Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

zastopa


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • športna zveza, ki uradno, s strani Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez Slovenije priznano, zastopa karate šport v Sloveniji. Je članica evropske (EKF) in svetovne (WKF) karate zveze, ki jo kot uradno zastopnico karate športa priznava Mednarodni olimpijski komite. Karate Karate
[100.0 %] | http://www.karate-zveza.si/ - 6.1 kb Grafični pregled zastopa, Visual search
 • športna zveza, ki uradno, s strani Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez Slovenije priznano, zastopa karate šport v Sloveniji. Je članica evropske (EKF) in svetovne (WKF) karate zveze, ki jo kot uradno zastopnico karate športa priznava Mednarodni olimpijski komite. Karate Karate
 • področje delovanja in zanimanja je področje delavske politike. Združenje tako znotraj N.Si in njene politike zastopa in ohranja zadeve delavstva. Med delavstvom zastopa in si prizadeva za krščansko-demokratsko politiko, v sindikatih in delovnih obratih pa zastopa krščansko-socialni nauk. Predsednik združenja je
 • pravic in obveznosti doloèenih v tem statutu in drugih aktih.Sindikat pomoršèakov Slovenije neomejeno zastopa predsednik Sindikata pomoršèakov Slovenije. Skrajšani naziv Sindikata pomoršèakov Slovenije je SPS. 5. èlen Sede¾ SPS je  Liminijanska cesta 94a, 6320 Portoro¾.  Sindikat ima svoj znak. Znak je


 • zgoraj osvetljen s plamenico, ki osvetljuje tudi odprto brajevo knjigo. 9. člen Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva. Društvo v pravnem prometu zastopa predsednik društva. Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča eden od dveh podpredsednikov ali drug pooblaščenec v obsegu posameznega pooblastila. 10.
 • področje delovanja in zanimanja je področje delavske politike. Združenje tako znotraj N.Si in njene politike zastopa in ohranja zadeve delavstva. Med delavstvom zastopa in si prizadeva za krščansko-demokratsko politiko, v sindikatih in delovnih obratih pa zastopa krščansko-socialni nauk. Predsednik združenja je Klemen
 • Društvo slovenskih skladateljev že od leta 1954 izdaja dela svojih članov, od leta 1972 pa zastopa dela vseh slovenskih skladateljev. S pogodbenimi odnosi s skladatelji in lastniki izvedbenih materialov Edicije pravno ščitijo njihova dela, jih izdajajo v obliki natisov in izvedbenih materialov večjih
 • Vito Mavrič, Linhartova dvorana Cankarjevega doma (1997). NAGRADE IN PRIZNANJA: - zastopa Jugoslavijo kot dirigent in avtor zmagovalne skladbe slovenske popevke Brez besed na prireditvi Evrosong v Luxemburgu (pevka: Berta Ambrož) (1966), - zastopa Jugoslavijo kot dirigent in avtor zmagovalne skladbe
 • na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Nagrade in priznanja: - 1966 zastopa Jugoslavijo kot dirigent in avtor zmagovalne skladbe slovenske popevke Brez besed na prireditvi Evrosong v Luxemburgu (pevka: Berta Ambrož), - 1970 zastopa Jugoslavijo kot dirigent in avtor zmagovalne skladbe


 • prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.(4) Občino predstavlja in zastopa župan.(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. (6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 2. člen(1) Na
 • za vpis 1 leto: * DA cenik in splošni pogoji Montaža / zastopa / prodaja: Baumit Röfix Weber Jub Grigolin Zrnopor Zrnowool Demit fasade Okna in
 • Društvo slovenskih skladateljev že od leta 1954 izdaja dela svojih članov,od leta 1972 pa zastopa dela vseh slovenskih skladateljev. S pogodbenimi odnosi s skladatelji in lastniki izvedbenih materialov Edicije pravno ščitijo njihova dela, jih izdajajo v obliki natisov in izvedbenih materialov večjih simfoničnih in
 • Vpišite dejanost, ki jo opravlate vendar je ni na spisku : Podjetje je zastopa - pooblaščen za : Armstrong Bramac Decra Demit Jub Knauf
 • s krajinsko arhitekturo v Republiki Sloveniji in študentsko sekcijo DKAS. 3. člen Društvo je pravna oseba. Zastopa in predstavlja ga predsednik. 4. člen Društvo ima svoj žig z imenom društva. Žig je okrogle oblike s premerom 30 mm z enojnim robom, ob katerem je napis DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE. V sredini je logotip
[9.1 %] | http://www.dkas.si/.?id=2,7,14 - 28.1 kb Grafični pregled zastopa, Visual search


 • s krajinsko arhitekturo v Republiki Sloveniji in študentsko sekcijo DKAS. 3. člen Društvo je pravna oseba. Zastopa in predstavlja ga predsednik. 4. člen Društvo ima svoj žig z imenom društva. Žig je okrogle oblike s premerom 30 mm z enojnim robom, ob katerem je napis DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE. V sredini je logotip
[9.1 %] | http://www.dkas.si/.?id=2,7 - 28.1 kb Grafični pregled zastopa, Visual search
 • z zakoni države, v kateri deluje. Članice niso upravno vezane na zvezo, ampak so v celoti samostojne. Zveza zastopa skupne interese članic na mednarodni ravni in koordinira medsebojno pomoč med članicami. Ta pomoč je lahko strokovna (npr. zveza skrbi za vrhunsko izobražene svetovalce za prevajanje), materialna (npr.
 • Občinska uprava Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za delo občinske uprave, neposredno pa jo vodi direktor občinske uprave. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti
 • ekskurzije, predavanja in akcije - projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa. 3. Razpisana višina sredstev v proračunskem letu 2011 je 2.550,00 EUR. 4. Izvajalci programov na področju društev morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - da imajo sedež v Občini Radeče, - da so registrirani za
 • julij 2009 Številka: 371-0007/2009-8 Datum: 07.07.2009 Občina Apače, ki jo zastopa župan dr. Darko ANŽELJ, izdaja po uradni dolžnosti, na podlagi 32. člena Odloka o občinskih cestah v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 23/09, z dne 01.06.2009),


 • v civilni zaščiti ter materialno dolžnost opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut občine zastopa in predstavlja občino na sprejemih in prireditvah ZADNJI DOKUMENTI
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

zastopa

Poročni fotograf