Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

zavodu


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.05 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št.
 • spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št.


 • spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št.
[13.6 %] | http://www.sdgd.si/ - 23.9 kb Grafični pregled zavodu, Visual search
6 FAQ
 • spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št.
 • sodelovanju s pristojnim Ministrstvom, na podlagi priporočil Inštituta za varovanje zdravja v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica – Vrtcu Radovljica sprejel ukrepe za zmanjševanje širjenja pandemske gripe, ki bodo objavljeni na spletni strani vrtca in oglasni deski.   V primeru spremenjenih razmer glede pojava in širjenja
 • spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št.
 • spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št.


 • spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št.
 • spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica URADNO RAZLAGO Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik (Ur.l.RS št. 41/08) SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št.
 •   Za organizirano uresničevanje interesa staršev deluje v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica Svet staršev Vrtca Radovljica . Svet staršev Vrtca Radovljica je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskih sestankih. PRISTOJNOSTI SVETA
 • prisotnosti je priloga zapisnika. Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica. V letošnjem šolskem letu v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje 40 oddelkov, iz vsakega oddelka starši izvolijo enega predstavnika staršev v svet staršev. Svet staršev Vrtca Radovljica v letošnjem
 • prisotnosti je priloga zapisnika. Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica. V letošnjem šolskem letu v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje 40 oddelkov, iz vsakega oddelka starši izvolijo enega predstavnika staršev v svet staršev. Svet staršev Vrtca Radovljica v letošnjem


 • prisotnosti je priloga zapisnika. Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica. V letošnjem šolskem letu v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje 40 oddelkov, iz vsakega oddelka starši izvolijo enega predstavnika staršev v svet staršev. Svet staršev Vrtca Radovljica v letošnjem
 • prisotnosti je priloga zapisnika. Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica. V letošnjem šolskem letu v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje 40 oddelkov, iz vsakega oddelka starši izvolijo enega predstavnika staršev v svet staršev. Svet staršev Vrtca Radovljica v letošnjem
 • prisotnosti je priloga zapisnika. Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica. V letošnjem šolskem letu v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje 40 oddelkov, iz vsakega oddelka starši izvolijo enega predstavnika staršev v svet staršev. Svet staršev Vrtca Radovljica v letošnjem
[9.1 %] | http://www.dgnp-mb.si/ - 396.3 kb Grafični pregled zavodu, Visual search
 • prisotnosti je priloga zapisnika. Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica. V letošnjem šolskem letu v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje 40 oddelkov, iz vsakega oddelka starši izvolijo enega predstavnika staršev v svet staršev. Svet staršev Vrtca Radovljica v letošnjem
 • in v skladu s temi pravili objaviti podatke o stanovanjih ali prostorih in o njihovih lastnikih, ki jih Zavodu za objavo posreduje zainteresirana oseba. Zavod se zavezuje objaviti le podatke v zvezi s stanovanji oziroma prostori v mestni občini Ljubljana in sosednjih občinah. Zavod v skladu s Pravilnikom o zaračunavnju


 • in v skladu s temi pravili objaviti podatke o stanovanjih ali prostorih in o njihovih lastnikih, ki jih Zavodu za objavo posreduje zainteresirana oseba. Zavod se zavezuje objaviti le podatke v zvezi s stanovanji oziroma prostori v mestni občini Ljubljana in sosednjih občinah. Zavod v skladu s Pravilnikom o zaračunavnju
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

zavodu

Poročni fotograf