Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

zgrajena


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.03 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Tartinijevega trga stoji prelepa rdeča stavba, najlepši primerek beneškogotske arhitekture v Piranu. Zgrajena je bila sredi 15. stoletja in je tako najstarejša ohranjena hiša na Tartinijevem trgu. Njeno zunanjost krasijo izjemno lepo oblikovani arhitekturni členi in bogato kamnito okrasje. Najizrazitejši je
 • Tartinijevega trga stoji prelepa rdeča stavba, najlepši primerek beneškogotske arhitekture v Piranu. Zgrajena je bila sredi 15. stoletja in je tako najstarejša ohranjena hiša na Tartinijevem trgu. Njeno zunanjost krasijo izjemno lepo oblikovani arhitekturni členi in bogato kamnito okrasje. Najizrazitejši je
 • vile beneškega tipa, ki je dokumentirana na karti iz 18. stol, in na franciscejskem katastru in je bila verjetno zgrajena v 2/2 17.stoletja (leta 166? po grbu vzidanim na opornem zidu vile na Mafejišču). Fabiani je eden najpomembnejših urbanistov avstrijske monarhije, inovator v arhitekturi na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ki izdelal


 • edina župnijska cerkev v mariborski škofiji med 290, ki je posvečena Srcu Jezusovemu in je bila zgrajena leta 1924. Organizator zidave cerkve in župnišča je bil takratni turniški župnik Jožef Sakovič (roj. 1874 v Vadarcih-+1930 na Dolnjem Seniku). Cerkev je zgrajena v
 • strehe na samostojeci hisi, v Zasavju (okolica Izlak). Streha je dvokapna in prekrita z betonskimi stresniki, zgrajena in prekrita leta 1990. Izolacije (se) ni. Torej bi z menjavo zeleli urediti tudi prezracevalni sloj (z letvicami), in kompletno izolacijo od vodonepropustne folije pod stresniki do zakljucene notranje izolacije med/pod
 • Sv. Marjeta v gozdu. Cerkev sv. Lucije na Skaručni Cerkev je bila zgrajena med leti 1662 in 1665 na mestu kapelice, kjer so ljudje častili sv. Lucijo. Tja so prihajali romarji in bolniki, ki jim je sv. Lucija pomagala pri očesnih boleznih. Božja pot sv. Lucije je dosegla vrhunec proti sredini
 • Sv. Marjeta v gozdu. Cerkev sv. Lucije na Skaručni Cerkev je bila zgrajena med leti 1662 in 1665 na mestu kapelice, kjer so ljudje častili sv. Lucijo. Tja so prihajali romarji in bolniki, ki jim je sv. Lucija pomagala pri očesnih boleznih. Božja pot sv. Lucije je dosegla vrhunec proti sredini
 • Sv. Marjeta v gozdu. Cerkev sv. Lucije na Skaručni Cerkev je bila zgrajena med leti 1662 in 1665 na mestu kapelice, kjer so ljudje častili sv. Lucijo. Tja so prihajali romarji in bolniki, ki jim je sv. Lucija pomagala pri očesnih boleznih. Božja pot sv. Lucije je dosegla vrhunec proti sredini


 • Nova pošta je bila odprta leta 1982 in leta 1996 posodobljena. Leta 1924 je bila zgrajena cerkev z župniščem, s čimer so bili dani pogoji za faro, ki se je odcepila od prafare Turnišče. Tega leta je bilo ustanovljeno tudi gasilsko društvo in kmalu zatem zgrajen
 • Nova pošta je bila odprta leta 1982 in leta 1996 posodobljena. Leta 1924 je bila zgrajena cerkev z župniščem, s čimer so bili dani pogoji za faro, ki se je odcepila od prafare Turnišče. Tega leta je bilo ustanovljeno tudi gasilsko društvo in kmalu zatem zgrajen
 • in ureditev infrastrukture sta moji prioritetni usmeritvi, saj se s tem ukvarjam že vrsto let. CČN Vrhnika bo zgrajena do konca mandata, ravno tako bo zgrajena večina kanalizacije na Vrhniki, Stari Vrhniki, Verdu in Sinji Gorici, saj je to obveznost, ki jo moramo zaradi svoje velikosti tudi izpolniti do EU. Osnovna naloga bo očistiti
 • MKCN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MKCN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine Cerkvenjak,
 • je skozi desetletja z gradnjo novih proizvodnih obratov postopoma naraščal. Leta 1930 je bila v Nazarjah zgrajena takrat največja zabojarna v Sloveniji, v šestdesetih letih pa nov obrat stavbnega pohištva in žagalnica z lastno kotlovnico. Leta 1971 je bila zgrajena takrat največja in najmodernejša tovarna


 • sistema; del naselja Bistrica ob Dravi se prav tako oskrbuje iz javnega vodovodnega omrežja. Pred leti je bila zgrajena prečrpalna postaja Log, ki s kapaciteto qč=5,5l/s, pokriva konice potrošnje iz vodooskrbnega sistema mesta Maribor; vodooskrba manjših zaselkov in razloženih naselij poteka individualno iz lastnih zajetij in
 • sistema; del naselja Bistrica ob Dravi se prav tako oskrbuje iz javnega vodovodnega omrežja. Pred leti je bila zgrajena prečrpalna postaja Log, ki s kapaciteto qč=5,5l/s, pokriva konice potrošnje iz vodooskrbnega sistema mesta Maribor; vodooskrba manjših zaselkov in razloženih naselij poteka individualno iz lastnih zajetij in
 • cerkev ni znan čas nastanka, je pa imela Osilnica svojega duhovnika že leta 1363. Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1876. Od prejšnje stavbe je ostal le zvonik, ki je močno predelan in ima neogotsko konico. Vsi oltarji, prižnica in krstilnica so izdelani v novogotskem slogu. Glavni oltar je izdelal domačin Peter Rutar, iz
 • cerkev ni znan čas nastanka, je pa imela Osilnica svojega duhovnika že leta 1363. Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1876. Od prejšnje stavbe je ostal le zvonik, ki je močno predelan in ima neogotsko konico. Vsi oltarji, prižnica in krstilnica so izdelani v novogotskem slogu. Glavni oltar je izdelal domačin Peter Rutar, iz
 • cerkev ni znan čas nastanka, je pa imela Osilnica svojega duhovnika že leta 1363. Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1876. Od prejšnje stavbe je ostal le zvonik, ki je močno predelan in ima neogotsko konico. Vsi oltarji, prižnica in krstilnica so izdelani v novogotskem slogu. Glavni oltar je izdelal domačin Peter Rutar, iz


 • gubernijo, ki je zajemala Goriško, Trst in Istro. V času okoli leta 1820 naj bi iz Gorice v Šempeter že bila zgrajena cesta, po poti kot teče sedanja. Coroninijeva vila je eklekticistična arhitektura nastala v prvi polovici 20. stoletja na bazi stilnih izročil in predstavlja kvaliteten primer plemiške
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

zgrajena

Poročni fotograf