Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

volilnih


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.04 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Jelšah za leto 1996, 17/96 1030. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh, 17/96 1031. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora,
 • Jelšah za leto 1996, 17/96 1030. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh, 17/96 1031. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora,
 • uporabe plakatnih mest - povezava   četrtek, 29.7.2010 - POZIV K PODAJI PREDLOGOV ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV Politične stranke lahko najkasneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov okrajni volilni komisiji. Pri imenovanju
 • v 2.krogu volitev za upana, ki so bile dne 24. oktobra 2010 - kratek povzetek 4. Rokovnik volilnih opravil Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve upana in lanov obinskega sveta je pripravljen s strani Dravne volilne komisije in si ga lahko ogledate na tej povezavi . Povzetek pomembnejih


 • 9.8.2010 Poziv za oddajo predlogov za imenovanje volilnih odborov Poziv za oddajo predlogov za imenovanje volilnih odborov Več
 • 9.8.2010 Poziv za oddajo predlogov za imenovanje volilnih odborov Poziv za oddajo predlogov za imenovanje volilnih odborov Več
[47.6 %] | http://www.trzin.si/volitve.php - 17.0 kb Grafični pregled volilnih, Visual search
 • urejanja V3S/6) (11.7.06) Spremembe in dopolnitve Statuta občine Vrhnika (11.7.06) Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (6.7.06) Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2006 (6.7.06) Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav (6.7.06)
 • urejanja V3S/6) (11.7.06) Spremembe in dopolnitve Statuta občine Vrhnika (11.7.06) Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (6.7.06) Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2006 (6.7.06) Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav (6.7.06)
 • urejanja V3S/6) (11.7.06) Spremembe in dopolnitve Statuta občine Vrhnika (11.7.06) Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (6.7.06) Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2006 (6.7.06) Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav (6.7.06)


 • urejanja V3S/6) (11.7.06) Spremembe in dopolnitve Statuta občine Vrhnika (11.7.06) Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (6.7.06) Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2006 (6.7.06) Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav (6.7.06)
[31.4 %] | http://www.tolmin.si/sl/250 - 55.3 kb Grafični pregled volilnih, Visual search
 • urejanja V3S/6) (11.7.06) Spremembe in dopolnitve Statuta občine Vrhnika (11.7.06) Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (6.7.06) Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2006 (6.7.06) Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav (6.7.06)
 • urejanja V3S/6) (11.7.06) Spremembe in dopolnitve Statuta občine Vrhnika (11.7.06) Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (6.7.06) Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2006 (6.7.06) Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav (6.7.06)
 • urejanja V3S/6) (11.7.06) Spremembe in dopolnitve Statuta občine Vrhnika (11.7.06) Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (6.7.06) Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2006 (6.7.06) Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav (6.7.06)
 • sveta Občine Vrhnika Izjava kandidata za člana volilnega odbora Predlog za člana volilnega odbora Rokovnik volilnih opravil Sklep o določitvi volišč Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve


 • sveta Občine Vrhnika Izjava kandidata za člana volilnega odbora Predlog za člana volilnega odbora Rokovnik volilnih opravil Sklep o določitvi volišč Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve
 • svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS št. 60/2010) Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mirna Peč (Ur. l. RS št. 33/2006 in 13/2010) Dovoljenje za brezplačno plakatiranje za izvedbo volilne kampanje
 • OVK o številu potrebnih podpor volivcev liste kandidatov (Predčasne volitve 2011) Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčasne volitve članov občinskega sveta (Predčasne volitve 2011) Poziv k podaji predlogov za člane volilnih odborov (Predčasne volitve 2011) Obrazec PV-1 - Podpora listi kandidatov
[28.6 %] | http://www.moravce.si/novice - 14.2 kb Grafični pregled volilnih, Visual search
 • Skrbi za obvešèanje èlanov SPS o delu in aktivnosti SPS Šèiti sindikalnega zaupnika Sodeluje v volilnih postopkih tako, da je èlanom SPS omogoèeno demokratièno sodelovanje v kandidacijskih postopkih za organe sindikata Pripravlja poroèila za Izvršilni odbor SPS in zahteva njihova stališèa Pripravi Letno
 • v občinske svete in na volitve župana Sklep Ustavnega sodišča – znak liste volivcev Sklep o imenovanju volilnih odborov Sklep o žrebu vrstnega reda Sklep o zamenjavi članov v volilnih odborih Zapisnik o žrebanju vrstnega reda Kandidat za župana Občine Polzela na volitvah, 10.oktobra 2010   Seznam list kandidatov za
[21.0 %] | http://www.polzela.si/node/1137 - 14.5 kb Grafični pregled volilnih, Visual search


 • v občinske svete in na volitve župana Sklep Ustavnega sodišča – znak liste volivcev Sklep o imenovanju volilnih odborov Sklep o žrebu vrstnega reda Sklep o zamenjavi članov v volilnih odborih Zapisnik o žrebanju vrstnega reda Kandidat za župana Občine Polzela na volitvah, 10.oktobra 2010   Seznam list kandidatov za
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

volilnih

Poročni fotograf