe organov občine, - usklajevanje dela med županom, kabinetom župana in občinsko
 • (2–3 osebe), - skupinski tečaj slovenskega jezika za tujce (4–8 oseb). Na višji stopnji tečaja slovenskega jezika utrjujemo in nadgrajujemo znanje, pridobljeno na srednji stopnji učenja slovenskega jezika za tujce . Višja raven učenja slovenskega jezika je lahko prilagojena osebam, ki so v
 • državne pristojnosti. (3) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno. (4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere
 • Orkester se je pod njegovim vodstvom udeležilo 17. tekmovanja slovenskih pihalnih orkestrov v 3. težavnostni stopnji v Sežani leta 1997 in osvojili zlato plaketo. S tem je orkester napredoval v 2. jakostno stopnjo pihalnih orkestrov v Sloveniji. Zato se je orkester leta 1998 udeležil 18. tekmovanja slovenskih godb v 2. težavnostni


 • 1.) MOJCA SKALE, tajnik občine, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji in za vodenje na 2. stopnji s področij premoženjsko pravnih zadev, gospodarstva, družbenih dejavnosti, kadrov ter okolja in prostora. 2.) Mag. NATAŠA KOS, višja svetovalka – komunalno
 • Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. Ne glede na zgornji odstavek, se lahko subvencija izjemoma dodeli za študenta: ki mu je bil podaljšan status študenta in predloži dokazila pristojnih
 • za bivanje v študentskem domu dodeljuje za čas študija enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. V primeru, da je posamezen študent vzporedno vpisan na več študijskih programov, se kot odločilen upošteva samo študijski program, na katerega
 • Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. Subvencionirano bivanje ni več možno v absolventskem stažu in v času podaljšanega absolventskega staža. Ne glede na slednjo določbo se lahko subvencija izjemoma
 • vodi postopek ugotavljanja kršitev članov društva in delavcev strokovne službe in izreka ukrepe na prvi stopnji. O disciplinskih prekrških delavcev pa odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, na drugi stopnji pa Izvršni odbor. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Občnemu zboru. 40. člen Postopek


 • 94/2007) Župan občine Milan Gabrovec POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI (po 28. členu ZUP-UPB2, Uradni list RS št. 24/2006) Marinka BEZJAK KOLENKO – za odločanje v postopku na prvi STOPNJI v vseh zadevah iz pristojnosti uprave. POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA VODENJE POSAMEZNIH
 • šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
 • • vodi in izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, • pripravlja odloke in druge lokalne predpise, • opravlja naloge na
[12.0 %] | http://www.starse.si/Uprava-p107 - 63.8 kb Grafični pregled stopnji, Visual search
 • pedagoško delo na Fakulteti za upravo, kjer je nosilec predmeta Pravna ureditev javne uprave na prvi bolonjski stopnji, in na Fakulteti za državne študije, kjer je bil nosilec predmeta Organizacija javne uprave na prvi bolonjski stopnji in predmetov Modernizacija javne uprave in Uslužbenski sistem na drugi stopnji. Leta 2005 ga je senat
 • Davčna stopnja se vam vsakih pet let zniža za 5 indeksnih točk, tako da v prvih petih letih plačate davek po stopnji 20%, v drugih petih letih po 15% stopnji, v zadnjem petletnem obdobju pa 5% stopnji. Po preteku 20 let prodaja po sedaj veljavnem zakonu ni več obdavčena. Plačilo omenjenega davka za vas predstavlja končni davek in


 • z melodijo novega jezika. Izvedemo teste za ugotavljanje globine in telesne sprostitve. V tej stopnji ni pasivnega ali aktivnega ponavljanja. 2. STOPNJA : Prvo nanašanje V tej stopnji se po vstopu v globoko umirjenost izvede pasivno ponavljanje. 3.
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

stopnji

Poročni fotograf